Onderzoek TRES BELLE: Mensenhandel/Mensensmokkel

Onderzoek TRES BELLE: Mensenhandel/Mensensmokkel

In de nacht van vrijdag op zaterdag jongstleden heeft een multidisciplinair opsporingsteam 4 huiszoekingen verricht, waaronder in de bar Hot Chicks, ook wel bekend als Hot Wings.
De zoekingen volgden op een al langer lopend onderzoek, genaamd TRES BELLE, naar mensensmokkel en mensenhandel in en rondom deze bar. Tijdens de zoekingen zijn 4 verdachten aangehouden.
De 4 verdachten zijn maandag jongstleden aan de Rechter Commissaris voorgeleid. In het belang van het onderzoek blijven de verdachten thans minstens 8 dagen langer in verzekering.
Nader onderzoek door het multidisciplinair opsporingsteam onder leiding van de officier van justitie en KPC,  zal moeten uitwijzen of daadwerkelijk sprake is geweest van mensenhandel. Het gaat dan hoofdzakelijk om de vraag of gesproken kan worden van “uitbuiting” van de in bar werkzame trago-dames.
Daarnaast richt het onderzoek zich op de verdenking van mensensmokkel, in dit geval door de trago-dames uit winstbejag, en op illegale wijze, naar Curacao over te brengen en hen alhier tegen betaling onderdak te geven.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: