BESLISSINGEN VAN WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2022

BESLISSINGEN VAN WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2022

GEPLAATST OP 25 08 2022

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag, 24 augustus 2022:

1.De Raad is akkoord gegaan met het vastleggen van het besluit van de ad interim bestuurder van Refineria di Kòrsou betreffende de 5de tranche afvloeiingsvergoeding voor ex-werknemers van Isla.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Algemene Zaken.


2. De Raad is akkoord gegaan met twee adviezen van de directeur Buitenlandse Betrekkingen (DBB) om instructies te geven aan de Gevolmachtigde Minister; In dit geval om in te stemmen met het toetreden van zowel de Republiek Senegal als de Islamitische Republiek Pakistan tot het Verdrag tot afschaffing van buitenlandse openbare akten die verplicht gelegaliseerd moeten worden. De Gevolmachtigde Minister dient dit standpunt van de Regering van Curaçao kenbaar te maken aan de afdeling Verdragen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Algemene Zaken.


3. Akkoord is gegaan met het concept-landsbesluit om een Commissie Schuldenproblematiek Curaçao op te richten die tot taak heeft om de Minister van Algemene Zaken (AZ), de Minister van Verkeer, Vervoer, en Ruimtelijke Planning (VVRP), de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) en de Minister van Financiën te adviseren over mogelijke oplossingen voor de verlaging van de schuldpositie van Curaçao. Tevens is er besloten om het concept-landsbesluit voor te leggen aan de Gouverneur van Curaçao.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Financiën.


4. Akkoord is gegaan met het concept-landsbesluit voor het oprichten van een Commissie Stuur- en Werkgroep Motorrijtuigenbelastingverordening die tot taak heeft om de Minister van Financiën en de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP):

  • te adviseren over de Motorrijtuigenbelastingverordening;
  • voorstellen aan te dragen ten behoeve van de financiering van het beheer en onderhoud van de openbare wegen,
  • de governance structuur in kaart te brengen ten behoeve van het beheer en het onderhoud van de openbare wegen.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Financiën.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: