Debat over agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel

De Tweede Kamer debatteert op 18 januari over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel. Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport komt hiervoor naar de Kamer. U kunt het debat vanaf 18.45 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Agressie vervolgen

Kamerlid Fleur Agema deed in 2021 een verzoek om informatie over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel. Minister Helder heeft daarop geantwoord met een brief aan de Kamer op 6 april 2022. In deze brief benadrukt ze dat er eenduidige afspraken zijn omtrent vervolging van agressie tegen mensen met een publieke taak. Ze schrijft dat er wel drempels zijn in de uitvoering van die vervolging en dat ze in gesprek is met de zorgsector en het ministerie van Justitie en Veiligheid om deze obstakels weg te nemen.

Medewerkers beschermen

Het ministerie van VWS wil werkgevers steunen bij hun activiteiten om medewerkers te beschermen tegen agressie en ongewenst gedrag. Dat wordt onder meer gedaan door subsidie te bieden. Aanvullend daarop zal het ministerie de ervaren agressie op de werkvloer blijven monitoren en ligt er het plan om een netwerk op te zetten waarin betrokken partijen van elkaar kunnen leren.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: