Debat over de toekomst van de euro

De Tweede Kamer debatteert op 9 maart over de toekomst van de euro. Vicepremier Sigrid Kaag komt hiervoor naar de Kamer. U kunt het debat vanaf 14.00 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

In de kabinetsvisie toekomst Economische en Monetaire Unie die minister van Financiën Sigrid Kaag de Tweede Kamer toezond op 6 september 2022, schrijft zij over de voordelen die de euro voor Nederland heeft. Met de invoering daarvan is er in de eurozone een grote, transparante markt ontstaan met lagere transactiekosten en sindsdien zijn wisselkoersschokken verleden tijd. Het maakt het voor Nederland als handelsland volgens Kaag goedkoper, makkelijker en veiliger om handel te drijven in de eurozone en de rest van de wereld, wat bevorderlijk zou zijn voor de economische groei.

Kwetsbaarheden

Toch is de Economische en Monetaire Unie (EMU) kwetsbaar voor economische schokken en financiële instabiliteit. Enerzijds is dit te wijten aan de wereldwijd hoge inflatie sinds 2021, die ook de EMU raakt. Anderzijds komt dit door achterblijvende economische groei en hoge schulden in sommige EU-lidstaten. In de kabinetsvisie benadrukt Kaag het belang van groeibevorderend economisch beleid en het waarborgen van gezonde overheidsfinanciën. Het kabinet is van mening dat lidstaten hier in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn en dat de bevoegdheden op deze terreinen bij lidstaten moeten blijven.

Versterken

Ook kijkt het kabinet naar manieren waarop de eurozone de economische en financiële stabiliteit kan versterken. Bijvoorbeeld door meer Europese coördinatie om verstandig economisch en budgettair beleid te stimuleren en als Europese Unie samen investeren op grote thema’s die ieder land raken.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: