KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA

DESISHON INDEKSASHON APC BASÁ RIBA LEI

DESISHON INDEKSASHON APC BASÁ RIBA LEI

Interes di penshonado aktual i di futuro ta sentral
Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) ta evaluá kada aña kuidadosamente si ta posibel pa duna
indeksashon riba penshon. Ta konsiderá diferente faktor. E interés di tantu e penshonado aktual di e
fondo komo esun di futuro (e partisipante aktivo), ta sentral den e evaluashon akí.

Kuadro legal
Segun lei, spesífikamente artíkulo 30 insiso 1 di e Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (Plvo), ta posibel pa
indeksá penshon riba promé di yanüari di e aña di kalènder, si a ahustá e salario di e funshonarionan públiko debí
na kambio di kosto di bida. Gobièrnu a tuma desishon pa duna indeksashon pa e añanan 2019 i 2020 na ámtenar- i
maestronan.

Grado di kobertura
Si e grado di kobertura di e fondo di penshon ta 105% òf ménos riba e último dia di e aña promé ku e aña di
indeksashon, direktiva di e fondo di penshon por disidí pa keda sin indeksá parsialmente òf kompletamente,
konforme artíkulo 30 insiso 2 di Plvo. Na final di aña 2018 i 2019, e añanan ku ta konta komo base pa determiná
indeksashon pa 2019 i 2020, e grado di kobertura tabata respektivamente 100,2% i 103,4%. Na final di 2022 e grado
di kobertura tabata 103,7%.

Proseso di tomo di desishon
APC a pidi konseho aktuarial tokante asignashon di indeksashon i tokante un posibel alternativa si no ta posibel pa
duna indeksashon. Asina APC ta garantisá un konsiderashon ophetivo. E posishon di kapital (grado di kobertura) di
APC na 2018 i 2019 ta oponé pa duna indeksashon. Esaki ta nifiká ku na e momento akí no por indeksá penshon.
Sinembargo, ta ‘stashoná’ e porsentahenan di e indeksashon di salario di gobèrnu, tambe yamá inhaalindexatie. Ora
ku posishon finansiero di e fondo di penshon mehorá i e grado di kobertura ta mas ku 115%, e fondo di penshon por
disidí pa apilká e indeksashon stashoná kompleto òf parsialmente.
For di análisis i segun konseho risibí, a resultá tambe ku e pago di kompensashon di un solo biaha na penshonado ta
influensiá e grado di kobertura i ta oumentá e posibilidat di korte (rebaho) di penshon den futuro. Ademas, lei (Plvo)
no ta pèrmití pago di kompensashon di un solo biaha. Mirando loke a menshoná, no ta prudente pa APC, kontrario
na e maneho di indeksashon, paga un kompensashon èkstra.

Seshon informativo pa partisipante di APC
APC ta komprendé ku e tópiko akí ta generá pregunta i mester di splikashon adishonal. E fondo di penshon
gustosamente ta duna informashon adishonal personalmente na su klientenan. P’esei ta reintrodusí seshonnan
informativo pa APC su penshonado- i partisipantenan aktivo. Aki lo brinda mas informashon tokante e
funshonamentu di e fondo di penshon, di penshon engeneral i di indeksashon. APC ke duna mas splikashon tambe
tokante su invershonnan. E invitashon pa e siguiente seshonnan informativo inkluyendo fecha, orario i lugá eksakto,
lo sigui pronto. Meskos ku ya ta hasiendo pa 86 aña, APC ta keda tuma desishon responsabel i balansá pa protehá
penshon den futuro tambe.

 


 

WET TEN GRONDSLAG BESLISSING INDEXERING APC

Belangen huidige en toekomstige gepensioneerden staan central
Het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) toetst elk jaar zorgvuldig of het mogelijk is om
indexering toe te kennen over pensioenen. Er wordt met verschillende factoren rekening gehouden,
waarbij de belangen van zowel huidige als toekomstige gepensioneerden (deelnemers) van het fonds
centraal staan.

Wettelijke kaders
Volgens de wet, specifiek artikel 30 lid 1 van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (Plvo), is het
mogelijk om pensioenen te indexeren op 1 januari van het kalenderjaar als de salarissen van overheidsdienaren
zijn aangepast vanwege een toename van de kosten van levensonderhoud. Vanuit de overheid is besloten om
indexering over 2019 en 2020 aan ambtenaren en onderwijzend personeel toe te kennen.

Dekkingsgraad
Als de dekkingsgraad van het pensioenfonds 105% of lager is op de laatste dag van het jaar voorafgaand aan
het indexeringsjaar, kan het bestuur van het pensioenfonds geheel of gedeeltelijk afzien van deze verhoging
conform artikel 30 lid 2 van de Plvo. Ultimo 2018 en 2019, de jaartallen die ten grondslag liggen voor de
bepaling van indexeringen over 2019 en 2020, was de dekkingsgraad respectievelijk 100,2% en 103,4%. Ultimo
2022 bedraagt de dekkingsgraad 103,7%.

Besluitvormingsproces
APC heeft actuarieel deskundig advies opgevraagd over toekenning van indexering en over een mogelijk
alternatief indien indexering niet mogelijk is. Hiermee borgt APC een objectieve afweging. De vermogenspositie
(dekkingsgraad) van APC in 2018 en 2019 verzet zich tegen het toekennen van een indexering. Dit betekent dat
de pensioenen op dit moment niet geïndexeerd kunnen worden. Wel worden de percentages van de
overheidssalarisindexering geparkeerd als ‘achterwege gelaten indexatie’, ook wel inhaalindexatie genoemd.
Wanneer de financiële positie van het pensioenfonds verbetert en de dekkingsgraad meer is dan 115%, kan
het pensioenfonds besluiten om deze achterwege gelaten indexaties alsnog gedeeltelijk of geheel toe te
passen.
Uit analyse en advies is ook gebleken dat het uitkeren van een eenmalige vergoeding aan gepensioneerden de
dekkingsgraad beïnvloedt en de kans op toekomstige pensioenkortingen vergroot. De wet (Plvo) staat
daarnaast geen eenmalige uitkering toe. Gelet op het voorgaande is het niet prudent om in afwijking van het
indexatiebeleid van APC, een extra uitkering uit te betalen.

Bijeenkomst voor APC-deelgenoten
APC begrijpt dat dit onderwerp vragen oproept en nadere toelichting vereist. Het pensioenfonds geeft daarom
graag persoonlijk nadere informatie aan haar klanten. Het pensioenfonds herintroduceert informatiesessies
voor haar gepensioneerden en deelnemers om meer inzicht te geven over de werking van het pensioenfonds,
pensioenen, en indexeringen. Ook over beleggingen geeft APC dan graag meer informatie. De uitnodiging voor
de eerstvolgende bijeenkomsten met exacte datum, tijden en locatie volgen zo spoedig mogelijk. APC blijft,
net als de afgelopen 86 jaren, evenwichtige en verantwoorde afwegingen maken om ook in de toekomst
pensioenen veilig te stellen.

 

Share this page to Telegram

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: