KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

GOBIERNU

Minister Javier Silvania Maximering van wachttijden in de zorg

Minister Javier Silvania

Nieuwsbericht – 14 juli 2023
Maximering van wachttijden in de zorg
De raad van ministers is afgelopen woensdag akkoord gegaan met het voorstel van dr Keli om de wachttijden in de zorg te maximeren.
De afgelopen jaren kampt Curacao met aanzienlijke wachtlijsten in de gezondheidszorg voor afspraken bij medisch specialisten (consulten), diagnostische onderzoeken en medische behandelingen, inclusief operatieve ingrepen. Ook de wachttijden zijn drastisch toegenomen. Een aanzienlijk deel van de patiënten staan lange tijd, vaak langer dan één jaar, op een wachtlijst.
Wachttijden in de gezondheidszorg veroorzaken vertragingen in het belangrijke proces om tot een diagnose bij patiënten te komen. Hoe langer de wachttijd tot het stellen van een diagnose, hoe verder de betreffende aandoening zich bij een patiënt kan ontwikkelen, met als gevolg dat er steeds slechtere uitkomsten voor de patiënt kunnen ontstaat. Deze slechtere uitkomsten kunnen in extreme gevallen ertoe leiden dat de patiënt in een onbehandelbaar stadium beland met grotere complicaties. Hoe kwetsbaarder de algemene uitgangstoestand van de patiënt (bijvoorbeeld het reeds bestaan van andere chronische ziekten bij de patiënt), hoe groter de risico’s voor de patiënt. Daarom dient het proces tot de diagnostiek van de situatie bij patiënten zo kort mogelijk gehouden te worden, c.q. dient de patiënt zo snel mogelijk geholpen te worden.
Door de lange wachttijden komt de kwaliteit en de continuïteit van de patiëntenzorg, zoals vastgesteld in de Landsverordening Zorginstellingen (PB 2009 no 69), in gevaar.
De regering is daarom akkoord gegaan met het voorstel van dr Keli om de wachttijden voor consulten, medische diagnostiek en behandeling van patiënten te maximeren. De mogelijkheid tot het vaststellen van maxima wordt opgenomen in het Landsbesluit houdende algemene maatregelen aangewezen zorginstellingen van 19 juni 2019.
De maximaal toegestane wachttijden gelden met ingang van 1 oktober 2023, met dien verstande dat zorginstellingen een overgangsperiode tot 30 juni 2024 kunnen hanteren om de bestaande wachtlijsten weg te werken.
Naast lange wachttijden vormen taalbarrières in de gezondheidszorg in toenemende mate een obstakel voor de waarborging van de patiëntenzorg zoals vastgesteld in de Landsverordening Zorginstellingen (PB 2009 no 69). De regering is daarom ook akkoord gegaan om eisen te stellen aan de omgangstalen voor professionals in de gezondheidszorg. Met ingang van 1 juli 2024 zijn minimaal het Engels, Papiaments en Spaans verplicht gesteld.
De regering hoopt met deze besluiten een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg.
De volgende wachttijden en 80% wachttijden voor reguliere en spoedafspraken zullen voor de Curaçaose gezondheidszorg worden gehanteerd:

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: