Geert Jan Hamilton voorgedragen als waarnemend Griffier Tweede Kamer

Het Presidium van de Tweede Kamer heeft op dinsdag 6 december de heer Geert Jan Hamilton voorgedragen voor benoeming tot waarnemend Griffier. De Kamer stemt naar verwachting op donderdag 8 december over de voordracht. Als de Kamer hiermee instemt, vervult de heer Hamilton vanaf donderdag 8 december de functie van Griffier.

Geert Jan Hamilton was van 4 juli 2006 tot 1 oktober 2018 Griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Eerder was hij onder andere werkzaam als directeur Wetgeving en Juridische Zaken bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, juridisch adviseur van Zorgverzekeraars Nederland en voorzitter van de Association Internationale de la Mutualité (AIM), een internationale organisatie van sociale ziektekostenverzekeraars. Momenteel is hij secretaris van het Nationaal Rampenfonds. Hamilton heeft rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met als afstudeerrichting internationaal publiekrecht.

Vera Bergkamp, Voorzitter van de Tweede Kamer:  “Ik ben de heer Hamilton erkentelijk dat hij tijdelijk de functie van Griffier gaat vervullen en dat we vandaag de voordracht kunnen doen aan de Kamer. Ik zie uit naar een goede samenwerking. Het Presidium zal na de benoeming van de waarnemend Griffier de procedure in gang zetten om een opvolgend Griffier te kunnen benoemen. De waarnemend Griffier gaat zich, in samenspraak met het Presidium, richten op de invulling van de ambtelijke leiding van de Kamerorganisatie. Vanzelfsprekend zal de ondernemingsraad vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid betrokken worden.”

Wat doet de Griffier?

De Griffier adviseert de Kamer, de Voorzitter en het Presidium over procedurele en staatsrechtelijke aspecten van de werkzaamheden van de Tweede Kamer. De Griffier is de hoogste ambtenaar van de Tweede Kamer en geeft leiding aan de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer.

In het Reglement van Orde is een aantal taken en bevoegdheden direct aan de Griffier toegekend. Deze taken zijn omschreven in hoofdstuk zes van het Reglement van Orde: Reglementen | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Lees de brief die het Presidium aan de Kamer heeft gestuurd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: