Rapport over petities en burgerinitiatieven

Kan de politiek het gemakkelijker maken voor burgers om petities en burgerinitiatieven in te dienen? Het Rathenau Instituut heeft daar onderzoek naar gedaan. Kamerleden van de commissie voor de Werkwijze en de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven gaan op dinsdag 14 februari om 17.00 uur met de onderzoekers hierover in gesprek.

Vera Bergkamp is als Kamervoorzitter voorzitter van de commissie voor de Werkwijze, die zich bezighoudt met de manier waarop de Tweede Kamer werkt. De leden van deze commissie zijn aanwezig bij het gesprek, net als de leden van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Deze commissie toetst of verzoekschriften en burgerinitiatieven aan de daaraan gestelde eisen voldoen. Het gesprek vindt plaats van 17.00 tot 17.30 uur.

Digitaal platform

De commissie voor de Werkwijze heeft in 2022 het Rathenau Instituut gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de toegankelijkheid en transparantie van petities en burgerinitiatieven die aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Zij deed dit nadat de toenmalige Kamerleden Harry van der Molen (CDA) en Nevin Özütok (GroenLinks) een motie hadden ingediend over de mogelijkheid van een digitaal platform voor het starten van petities. Doel van dit onderzoek was om zicht te krijgen op mogelijke verbeteringen van deze instrumenten.

Praktische verbeteringen

Het instituut concludeert in het onderzoeksrapport Voor het voetlicht dat zowel burgers als Kamerleden de mogelijkheid van het aanbieden van petities waarderen, vooral wanneer de overhandiging persoonlijk kan. Er is wel behoefte aan praktische verbetering op onderdelen, een digitaal platform zou hierbij kunnen helpen. Dit geldt ook voor het burgerinitiatief, waar minder gebruik van wordt gemaakt.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: