Succesvol werkbezoek Hof aan Nederland

Succesvol werkbezoek Hof aan Nederland

WILLEMSTAD – Van 1 t/m 4 november jongstleden hebben Mr. Mauritsz de Kort, president
van het Gemeenschappelijk Hof, en de bestuurssecretaris de heer André Lievaart, een
werkbezoek gebracht aan een aantal bewindslieden in Nederland waaronder Minister voor
Rechtsbescherming de heer Weerwind en de Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en
Digitalisering mevrouw Van Huffelen. Tevens werden de hoogste rechtscolleges bezocht,
zoals de Hoge Raad, de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.
Mauritsz de Kort: ‘Met de verschillende bewindspersonen in Nederland hebben we een aantal
hele concrete afspraken gemaakt. Zo is het belangrijk dat er een extra rechter en griffier komt op
Bonaire, als gevolg van de toename van het aantal strafzaken. Minister Weerwind begrijpt onze
argumentatie en zet hier nadere actie op. Daarnaast is met Staatssecretaris Van Huffelen
gesproken over een aantal wetten die op de BES-eilanden ontbreken, dan wel die lacunes
vertonen.’
Op basis van de samenwerking met zowel de Raad van State als met de Centrale Raad van
Beroep, worden rechters van deze hoge rechtscolleges in staat gesteld om bij ons Hof
bestuurszaken en ambtenarenzaken te doen. Mauritsz de Kort: ‘Tijdens ons bezoek aan de Raad
van State werd het laatste bezoek aan onze regio geëvalueerd. In één week tijd hebben ze maar
liefst 36 bestuursrechtelijke hoger beroepszaken op de verschillende eilanden behandeld. Toen ik
in Nederland was heb ik met dit team van rechters een evaluatie gehouden hoe hun
werkzaamheden beter gefaciliteerd kunnen worden. Vanzelfsprekend bemoei ik me niet met de
inhoud van hun rechterlijke uitspraken, want zij zijn en blijven onafhankelijk rechters. Maar mijn
verantwoordelijkheid is wel om ervoor te zorgen dat de rechtspraak op alle eilanden vlot
verloopt. In dat verband werd het bezoek aan de Centrale Raad van Beroep benut om de onlangs
benoemde mevrouw mr. Wolfrat te beëdigen als plaatsvervangend lid van ons Hof. Zij zal belast
zijn met de ambtenarenzaken die door rechters of gerechtsambtenaren entameren.”
De president van het Gemeenschappelijk Hof heeft in vier dagen tijd in totaal 14 gesprekken
gevoerd, waarbij tevens een contract is ondertekend met SSR, het opleidingsinstituut voor de
rechtspraak. Mauritsz de Kort: ‘Binnen het Hof vinden we het belangrijk dat al onze rechters en
ondersteunende medewerkers op de hoogte zijn en blijven van de actualiteiten op hun vakgebied.
Vanuit het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangen wij jaarlijks een bijdrage
om bij SSR opleidingen in te kopen. Daarvoor zijn wij het Ministerie dankbaar en hebben we de
samenwerking met SSR bestendigd middels de ondertekening van een overeenkomst tussen het
Gemeenschappelijk Hof en SSR’.

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: