KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

INTERNASHONAL

Debat over stikstofbeleid

22 juni 2022

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 23 juni vanaf 10.15 uur over het stikstofbeleid van het kabinet met de ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). U kunt dit debat volgen via de livestream en de app Debat Direct. Er is live ondertiteling.
Landelijk gebied in Noord-Brabant

De Kamerleden spreken onder andere over de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied, die minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) namens het kabinet op 10 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin staat dat het landelijk gebied de komende jaren flink zal moeten veranderen. “Zo wordt de draagkracht van onze natuur en ons bodem- en watersysteem op veel plekken overschreden. Bovendien vraagt de klimaatopgave om een sterke daling van de broeikasgasemissies van landbouw en landgebruik”, schrijft de minister in de brief bij de startnotitie.

Toekomstperspectief

Ook minister Staghouwer schreef een brief aan de Kamer bij de notitie, over de toekomstperspectieven voor boeren. “De landbouw heeft toekomst in ons land, maar die landbouw zal er fundamenteel anders uit moeten gaan zien dan nu. Maar door de agrariërs in staat te stellen om deze uitdagingen aan te gaan, kan de sector hier uiteindelijk sterker door worden”, aldus de minister in zijn brief.

Boerenprotest

De voornemens waren aanleiding voor een aantal boeren om te gaan protesteren, onder andere op 22 juni in Stroe op de Veluwe. Ook het veiligheidsadvies dat aan enkele Kamerleden werd verstrekt in verband met deze demonstratie, staat op de agenda voor het debat.

Documenten inzien

De beantwoording van eerdere vragen over de hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied en van het bredere stikstofbeleid staat eveneens op de agenda, net als enkele andere onderwerpen die hiermee verband houden. U kunt alle documenten die ter tafel komen, hier vinden.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: