Enquêtecommissie aardgaswinning Groningen start openbare verhoren

Verhoorschema week 1 bekend

De eerste week openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen start op maandag 27 juni. Hieruit volgt naar verwachting een beeld in hoofdlijnen van wat de gaswinning voor Nederland heeft betekend. Vanaf 29 augustus volgt de tweede verhoorperiode; het laatste verhoor is op vrijdag 14 oktober. Tijdens deze verhoren wordt dieper en in meer detail ingegaan op alle aspecten van de gaswinning, de schade en schadeafhandeling en de versterkingsoperatie. In totaal worden 70 personen verhoord.

De enquêtecommissie verhoort in de eerste verhoorweek twaalf personen over de aard, ernst, omvang en hardnekkigheid van de problemen in Groningen. Ook de ervaring met en feitelijke kennis over de gaswinning komen aan bod. Hiervoor worden onder anderen gedupeerden, wetenschappers, leidinggevenden van de NAM en Shell, ambtenaren en een oud-minister verhoord. Het volledige verhoorschema van de eerste week staat op de website van de Tweede Kamer.

Onderwerpen eerste verhoorweek

De verhoorweek begint op maandag 27 juni met de vraag: hoe omvangrijk is de gasproblematiek voor de Groningers? Op dinsdag komt een aantal wetenschappers aan het woord dat al in de jaren negentig onderzoek deed naar de relatie tussen gaswinning en aardbevingen. Welke signalen gaven zij en wat is er met die signalen gedaan? De woensdag staat in het teken van de samenwerking tussen de Nederlandse staat en de oliemaatschappijen. Welke belangen spelen er en hoe is het samenspel? Op donderdag wordt de relatie tussen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) als producent van het gas en Shell als aandeelhouder van de NAM verder uitgediept. Wie bepaalt nu eigenlijk hoeveel gas er gewonnen wordt? Hoe ziet de relatie met het ministerie van Economische Zaken eruit? Op vrijdag is er specifiek aandacht voor het leven en welbevinden van de Groningers.

Voorwerk

De enquêtecommissie heeft tot dusver voornamelijk achter de schermen gewerkt. Zo zijn ruim zeshonderdduizend stukken ontvangen van 47 organisaties waaraan vorderingen gestuurd zijn. Dan gaat het om documenten van onder andere ministeries, oliemaatschappijen, de betrokken bedrijven in de gassector en regionale overheden. De commissie is in totaal vijf dagen op werkbezoek in Groningen geweest om ook ter plekke te spreken met gedupeerden. 35 Bewoners, boeren en ondernemers in het aardbevingsgebied vertelden aan hun keukentafels hoe de gevolgen van de aardgaswinning hun leven is gaan beheersen. Schadeherstel en versterking is voor velen een kwestie van lange adem, brengt onzekerheid, met negatieve effecten voor de gezondheid van mensen.

Verder heeft de commissie 124 besloten voorgesprekken gevoerd met betrokkenen bij de gaswinning, herstel van aardbevingsschade en de versterkingsoperatie: directeuren en deskundigen van de bedrijven die actief zijn of waren in de gaswinning in Groningen, wetenschappers, belangengroepen, ambtenaren, toezichthouders, regionale bestuurders, ministers en politici. Ook met een aantal bewoners uit het aardbevingsgebied heeft de commissie uitvoerige besloten voorgesprekken gevoerd.

Over de commissie

Op 9 februari 2021 is de parlementaire enquêtecommissie officieel van start gegaan. De commissie doet onderzoek naar de aardgaswinning in Groningen, de bevingen, de schade en de afhandeling daarvan, de afbouw van de gaswinning en de versterking van huizen en gebouwen in Groningen. Dat alles beslaat een periode van zo’n zestig jaar. De commissie wil weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Welke effecten had deze? Welke belangen en afwegingen speelden een rol? En hoe is hierbij omgegaan met de belangen van de Groningers?

Het doel van het onderzoek is waarheidsvinding en het verkrijgen van verklarend inzicht in de besluitvorming over de aardgaswinning, de schadeafhandeling en de versterking in Groningen. Dit maakt het mogelijk te komen tot oordeelsvorming over de gehele periode en lessen te trekken, om daarmee bij te dragen aan toekomstperspectief voor Groningen en de ontwikkeling van toekomstig beleid.

De commissie bestaat uit de leden Tom van der Lee (GroenLinks, voorzitter), Judith Tielen (VVD), Anne Kuik (CDA, momenteel met zwangerschapsverlof), Hülya Kat (D66), Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Peter Kwint (SP) en Barbara Kathmann (PvdA).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: