Samen sterk voor Mensenrechten op Curaçao De University of Curacao en de Human Rights Defense Curaçao sluiten een MoU

Samen sterk voor Mensenrechten op Curaçao

De University of Curacao en de Human Rights Defense Curaçao sluiten een MoU

 

Willemstad –  Rector Magnificus Francis de Lanoy van de University of Curaçao Doctor Moises da Costa Gomez en Bestuursvoorzitter van de Human Rights Defense Curaçao Mevr. Lucita Moenir Alam hebben op 10 december 2022 een Memorandum van Understanding getekend.

De datum 10 december is een bijzondere dag omdat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), in 1948 op deze datum is aangenomen in Parijs tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De UVRM is beschikbaar in meer dan 500 talen en is het meest vertaalde document ter wereld. Dit iconische document is de inspiratiebron voor vele mensenrechtenverdragen, mensenrechtenorganisaties en ook de Sustainable Development Goals.

Om deze reden is er dan ook gekozen om op deze ceremoniële datum de MoU tussen de UoC en HRDC te tekenen. Met de samenwerkingsovereenkomst willen de UoC en de HRDC de mensenrechten hun wederzijdse inzet onderstrepen inzake het bevorderen van educatie en onderzoek omtrent mensenrechten hier op Curacao.  HRDC startte dit jaar al met een educatief project over mensenrechten, met als titel Derechi Humano Pa Tur en Mensenrechten in het Onderwijs.

De HRDC staat voor: Gelijkheid in waardigheid en rechten voor iedereen en kansen en resultaten voor eerlijkere en inclusieve samenlevingen. Als NGO staat de HRDC open voor de mensenrechten van alle inwoners van Curaçao om eenieder bewust te maken van hun mensenrechten en die te verdedigen. Dat vallen de politieke- en burgerrechten onder als ook  de sociale, economische en culturele rechten. Deze doelen sluiten ook goed aan op de visie van de UoC die opleidt tot “zelfbewuste, reflectieve professionals en academici die maatschappelijk betrokken en ondernemend zijn, en een bijdrage willen leveren aan de duurzame ontwikkeling van Curaçao”.

HRDC en de UoC wensen alle mensen een waardige Mensenrechten dag 2022  toe met bezinning over het respect en equal rights voor allen.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: