Debat over de coronacrisis

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 1 februari over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de coronacrisis. Minister-president Mark Rutte en de ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Conny Helder (Langdurige Zorg) en Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) komen hiervoor naar de Kamer. U kunt het debat vanaf 14.45 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

In het eerste deelrapport van de Raad genaamd ‘Aanpak Coronacrisis, Deel 1: tot september 2020’ wordt ingegaan op de voorbereidingen op een pandemie, de crisisstructuur en de crisiscommunicatie van de overheid. Het onderzoek richtte zich op de eerste maanden van de crisisperiode, waarbij extra aandacht is gegeven aan de gevolgen van de crisisaanpak voor verpleeghuizen. Het rapport is het eerste deel van een serie van meerdere rapporten van een lopend onderzoek. Ieder deelrapport focust zich op andere deelonderwerpen.

Tekortkomingen

De Raad schrijft in het rapport over tekortkomingen in de aansturing, uitvoering, samenwerking, besluitvorming en communicatie van de crisisaanpak in de eerste maanden van de coronacrisis. In een kabinetsreactie geven ministers Kuipers, Helder en Yesilgöz-Zegerius aan zich te herkennen in de conclusies. Het kabinet geeft daarbij aan te willen leren van de aanbevelingen die door de Raad zijn gedaan, zodat bij een volgende crisis alle betrokken partijen beter zijn voorbereid. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit het eerste deelrapport komen in dit debat aan bod.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: