CARMABI INZAKE OOSTPUNT

Woensdag 21 december 2016, zullen de Staten vergaderen over de concept Landsverordening herziening Oostpunt tot wijziging van het ontwikkelingsplan van Curacao. Deze concept landsverordening is op zeer onzorgvuldige wijze tot stand gekomen, zodat Carmabi zich genoodzaakt heeft gezien de kwestie aan het Gerecht voor te leggen. Carmabi heeft het Gerecht verzocht bij kort geding vonnis een deskundigenbericht te gelasten. De tekst van het kort geding verzoekschrift treft u hierbij aan.

Bij het opstellen van de Landsverordening heeft geen deugdelijke inspraak procedure plaats gevonden. De concept Landsverordening is in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur opgesteld. Daarover loopt een procedure van onder meer Amigoe di Terra bij het Hof waarin op 28 december 2016 vonnis wordt verwacht. Voorts hebben zowel de SER als de Raad van Advies grote vraagtekens geplaatst bij het concept. De conclusies van de Zienswijzencommissie zijn niet gevolgd.

De vragen van de fracties van de Staten zijn voor een deel onjuist beantwoord. Daarenboven schrijven de wet én meerdere internationale verdragen waar Curacao partij bij is, het uitvoeren van een Milieueffect rapportage (MER) voor ingeval van projecten die op de natuur een negatieve invloed kunnen hebben. Die MER is niet opgesteld. Het is derhalve geheel onduidelijk welke gevolgen de ontwikkeling van Oostpunt zal hebben op de natuur en het milieu op Oostpunt en de daaraan grenzende zee. Carmabi meent dat voordat er ontwikkeling op Oostpunt plaatsvindt, er eerst zorgvuldig onderzoek door middel van een MER moet plaatsvinden.

De riffen rond Curacao zijn al in de 80-er jaren door het Eilandgebied Curaçao door de instelling van een onderwater park beschermd. De riffen in het Oostpunt gebied dragen immers bij aan de instandhouding van riffen elders op Curacao en wellicht zelfs nog verder. Door de aanwezigheid van vijf binnenbaaien met mangroven en zeegrasvelden, dient het gebied tevens als broedkamer voor veel rif vissoorten, die elders op het eiland en de rest van het Caribisch Gebied zeldzaam zijn of worden bedreigd.

De koraalrifsystemen bij Oostpunt vormen één van de weinig overgebleven voorbeelden van gezonde Caribische riffen en zijn tezamen met de Flower Garden Banks en Bermuda de laatste voorbeelden van gezonde Caribische koraalriffen.

De beschermde koraalriffen voor de kust van Oostpunt zijn van eminent belang voor Curaçao en haar bewoners. Zij dragen onder meer direct bij aan de lokale economie als zijnde een belangrijke pijler voor het toerisme, recreatie en de visserij, beschermen de kust tegen stormen en dienen steeds vaker als vindplaats voor nieuwe medicijnen. De economische bijdrage van alle koraalriffen rond Curacao middels toerisme en visserij is recent geschat op 386 miljoen dollar per jaar.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: