Introductie Boek over Identiteit Mensen van Afrikaanse Afkomst

Introductie Boek over Identiteit Mensen van Afrikaanse Afkomst
 
De Surinaamse journalist/schrijver Rachael van der Kooye heeft haar boek getiteld “De Hebreeuwse Identiteit” geïntroduceerd op Curacao en zal dit morgen bij het Beach Hotel Avila om 15:30 aanbieden aan de politieke leider van de sociaaldemocratische partij MAN, Hensley Koeiman. De pers is van harte welkom. Op dinsdag 25 oktober 2016 om 11:00 zal het boek ook aan de directeur van de Nationale Bibliotheek worden aangeboden, zodat het beschikbaar is voor de schoolgaande jeugd. Het gaat over een onderzoek naar de identiteit van de nabestaanden van de slachtoffers van de trans-Atlantische slavernij.

Dit onderwerp is een pijnlijk deel in de geschiedenis waaroer niet wordt gesproken. Mensen van Afrikaanse afkomst weten vaak niet wat hun identiteit is. Bij de vraag waar hun voorouders vandaan komen verwijzen ze naar Afrika, maar waar van Afrika kunnen ze veelal niet aangeven. Velen verwijzen dan naar Ghana of Ivoorkust, maar daar waren kustvaartpunten van waaruit de gevangenen werden getransporteerd naar de Amerika’s om tot slaaf te worden gemaakt. Haar probleemstelling is dan ook: wat is de identiteit van de mensen van Afrikaanse afkomst?  Haar subvragen zijn: Uit welk land zijn hun voorouders afkomstig? Wat is er met hun voorouders gebeurd en waarom is dat gebeurd?Hoe komt het dat de mensen van Afrikaanse afkomst niet weten wat de oorsprong is van hun voorouders? Het  doel van het onderzoek is de identiteit te vinden van diegenen van Afrikaanse origine die naar hun identiteit zoeken. De onderzoeksmethode is gebaseerd op het principe van onderzoeksjournalistiek: observatie, literatuurstudie en interviews.

De Zoektocht

De schrijver die ook onderzoeksjournalistiek docent is, is op zoek gegaan naar het verleden, het leven vóór de trans-Atlantische slavernij, het leven vóór de kolonisatie van Afrika door de Europeanen, het leven van de voorouders.  De verkregen informatie maakte haar enthousiast. Er ging een geschiedenis voor haar open, die tot nu toe verborgen is gebleven. De informatie waarachter ze is gekomen is vervat in haar boek dat vertrekt vanuit een Bijbelse inspiratie en het Bijbelse verhaal om zo te komen tot een analyse van de identiteit van mensen van Afrikaanse afkomst.  Data  uit spirituele bronnen worden gecombineerd met data uit seculiere bronnen. Sommigen zullen denken, dat het boek gaat over Bijbelse geschiedenis, maar bij het lezen zullen ze zich realiseren, dat het gaat over de zwarte geschiedenis, de geschiedenis van de afstammelingen van totslaafgemaakten. Vele bronnen geven aan, dat hun geschiedenis opgetekend staat in de Bijbel. Historici en theologen brengen de vloeken van Deuteronomium 28 en Bijbelse profetieën  in verband met het leven van deze mensen, die volgens de bronnen de afstammelingen zijn van de Bijbelse  Israëlieten, die ook wel Hebreeën of Hebreeuwse Israëlieten worden genoemd.

Presentatie

Van Der Kooye presenteert op grond van 150 bronnen haar argument in zes hoofdstukken die beschrijven hoe de Hebreeën  werden verspreid over alle vier hoeken van de aarde, omdat zij het eeuwig verbond niet hielden die hun voorouders met hun God, de Schepper van hemel en aarde, hadden gemaakt. Aangezien de Hebreeuwse Israëlieten ook Joden werden genoemd toont zij aan, dat de meeste Joden die nu in Israël wonen niet het Bijbels volk van de God van Israël zijn, maar tot het Jodendom bekeerde Europeanen die in 1948 emigreerden naar de tegenwoordige Staat Israël. Zij beschrijft behalve de Arabische, Afrikaanse en Europese, ook de Joodse betrokkenheid bij de trans-Atlantische slavenhandel en slavernij en geeft uitleg over de uitzonderlijke wrede wijze waarop de totslaafgemaakten zijn verontmenselijkt. In het laatste hoofdstuk bespreekt zij de vervalsing van de geschiedenis van de totslaafgemaakten, waardoor de mensen van Afrikaanse afkomst werden verhinderd te weten wie ze werkelijk zijn. Het 155 pagina’s tellend boek is gepubliceerd in het Nederlands en het Engels (The Hebrew Identity, a research on the identity of people of African descent) en de Nederlandse versie wordt nu te koop aangeboden bij Samsom Curacao N.V, Radio Stanvaste Rotterdam en Vaco en Faranaz in Suriname. Ook is het zowel in het Engels als in het Nederlands online te bestellen via amazon.com. Het ligt in de bedoeling dat de schrijver binnenkort boeklezingen op Curacao zal houden in samenwerking met lokale culturele organisaties.
Be Blessed!

34100d87-9d82-499b-900f-c5c8be4862ce_1-08e48f10c78e8eb1d6e170f2f2409e34

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: