Minister mester disidí atrobe tokante e dekretonan di e presupuesto di CMC / De Minister moet opnieuw beslissen over de budgetbeschikkingen van het CMC

Tokante kiko e kasonan aki ta bai?
CMC ta e hospital nobo na Kòrsou ku ta ofresé kuido for di novèmber 2019. Tur aña CMC ta risibí
un presupuesto di Minister di Salubridat Públiko, Medio Ambiente i Naturalesa. E presupuesto
ta pa kubri e gastunan ku CMC tin na momentu ku ta otorgá kuido na personanan ku tin seguro
di malesa básiko (BVZ). E kasonan aki ta trata e presupuestonan stipulá pa añanan 2020 i 2021.
CMC ta di opinion ku e prespuestonan ta muchu abou i e Minister no ta di akuerdo ku esaki.
Ki interes tin den e kasonan aki?
Si e presupuesto no ser oumentá, CMC ta di opinion ku e kontinuidat di kuido ta na peliger. E
pèrdidanan na CMC ta ser okashoná pa motibu ku den pasado gobièrnu a tuma sierto
desishonnan polítiko tokante lokalidat di e hospital, e tumamentu ofer di personal di Sehos, e
kolaborashon obligatorio ku un laboratorio eksterno i e problemátika di e personanan ku no ta
sigurá. Segun CMC, awor ta e Minister ku, na nòmber di gobièrnu, mester asumí e
konsekuensianan di e desishonnan polítiko aki i no CMC. E Minister ta indiká ku e presupuesto
di CMC ta sali for di e fondo di BVZ. E fondo aki ta ser mantené pa personanan ku ta paga nan
prima i tambe dor di kontribushon di gobièrnu. For di e fondo aki ta finansiá otro kuido tambe,
manera kuido di dòkter di kas i kuido farmaséutiko. E fondo ya ta tin un défisit. Mas presupuesto
pa CMC ta nifiká menos presupuesto pa kuido primario. Si e kuido primario haña menos
presupuesto, e kalidat di esaki por bira menos, loke ta krea mas preshon riba kuido sekundario
na CMC, por ehèmpel. I si e défisit di e fondo sigui oumentá, e sosten di likides di Hulanda ta
kore peliger. E kondishon pa haña mas sosten di likides ta entre otro ku e défisit den e fondonan
sosial no mag sigui oumentá. Segun e Minister, e sosten di likides di Hulanda ta di gran
importansia pa henter pueblo di Kòrsou.
Kiko Korte ta haña di e kasonan aki?
No ta tur argumento di CMC ta sali aprobá. Asina e Minister no mester kompensá tur gastu di
CMC i e Minister mag establesé un grupo di trabou pa avisé tokante e determinashon di e
presupuestonan. E otro argumentonan di CMC si a sali aprobá. Tur aña e Minister ta stipulá e
presupuestonan dor di apliká korekshonnan na e prespuesto ku a ser entregá dor di CMC. E
Minister a risibí konsehonan di SVB tokante e korekshonnan aki i a akseptá e konsehonan di SVB.
Sinembargo, CMC a keda reakshoná riba e konsehonan di SVB tokante e korekshonnan i a
fundamentá dikon e korekshonnan aki no ta korekto. Pa loke ta trata e puntonan di CMC tokante
e korekshonnan ku SVB a konsehá, e Minister mester a reakshoná riba esaki den e dekretonan di
e presupuestonan di 2020 i 2021. E Minister no a hasi esaki. E Minister mester hasi esaki awor
denter di 3 luna. Tambe, e Minister a insertá den e e dekretonan di e presupuesto ku e lo por
determiná ahustenan ku ta trata presupuesto di kuido. Si CMC no kumpli, lo tin ku kòrta den e
prespuesto. Pa esaki no ta eksistí un base legal, pues e Minister no por a hasi esaki. Tambe pa loke
ta trata e deskuento di 12.5% riba e kondishonnan laboral ku e Minister a implementá, tampoko
tin un base legal (ainda). Esaki tambe e Minister no por a hasi. Finalmente e Minister tampoko
por a duna òrdu na CMC pa traha ku e managementtool Performance Efficiency, Resources &
Costs.

 

Waar gaat de zaak over?
Het CMC is het nieuwe ziekenhuis op Curaçao dat sinds november 2019 zorg verleent. Het CMC
krijgt van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (de Minister) jaarlijks een budget. Het
budget is voor de dekking van de kosten die het CMC maakt bij het verlenen van zorg aan
verzekerden die vallen onder de basisverzekering ziektekosten (BVZ). Deze zaken gaan over de
vastgestelde budgetten voor de jaren 2020 en 2021. Het CMC vindt dat de budgetten te laag zijn
en de Minister vindt van niet.
Welke belangen spelen er?
Als het budget niet wordt verhoogd, staat volgens het CMC de continuïteit van de zorg op het
spel. De verliezen bij het CMC worden veroorzaakt door in het verleden gemaakte politieke
keuzes van het Land over de locatie van het ziekenhuis, over de overname van personeel van het
Sehos, over de verplichte samenwerking met een extern laboratorium en de problematiek van de
onverzekerden. Het is volgens het CMC dan ook de Minister die nu namens het Land de
consequenties van die politieke keuzes zou moeten dragen en niet het CMC. De Minister wijst
erop dat het budget van het CMC uit het BVZ-fonds komt. Dat fonds wordt gevuld door mensen
in Curaçao die premie betalen en door bijdragen van het Land. Uit dat fonds wordt ook andere
zorg bekostigd, zoals huisartsenzorg en farmaceutische zorg. Het fonds kent al een tekort. Meer
budget naar het CMC betekent minder budget naar de eerstelijns zorg. Als de zorg in de eerste
lijn minder budget krijgt, kan de kwaliteit daarvan afnemen waardoor er meer druk ontstaat op
de tweede lijnszorg bij bijvoorbeeld het CMC. En als het tekort van het fonds verder oploopt,
komt de liquiditeitssteun uit Nederland in gevaar. Voorwaarde voor verdere liquiditeitssteun is
immers onder andere dat de tekorten in de sociale fondsen niet verder mogen oplopen. De
liquiditeitssteun uit Nederland is volgens de Minister van groot belang voor de gehele Curaçaose
bevolking.
Wat vindt het Gerecht?
Niet alle aangevoerde argumenten van het CMC slagen. Zo hoeft de Minister niet alle kosten van
het CMC te vergoeden en mag de Minister een werkgroep instellen die hem adviseert over de
vaststelling van de budgetten. Andere argumenten van het CMC slagen wel. De Minister stelt de
budgetten jaarlijks vast door correcties toe te passen op de door het CMC ingediende begroting.
De Minister is over die correcties geadviseerd door de SVB en heeft de adviezen van de SVB
overgenomen. Het CMC heeft echter steeds gereageerd op de adviezen van de SVB over de
correcties en onderbouwd waarom die correcties niet juist zijn. De Minister had in de
budgetbeschikkingen over 2020 en 2021 inhoudelijk moeten reageren op de punten van het CMC
over de door de SVB geadviseerde correcties. Dat heeft de Minister ten onrechte niet gedaan. De
Minister moet dat nu binnen drie maanden alsnog doen. Verder heeft de Minister in de
budgetbeschikkingen opgenomen dat hij taakstellende aanpassingen met betrekking tot het
zorgbudget kan vaststellen, waarvan de niet naleving door het CMC tot inkorting van het budget
kan leiden. Daarvoor bestaat echter geen wettelijke grondslag, dus dat mocht de Minister niet
doen. Ook voor de door de Minister toegepaste korting van 12,5% op de arbeidsvoorwaarden
bestaat (nog) geen wettelijke grondslag. Dat mocht de Minister dus ook niet doen. Tot slot kon
de Minister het CMC ook niet opdragen om te gaan werken met de managementtool Performance
Efficiency, Resources & Costs.
Fecha: 11 di mei 2022

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: