Tentamentu i diskriminashon ta sosodé relativamente hopi den enseñansa di fundeshi na Kòrsou.

Vakantieplan 7 juli 2022 t/m 10 augustus 2022. Total Care Institute gaat de werld rond. Meldt uw kind aan vanaf 1 juni 2022. De enige vakantieplan die gedurende de hele vakantie loopt en de goedkoopste met de beste hoge kwaliteit.
Klik hier oom naar onze FaceBook te gaan: https://www.facebook.com/profile.php?id=100045700818054

 

Pesten en discriminatie komen relatief veel voor in het funderend onderwijs op
Curaçao.
Ook al doen pesten en discriminatie op school afbreuk aan de sociale veiligheid op school en het psychische
welzijn van leerlingen, komen deze verschijnselen nog steeds regelmatig voor. Overigens valt het op dat niet
iedereen zich realiseert welke zaken al dan niet onder pesten en/of discriminatie vallen met als gevolg dat
deze begrippen niet eenduidig worden gebruikt.
Van pesten is er sprake als iemand vaak en/of langdurig blootstaat aan negatieve handelingen verricht door
één of meer personen. Daarentegen wordt er gesproken van discriminatie als die negatieve handelingen een
gevolg zijn van wezenlijke kenmerken van de persoon zoals identiteit, uiterlijk, huidskleur of geslacht.
Ondanks de relevantie van dit onderzoek over pesten en discriminatie binnen het funderend onderwijs voor
onze (multiculturele) samenleving, zijn er nauwelijks actuele cijfers bekend over de prevalentie van pesten
en/of discriminatie binnen dit schooltype op Curaçao.
In 2021 en 2022 is er een onderzoek gedaan naar pesten en discriminatie onder leerlingen in het funderend
onderwijs op Curaçao met het doel om na te gaan hoe vaak dit voorkomt. Het kwantitatieve onderzoek is
uitgevoerd door de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC), in samenwerking met de
Foundation Fair Educational Chance (FFEC) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) uit Nederland. Het
onderzoek werd geleid door dr. Odette van Brummen-Girigori verbonden aan het University of Curaçao
Researh Institute (UCRI) en voorzitter van het Foundation Fair Educational Chance (FFEC) in nauwe
samenwerking met dr. Pieternel Dijkstra en dr. Dick Barelds.
In totaal werden gegevens verzameld van 413 leerlingen uit het funderend onderwijs op Curaçao: 45.9%
jongens en 54.1% meisjes, met een gemiddelde leeftijd van 10.8 jaar (SD = 1.3, range 7-14).
De resultaten laten zien dat 34.7% van de leerlingen het afgelopen schooljaar gepest werd en 35.0% gaf aan
zelf te hebben gepest. Bovendien geeft 52.3% van de leerlingen aan op één of andere wijze te maken te hebben
gehad met discriminatie als slachtoffer, terwijl 37.5% aangaf wel eens anderen te hebben gediscrimineerd.
Met andere woorden, het aantal leerlingen dat aangeeft gediscrimineerd te zijn, ligt hoger dan het aantal
leerlingen dat aangeeft gepest te zijn.
Verder blijkt uit het onderzoek dat:
• jongens iets vaker pesten en discrimineren dan meisjes;
• naarmate leerlingen jonger zijn, ze iets vaker discrimineren op basis van huidskleur en gewicht;
• de eigen huidskleur weinig te maken heeft met de mate waarin leerlingen pesten of discrimineren of daar
slachtoffer van worden;
• de eigen sociaaleconomische status (in dit onderzoek van hoeveel geld het gezin waarin het kind opgroeit,
heeft) weinig te maken heeft met de mate waarin leerlingen pesten of discrimineren of daar juist slachtoffer
van zijn;
• leerlingen met overgewicht vaker worden gediscrimineerd.
Gelet op de bevindingen wordt het volgende aangeraden:
• leerlingen al op zo jong mogelijke leeftijd voor te lichten over pesten en discriminatie en deze informatie te
herhalen in hogere groepen;
• de sociale en assertieve vaardigheden van leerlingen te versterken die hen helpen om, als slachtoffer en
omstander, pesten en discriminatie effectief te stoppen zonder zelf te vervallen in pesterijen en discriminatie;
de zogeheten “victim-bully cycle” (gepest worden > pesten > gepest worden > pesten > etc).
• de emotieregulatie van leerlingen te versterken. Leerlingen moeten leren om op andere manieren met
negatieve emoties om te gaan dan te pesten en discrimineren.
Tabel 1. Slachtoffer van discriminatie
Slachtoffer van discriminatie op basis van: %
Gewicht
Huidskleur
Geslacht
Sociaaleconomische klasse
Anders
28.1%
26.2%
19.1%
18.6%
15.5%
Noot: omdat leerlingen met betrekking tot meerdere kenmerken gediscrimineerd kunnen
worden, tellen de percentages voor het slachtofferschap op tot meer dan 100%.
Tabel 2: Dader van discriminatie
Dader van discriminatie op basis van:
Gewicht
Huidskleur
Geslacht
Sociaaleconomische klasse
Anders
23.0%
20.1%
16.0%
10.9%
10.7%
Noot: omdat leerlingen met betrekking tot meerdere kenmerken gediscrimineerd kunnen
worden, tellen de percentages voor het slachtofferschap op tot meer dan 100%.

 

Willemstad, 6 di yüli 2022.

Tentamentu i diskriminashon ta sosodé relativamente hopi den enseñansa di fundeshi
na Kòrsou.
Aunke tentamentu i diskriminashon na skol ta hasi daño na e seguridat sosial na skol i e bienestar sikológiko
di alumnonan, e fenómenonan akí ta sosodé te ainda regularmente. Ademas ta yama atenshon ku no ta tur
hende ta realisá kiko ta kai òf nò bou di tentamentu i/òf diskriminashon, ku e konsekuensia ku e konseptonan
akí no ta keda usá klaramente/debidamente.
Ta papia di tentamentu ora un persona ta hopi biaha i/òf pa largu tempu eksponé na akshonnan negativo dor
di un òf mas persona. En kambio ta papia di diskriminashon ora e akshonnan negativo ei ta konsekuensia di
karakterístikanan esensial di un persona manera identidat, apariensia, koló òf sekso.
A pesar di e relevansia di e investigashon akí tokante tentamentu i diskriminashon den enseñansa di fundeshi
pa nos komunidat multikultural, tin apénas sifranan aktual konosí tokante predominio di tentamentu i/òf
diskriminashon den e tipo di enseñansa akí na Kòrsou.
Na 2021 i 2022 a hasi un investigashon tokante tentamentu i diskriminashon bou di alumnonan den enseñansa
di fundeshi na Kòrsou ku e meta pa averiguá kon frekuente esaki ta sosodé. E investigashon kuantitativo a
keda hasí pa Universidat di Kòrsou Dr. Moises da Costa Gomez (UoC), den estrecho kooperashon ku
Foundation Fair Educational Chance (FFEC) i Rijksuniversiteit Groningen (RUG) di Hulanda. E
investigashon ta keda koordiná pa dr. Odette van Brummen-Girigori, kolaboradó di University of Curaçao
Research Institute (UCRI) i presidente di Foundation Fair Educational Chance (FFEC), den estrecho
kooperashon ku dr. Pieternel Dijkstra i dr. Dick Barelds.
A kolekshoná informashon di 413 alumno di enseñansa di fundeshi na Kòrsou: 45.9% mucha hòmber i 54.1%
mucha muhé, ku un edat promedio di 10.8 aña (SD = 1.3, alkanse di 7-14).
E resultadonan ta mustra ku 34.7% di e alumnonan a keda tentá aña pasá i 35.0% a indiká ku nan mes tambe
a tenta. Ademas 52.3% di e alumnonan a indiká ku di un òf otro manera nan tabatin di aber ku diskriminashon
komo víktima, miéntras 37.5% a indiká di a yega di diskriminá otronan. Ku otro palabra, e kantidat di alumno
ku ta indiká di a keda diskriminá, ta mas haltu ku e kantidat di alumno ku a indiká ku nan a keda tentá. Ademas
a sali for di e investigashon ku:
• mucha hòmber ta tenta i diskriminá un poko mas frekuente ku mucha muhé;
• na medida ku e alumnonan ta mas yòn, nan ta diskriminá un poko mas frekuente a base di koló i peso;
• e propio koló tin poko di aber ku e grado den kua alumnonan ta tenta òf diskriminá òf ta bira víktima di esaki;
• e propio estado sosioekonómiko (den e investigashon akí di kuantu sèn e famia den kua e mucha ta krese, tin)
tin poko di aber ku e grado den kua alumnonan ta tenta òf diskriminá òf hustamente ta víktima di esei;
• alumnonan ku sobrepeso ta keda diskriminá mas frekuente.
Mirando e resultadonan ta rekomendá pa:
• ya na un edat mas yòn posibel informá alumnonan tokante tentamentu i diskriminashon i ripití e informashon
akí den gruponan di edat mas haltu;

• reforsá e abilidatnan sosial i asertivo di alumnonan, ku ta yuda nan, komo víktima i komo espektador, stòp
tentamentu i diskriminashon efektivamente sin nan mes kai den tentamentu i diskriminashon; e asina yamá
“victim-bully cycle” (ser tentá > tenta > ser tentá > tenta > etc).
• reforsá e regulashon emoshonal di alumnonan. Alumnonan mester siña atendé/dil di un otro manera ku
emoshonnan negativo enbes di tenta i diskriminá.
Tabèl 1. Víktima di diskriminashon
Víktima di diskriminashon a base di: %
Peso
Koló
Sekso
Klase sosioekonómiko
Otro
28.1%
26.2%
19.1%
18.6%
15.5%
Nota: pasobra alumnonan por keda diskriminá a base di mas karakterístikanan, e porsentahenan pa estado di víktima ta konta te mas ku 100%.
Tabèl 2: Outor di diskriminashon
Outor di diskriminashon a base di:
Peso
Koló
Sekso
Klase sosioekonómiko
Otro
23.0%
20.1%
16.0%
10.9%
10.7%
Nota: pasobra alumnonan por keda diskriminá a base di mas karakterístikanan, e porsentahenan pa estado di víktima ta konta te mas ku 100%

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: