INVESTIGASHON KOMPLEMENTARIO RIBA ATMINISTRASHON DI FONDO DI KRIMINALIDAT KÒRSOU  

 

 

WILLEMSTAD–Ministerio di Hustisia ta implementando e rekomendashonnan di Konseho pa Mantenshon di Lei (di awor padilanti: RvR) pa fortifikashon di Fondo di Kriminalidat. Esei a keda konstatá den RvR su investigashon komplementario (di revishon) riba atministrashon di Fondo di Kriminalidat na Kòrsou.

 

Na 2018, RvR a inspekshoná kon ta atministrá Fondo di Kriminalidat na Kòrsou. Na 2022, RvR a hasi un investigashon di revishon pa determiná te kon leu a kumpli ku e diesshete rekomendashonnan hasí na 2018.

 

Un di e palabrashonnan ku a hasi den kuadro di Landspakket Curaçao ta ku mester kumpli integralmente ku e rekomendashonnan di RvR. E investigashon di 2022 a mustra ku e palabrashon akí a sirbi pa stimulá kumplimentu ku e rekomendashonnan.

 

No opstante, RvR ta konstatá sierto opstákulo pa kaba di kumpli ku e rekomendashonnan riba korto plaso. Un di e opstákulonan prinsipal ta ku ainda no a fihá prosedura pa indiká kon tin ku atendé pa Fondo di Kriminalidat risibí e fuentenan di ingreso ku (konforme lei) nan tin derecho riba dje. Koperashon entre Ministerio Públiko, Korte Komun di Hustisia, Ministerio di Hustisia i Ministerio di Finansa ta esensial pa implementá esaki. RvR ta di opinion ku Ministerio Públiko i Korte Komun di Hustisia mester tene un bon atministrashon di, entre otro, nan entradanan a base di kobransa di but i e entrada neto ku nan ta optené for di benta di propiedat konfiská a base di sentensia irevokabel di Korte. Mester haña klaridat mas pronto posibel riba e fuentenan di ingreso akí ku Fondo di Kriminalidat tin derecho di risibí a base di lei.

 

Tambe, RvR ta konstatá ku no a fiha indikadó di prestashon pa Unit Criminaliteitsbestrijdingsfonds ni pa esnan ku ta ehekutá proyekto finansiá pa Fondo di Kriminalidat. Fondo di Kriminalidat mester indiká kua ta e prestashonnan ku ta deseá di logra mediante e fondo, ku definishon kuantitativo por ehèmpel di durashon di proyekto, kantidat di partisipante na e proyekto, i suma ku lo finansiá e proyekto. Por ehèmpel, si ta trata di finansiamentu di un proyekto di resosialisashon di hóben, mester indiká e kantidat di hóben riba kual e proyekto ta dirigí.

 

Tur aña, Fondo di Kriminalidat mester entregá un plan di maneho na Ministerio di Finansa huntu ku su presupuesto korespondiente. Debí ku no ta konosí kua ta e sumanan real ku e fondo tin derecho riba dje, e plan di maneho no ta inkluí un presupuesto. P’esei, ainda no a hasi palabrashon ku Ministerio di Finansa tokante entrega di e plan di maneho.

 

Aunke Minister di Hustisia a definí e término ‘kombatimentu di kriminalidat’, ainda no tin klaridat tokante kon mester interpretá e término ‘prevenshon’. Pa salvaguardá transparensia, ophetividat, imparsialidat i efektividat, RvR ta konsiderá ku ta esensial pa determiná ki tipo di proyekto por finansiá den kuadro di prevenshon. No a apliká e rekomendashon pa duna finansiamentu pa un periodo di mas ku tres aña ora ta trata di proyekto ku ta kontribuí konsiderablemente na kombatimentu di kriminalidat. Aunke Ministerio di Hustisia tin un otro punto di bista riba esaki, RvR ta di opinion ku lei ta duna espasio pa finansiá proyekto pa mas ku tres aña.

 

Mas aleu, no a tuma un desishon riba un di e rekomendashonnan, kual tabata pa konsiderá pa laga Minister di Finansa i Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano kada un apuntá un miembro di e Komishon di Fondo di Kriminalidat. Un di e tareanan di e miembronan di Komishon di Fondo di Kriminalidat ta di evaluá i duna konseho riba e propuestanan di finansiamentu. Na opinion di RvR, pa salvaguardá transparensia, ophetividat, imparsialidat i efektividat di Fondo di Kriminalidat, ta mihó si no ta e mesun Minister ta apuntá e miembronan akí.

 

Na momento di e revishon, tabatin tres rekomendashon ku a wòrdu implementá, sinku ku a wòrdu implementá parsialmente i nuebe ku no a wòrdu implementá. Di e nuebe rekomendashonnan akí, kuater tin di haber ku e proseduranan di evaluashon di petishon pa haña finansiamentu di e fondo. E kuater rekomendashonnan akí no por a wòrdu evaluá door di RvR debí ku na momento ku e investigashon a tuma lugá, no a apuntá miembro nobo di Komishon Fondo di Kriminalidat ainda i p’esei no por a tuma desishon riba finansiamentu di proyekto. RvR ta spera ku pronto tur e rekomendashonnan ku ta (parsialmente) pendiente lo keda implementá.

 

E teksto kompleto di e rapòrt di inspekshon akí ta disponibel den formato digital na www.raadrechtshandhaving.com.

 


 

VERVOLGONDERZOEK BEHEER CRIMINALITEITSBESTRIJDINGSFONDS CURAÇAO

 

 

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Justitie is bezig met de uitvoering van de aanbevelingen van de Raad voor de Rechtshandhaving (hierna: de Raad) om het Criminaliteitsbestrijdingsfonds te versterken. Dat blijkt uit het vervolgonderzoek (review) van de Raad naar het beheer van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds in Curaçao.

 

De Raad heeft in 2018 een inspectie-onderzoek gedaan naar het beheer van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds in Curaçao. In 2022 deed de Raad een review onderzoek om na te gaan in hoeverre de zeventien aanbevelingen die gedaan zijn in 2018, zijn opgevolgd.

 

In het landspakket voor Curaçao is overeengekomen dat de aanbevelingen van de Raad integraal moeten worden opgevolgd. Uit het onderzoek van 2022 blijkt dat die afspraak een impuls heeft gegeven aan de opvolging van de aanbevelingen.

 

De Raad constateert echter dat een spoedig afronding van de opvolging van de aanbevelingen voornamelijk wordt belet, door het vooralsnog uitblijven van procedures over de wijze waarop het Criminaliteitsbestrijdingsfonds zijn (wettelijke) inkomstenbronnen moet verwerven. Om dit proces op gang te brengen is het van essentieel belang dat het Openbaar Ministerie, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie , het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Financiën samenwerken. Het Openbaar Ministerie en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie moeten naar het oordeel van de Raad een degelijke administratie bijhouden van onder meer, de opbrengsten verkregen uit de inning van boetes en de netto-opbrengsten verkregen uit de verkoop van bij onherroepelijk vonnis verbeurdverklaarde goederen. Deze wettelijke inkomstenbronnen van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds moeten binnen de kortst mogelijke tijd inzichtelijk worden gemaakt.

 

Ook constateert de Raad dat er geen prestatie-indicatoren zijn vastgesteld voor de Unit Criminaliteitsbestrijdingsfonds noch voor de uitvoerders van projecten die door het Criminaliteitsbestrijdingsfond zijn gefinancierd. Het Criminaliteitsbestrijdingsfonds moet inzicht geven in de beoogde prestaties door deze kwantitatief in de vorm van bijvoorbeeld tijdsduur van projecten, aantal deelnemers aan projecten en de hoogte van de financiële bijdrage aan projecten, weer te geven. In het kader van de financiering van een project over resocialisatie van jeugdigen moet bijvoorbeeld het aantal jeugdigen worden vermeld, waarop het project zich richt.

 

Het Criminaliteitsbestrijdingsfonds moet het beleidsplan van het fonds jaarlijks, met bijbehorende begroting, naar het Ministerie van Financiën worden opsturen. Omdat de werkelijke bedragen waar het fonds recht op heeft onbekend zijn, wordt de begroting niet in het beleidsplan opgenomen. Hierdoor zijn er vooralsnog geen afspraken gemaakt met het Ministerie van Financiën over het opsturen van het beleidsplan.

 

Het begrip criminaliteitsbestrijding is door de Minister van Justitie gedefinieerd maar wat onder het begrip preventie moet worden verstaan is vooralsnog onduidelijk. Om de transparantie, objectiviteit, onpartijdigheid, en doelmatigheid van het fonds te borgen acht de Raad het noodzakelijk om vast te stellen welke projecten in het kader van preventie gefinancierd kunnen worden. De aanbeveling om projecten die aanmerkelijk bijdragen aan criminaliteitsbestrijding voor een periode langer dan drie jaar te financieren, is niet opgevolgd . Anders dan het Ministerie van Justitie, is de Raad van oordeel dat de wet de mogelijkheid biedt om projecten langer dan drie jaar te financieren.

 

Er is ook geen besluit genomen over de aanbeveling om te overwegen om de Minister van Financiën en de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning elk een lid van de Commissie Criminaliteitsbestrijdingsfonds te laten aanwijzen. De leden van de Commissie van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds moeten, onder meer, de voorgedragen financieringsvoorstellen beoordelen en daarover adviseren. Naar het oordeel van de Raad wordt de transparantie, objectiviteit, onpartijdigheid, en doelmatigheid van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds beter geborgd als de leden niet door dezelfde minister worden benoemd.

 

Ten tijde van het review waren er drie aanbevelingen opgevolgd, vijf deels opgevolgd en negen niet opgevolgd. Vier van de negen aanbevelingen hebben betrekking op de processen tijdens het afhandelen van project aanvragen. Deze vier aanbevelingen konden niet door de Raad worden beoordeeld, omdat ten tijde van het onderzoek de leden van de CCF niet waren benoemd waardoor het CF geen projecten in behandeling nam. De Raad verwacht dat binnen afzienbare tijd alle (deels) openstaande aanbevelingen alsnog opvolging krijgen.

 

Het volledige inspectierapport is digitaal beschikbaar op www.raadrechtshandhaving.com

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: