Kamer bespreekt Nederlandse inzet tijdens Europese top

De Tweede Kamer spreekt op dinsdag 21 maart met minister-president Mark Rutte over de top van Europese regeringsleiders op 23 en 24 maart. Het debat is vanaf 16.00 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

 

De positie die een Nederlandse minister of staatssecretaris inneemt tijdens onderhandelingen in Brussel, wordt van tevoren altijd met de Kamer besproken. De laatste voorbereiding op de Europese top gebeurt via een plenair debat.

Economie, Oekraïne en energiebeleid

De regeringsleiders spreken tijdens de Europese top van 23 en 24 maart over verschillende onderwerpen. Op de agenda staan onder meer het economisch beleid en de nationale begrotingsplannen van de lidstaten, de relatie met Oekraïne en het Europese energiebeleid. Hierbij is ook aandacht voor het versterken van het concurrentievermogen van de Europese Unie en de spelregels waar lidstaten zich bij de begrotingsplannen aan moeten houden.

Sociale top

Voorafgaand aan de voorjaarstop vindt op 22 maart de tripartiete sociale top plaats. Dit is een forum voor dialoog tussen de voorzitters van EU-instellingen en de leiding van de sociale partners. Op Europees niveau worden de sociale partners vertegenwoordigd door een aantal koepelorganisaties van vakbonden en werkgevers. De uitkomsten van dat overleg worden ook meegenomen tijdens de Europese top van 23 en 24 maart.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: