KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

GOBIERNU

Burgers geven Kamer advies over klimaat

De resultaten van de Nationale Klimaatraadpleging 2023 zijn op 25 oktober openbaar gemaakt. In deze raadpleging kregen burgers de mogelijkheid hun voorkeuren te uiten over het nationale klimaatbeleid. Ruim 11.500 Nederlanders brachten hun advies uit.

Windmolens op zee in Nederland.

De raadpleging, een initiatief van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat, is uitgevoerd door Populytics, een startup van de TU Delft.

Energiebronnen en maatregelen

De deelnemers adviseren de Kamerleden over twee onderwerpen. Zo is er gevraagd op welke bronnen moet worden ingezet om Nederland in 2050 op duurzame wijze van energie te voorzien. Ten tweede wil de commissie meer inzicht krijgen in hoe Nederlanders vinden dat de lusten en lasten van klimaatbeleid moeten worden verdeeld tussen generaties. Welke maatregelen zijn nodig om de consumptie in Nederland in lijn te brengen met de grenzen van de planeet?

Keuzes in energie: onafhankelijkheid van buitenland

Uit de raadpleging blijkt dat er veel draagvlak is voor een hogere energieproductie binnen de eigen landsgrenzen. De deelnemers gaan voor gemiddeld 80 procent productie op Nederlandse bodem, circa 20 procent meer dan nu. Het meeste draagvlak onder de deelnemers is er voor een drietal energie-opties: een beter gebruik van restwarmte van de industrie om woningen te verwarmen, de inzet van meer windmolens op zee inclusief het opslaan van energie in waterstof, en het beter benutten van warmte uit de bodem om woningen te verwarmen.

Rechtvaardigheidsprincipes van belang

Rechtvaardigheidsoverwegingen spelen een belangrijke rol in de acceptatie van klimaatbeleid. De raadpleging laat daarnaast zien dat een grote ‘middengroep’ van deelnemers (circa 80 procent) extra belasting op niet-duurzame producten of diensten ondersteunt. Belangrijke voorwaarde is dat de opbrengsten hiervan gebruikt worden om duurzame alternatieven te stimuleren. Ook is er een breed draagvlak voor het ontmoedigen van vliegverkeer ten gunste van treinverkeer.

Klimaatnota en Nationale Klimaatweek

Vanaf 30 oktober is het Nationale Klimaatweek. In de week daarvoor verschijnt de jaarlijkse Klimaatnota van het kabinet. Demissionair minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten biedt deze op donderdag 26 oktober aan de Tweede Kamer aan. In de Klimaatnota legt het kabinet verantwoording af over het gevoerde klimaatbeleid. Bovendien kan het kabinet aanvullende maatregelen aankondigen om de gestelde klimaatdoelen te bereiken. De overhandiging is vanaf 10.15 uur te volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Share this page to Telegram

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: