BESLISSINGEN VAN WOENSDAG 25 JANUARI 2023

BESLISSINGEN VAN WOENSDAG 25 JANUARI 2023

GEPLAATST OP 27 01 2023

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag, 25 januari 2023:

1. De Raad gaat akkoord met aanbieding van het ontwerplandsbesluit dat bestaat uit algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 3, derde en vierde lid, en artikel 5, tweede, derde en vierde lid, van de Landsverordening luchtvaartveiligheidsheffing (Landsbesluit methodiek bepaling luchtvaartveiligheidsheffing) aan de Raad van Advies ter verkrijgen van advies.

Dit d.t.k.v. de Gouverneur en conform het advies d.d. 09 januari 2023 van de directeur Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ).

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en ministerie van Algemene Zaken.


2. Met betrekking tot de door de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) op 18 januari 2023 aangeboden schrijven van de Directeur Meteorologische Dienst inzake een Voortgangsrapport kandidatuurstelling van de heer Martis, stemt de Raad in met de volgende punten:

  1. Kennisneming van het door de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijk Planning (VVRP) op 16 januari 2023 aangeboden voortgangsrapport betreffende de kandidatuurstelling van dhr. A. Martis voor de positie van Secretaris-Generaal van de Wereld Meteorologische Dienst (WMO);
  2. Doorgeleiding van de concept-brieven met betrekking tot de bekendmaking van de kandidatuur van Curaçao alsmede steunverzoek tijdens de verkiezingen aan de Directie Buitenlandse Betrekking (DBB) ter toetsing en aanpassing indien nodig;
  3. Het verzoeken van de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk in Genève, d.t.k.v. de Directeur DBB, om de (aangepaste) concept-brieven te distribueren;
  4. De Directeur DBB te verzoeken om bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk in Genève na te gaan of een ontmoeting tussen de minister VVRP en de WMO-leden tijdens het bezoek van genoemde minister in de week van 22 tot en met 25 februari 2023 georganiseerd kan worden.

Dit met inachtneming van het schrijven d.d. 16 januari 2023 van de Directeur Meteorologische Dienst.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en ministerie van Algemene Zaken.


3. De Raad neemt kennis van het door de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) op 19 januari 2023 aangeboden schrijven van de Secretaris-Generaal UNESCO Curaçao met als onderwerp “Missie UNESCO Regionale Directeur aan Curaçao”.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: