KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

GOBIERNU

Minister Javier Silvania INVORDERING DOOR ‘CTB INVORDERAARS’ WERPT EERSTE VRUCHTEN AF

Minister Javier Silvania

BREAKING NEWS
INVORDERING DOOR ‘CTB INVORDERAARS’ WERPT EERSTE VRUCHTEN AF
Door de Minister van Financiën, Javier Silvania, is de inning van belastingen uit hoofde van toeristische verhuur waaronder de verhuur via websites zoals Airbnb en Booking.com als prioriteit aangemerkt. Hiertoe vindt periodiek overleg plaats met een werkgroep bestaande uit de belangenorganisaties Casha, Chata en CTB (Curaçao Tourist Board), SBAB, de belastingdienst en de minister. In dit overleg wordt besproken hoe ondernemers kunnen worden geïdentificeerd die nog niet bij de belastingdienst bekend zijn en tevens hoe de verschuldigde belastingen het meest effectief kunnen worden geïnd. Ik dit kader is op initiatief van het CTB besloten om 2 invorderaars in te zetten binnen de belastingdienst die zich specifiek richten op de invordering van belastingen uit hoofde van de korte termijn verhuur. Hierbij gaat het niet alleen om omzetbelasting maar tevens om alle overige verschuldigde belastingen zoals OZB, loonbelasting en inkomstenbelasting. SBAB heeft de afgelopen jaren een grote groep verhuurders in beeld gebracht en dit bestand is ter beschikking gesteld aan de belastingdienst om de actieve invordering ter hand te nemen. Onder begeleiding van een ervaren commies-invorderaar zijn met ingang van 1 juli jl. twee invorderaars gestart met de invordering van de door SBAB geïdentificeerde verhuurders. Na drie maanden kan worden gesteld dat deze aanpak duidelijk zijn vruchten afwerpt.
Waar gedurende de eerste helft van dit jaar de ontwikkeling van de opbrengsten van de ‘CTB-portefeuille’ nog gelijke tred hield met de ontwikkeling van de totale belastingopbrengsten van Curaçao, is sinds de inzet van twee extra invorderaars een duidelijke trendbreuk zichtbaar in positieve zin. De opbrengst van de ‘CTB-portefeuille’ ligt na slechts 3 maanden al zo’n 20% hoger dan de ontwikkeling van de belastingopbrengsten van Curaçao in zijn totaliteit. Hoewel de ervaringen nog pril zijn, zijn deze zeker hoopgevend en leveren een concrete bijdrage aan de doelstelling van de werkgroep om alle ondernemers die actief zijn in de toeristische sector de verschuldigde belastingen te laten afdragen. Periodiek zal door de belastingdienst aan de minister en aan de werkgroep worden gerapporteerd over het verdere verloop van de resultaten.
Share this page to Telegram

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: