Geanonimiseerd vonnis vreemdelingenbewaring Venezolanen 14 juli 2022

Total Care Institute
Kinderdagverblijf en Naschoolse Opvang & Activiteiten
* Gekwalificeerde groepsleidsters
* Uw baby vanaf 6 weekjes oud
* Gevarieerde educatieve activiteiten
* Maandelijkse thema’s
* Het hele jaar door geopend
Bel of stuur een whatsapp bericht naar het nummer 5123160 voor nadere informatie en inschrijving
Klik hier oom naar onze FaceBook te gaan:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100045700818054

 

 

 

Het gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft vandaag uitspraak gedaan in het kort geding dat
tegen het Land was aangespannen door tien personen (vier vrouwen en zes mannen) met de
Venezolaanse nationaliteit die zonder een geldige verblijfstitel in Curaçao verblijven. Inzet van
het kort geding was de opheffing van de inbewaringstelling.
De vier vrouwen waren kort voor de behandeling van het kort geding al in vrijheid gesteld, zodat
de rechter alleen nog moest beslissen over de vordering van de andere eisers. Deze eisers
verblijven in het arrestantencomplex Blok 1 van SDKK. Op grond van artikel 5 van het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens dienen de plaats en de omstandigheden van
vreemdelingenbewaring passend te zijn, en duidelijk te onderscheiden van strafrechtelijke
detentie. Het gerecht heeft geoordeeld dat Blok 1 van SDKK in beginsel aan de voorwaarden
voldoet voor vreemdelingenbewaring. Maar het regime dat door het Land op de eisers wordt
toegepast, is strenger dan het regime voor strafrechtelijk gedetineerden. Eisers moeten achttien
uur per dag in hun cel blijven. De cellen zijn benauwd en donker en de verlichting gaat alleen
aan tussen 19.00 en 21.00 uur. Eisers mogen slechts zes uur per dag uit hun cel. Ook tijdens die
uren hebben eisers geen zicht op de buitenwereld, weinig recreatiemogelijkheden, en geen
zinvolle dagbesteding. Dat is anders bij de strafrechtelijk gedetineerden. Die beschikken
bijvoorbeeld over een sporthal, bibliotheek en werkplaatsen en hebben (daardoor) ook zicht op
de buitenwereld. Het gerecht acht het regime dat op de eisers van toepassing is, zeker nu deze
situatie al sinds 31 mei 2022 voortduurt, ontoelaatbaar. Het Land handelt daarmee onrechtmatig.
Het gerecht heeft daarom de opheffing van de bewaring bevolen. Voor twee van de zes eisers
geldt de opheffing alleen als hun op 17 juli 2022 geplande repatriëringsvlucht naar Venezuela
geen doorgang vindt.

 

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: