Cft tokante Bonaire: “Awor ta e momentu desisivo”

 

Kralendijk – Bonaire kier yega na un deklarashon aprobatorio di akountent pa e kuenta anual di 2022. Den e Akuerdo di Gobernashon ku a sera resientemente esaki a keda inkluí tambe. Pa logra esaki, ainda ta nesesario pa tuma algun paso esensial den e próksimo lunanan, a resultá tambe for di e kòmbersashon ku Kolegio di supervishon finansiero (Cft) a hiba ku Kolegio Ehekutivo di Bonaire. Ta di importansia tambe pa promé ku fin di aña renobá e konvenio entre e Servisio di Impuesto di Hulanda Karibense (BCN) i Entidat Públiko Bonaire (OLB).

 

Maneho finansiero

Bonaire ta progresando gradualmente riba tereno di maneho finansiero. Akountent a aprobá e balans final di 31 di desèmber 2021, pero pa e kuenta anual di 2021 el a entregá un apstenshon di opinion tokante su nivel di eksaktitut i e legitimidat finansiero. Ademas e akountent a indiká ku por spera ku, bou di restrikshon ku kalidat di maneho finansiero i organisashon atministrativo i kòntrol interno (OA/CI) ta kontinuá i ta sigui mehorá esakinan, e lo por entregá un deklarashon aprobatorio di kòntrol pa e aña fiskal 2022.

 

E resultadonan di e kòntrol provishonal di e akountent eksterno, ku segun planifikashon lo keda finalisá na òktober, ta di krusial importansia den e trayekto ei. Cft a urgí Kolegio Ehekutivo tambe pa presentá promé ku 30 di yüni un reportahe di ehekushon ahustá di e promé kuartal, kual ta kumpli ku e rekerimentunan legal.

 

Maneho di tereno

Repetidamente Cft a mustra riba e nesesidat di stipulá mas pronto posibel un maneho di tereno. Te awe no a duna kontenido na esaki. Esaki ta nifiká ku Bonaire te ainda no ta kumpli kompletamente ku su responsabilidat legal manera formulá den e Dekreto di Presupuesto i Responsabilisashon di e Entidatnan Públiko BES (BBV BES). Komo parti di e Akuerdo di Gobernashon Bonaire, a produsí un nota di kuadro di maneho di tereno, den kual a desaroyá e vishon di maneho di tereno. Ta di importansia pa presentá e nota di kuadro di maneho di tereno nobo mas pronto posibel na Konseho Insular pa su aprobashon definitivo.

 

Kòmbersashon BCN

Den kòmbersashon ku BCN Cft a tuma nota do e desaroyonan denter di e organisashon. A konstatá ku pa prosesamentu i kobransa di impuestonan insular ta importante pa akordá mas lihé posibel e konbenio nobo entre BCN i OLB. Mester pone suministro di informashon adekuá entre BCN i OLB na u nivel mas haltu.

 

Riba 21 di yüni 2022 Cft BES a hasi un bishita na Bonaire i a hiba kòombersashon ku Kolegio Ehekutivo, Konseho Insular i BCN.

 


 

Cft over Bonaire: “Het komt er nu op aan”

Kralendijk – Bonaire wil tot een goedkeurende accountantsverklaring over de jaarrekening 2022 komen. Ook in het onlangs afgesloten Bestuursakkoord is dit opgenomen. Om dit te bewerkstelligen zijn de komende maanden nog een aantal essentiële stappen nodig, zo blijkt ook uit gesprek dat het College financieel toezicht (Cft) met het Bestuurscollege van Bonaire hield. Van belang is eveneens dat het convenant tussen de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) en Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) wordt vernieuwd voor het einde van het jaar.

 

Financieel beheer

Bonaire boekt geleidelijk vooruitgang op het gebied van financieel beheer. De accountant keurde de eindbalans per 31 december 2021 goed maar gaf over de jaarrekening 2021 een oordeelonthouding af betreffende de getrouwheid en de financiële rechtmatigheid. Verder gaf de accountant aan dat het in de lijn der verwachting ligt dat, onder de restrictie dat de kwaliteit van het financiële beheer en de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) wordt gecontinueerd en verder wordt verbeterd, over het boekjaar 2022 een goedkeurende controleverklaring kan worden afgegeven.

 

Van cruciaal belang in dat traject zijn de interim controle bevindingen van de externe accountant die volgens planning in oktober het licht zullen zien. Het Cft heeft er ook op aangedrongen dat het Bestuurscollege voor 30 juni een aangepaste uitvoeringsrapportage over het eerste kwartaal, dat aan de wettelijke vereisten voldoet, aanlevert.

 

Grondbeleid

Herhaaldelijk heeft het Cft gewezen op de noodzaak om het grondbeleid zo spoedig mogelijk vast te stellen. Tot op heden is hier geen invulling aan gegeven. Dit betekent dat Bonaire nog niet geheel aan zijn wettelijke verantwoordelijkheid uit het Besluit begroting en verantwoording openbare lichamen BES (BBV BES) voldoet. Als onderdeel van het bestuursakkoord heeft Bonaire een kadernota grondbeleid opgesteld, waarin de visie op het grondbeleid is uitgewerkt. Het is van belang dat de nieuwe kadernota grondbeleid ter definitieve vaststelling zo spoedig mogelijk zal worden voorgelegd aan de Eilandsraad.

 

Gesprek BCN

In gesprek met de BCN heeft het Cft kennisgenomen van de ontwikkelingen binnen de organisatie. Geconstateerd is dat voor de verwerking en inning van eilandelijke heffingen het van belang is dat het nieuwe convenant tussen de BCN en het OLB zo spoedig mogelijk wordt overeengekomen. Een adequate informatievoorziening tussen BCN en OLB dient op een hoger plan gebracht te worden.

 

Het Cft BES bracht op 21 juni 2022 een bezoek aan Bonaire en voerde gesprekken met het Bestuurscollege, de Eilandsraad en de BCN.

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: