Tijdelijke Verlenging Moratorium Toko’s En Minimarkets

ministerio-di-desaroyo-ekonomiko

In oktober 2014 is een moratorium voor toko’s en minimarkets ingesteld die op 31 december 2016 afloopt. Het beleid van de Minister van Economische Ontwikkeling is om concurrentie te bevorderen wat in voordeel van de consument is. Ook is het beleid van de Minister er op gericht om het investeringsklimaat te verbeteren. Het ingrijpen in de markt door middel van een moratorium heeft juist een remmend effect op de concurrentie, het beperkt de toegang tot de markt voor nieuwe ondernemers en beïnvloedt het investeringsklimaat negatief. Dit is uiteindelijk slecht voor de consument.

Het moratorium is ingesteld om onregelmatigheden in deze bedrijfstak tegen te gaan. Omdat de onregelmatigheden nogsteeds worden geconstateerd is de RvM op advies van de Minister van Economische Ontwikkeling akkoord gegaan om het moratorium met 6 maanden te verlengen. Daarna is de Fair Trade Authority Curaçao operationeel waardoor de regering een betere greep heeft op een geordende bedrijfstak met eerlijke concurrentie.
Verder is besloten dat binnen 6 maanden een interministeriële werkgroep, bestaande uit de Ministeries van Vervoer Verkeer en Ruimtelijke Planning, Financiën en Economische Ontwikkeling met een plan van aanpak moet komen hoe het moratorium af te schaffen. Tevens worden de activiteiten van het interministeriële inspectieteam voortgezet en daar waar nodig geïntensiveerd. Ook wordt een gezamenlijk databestand aangelegd met alle geconstateerde overtredingen, zodat er betrouwbare data beschikbaar is over de aard en frequentie van overtredingen.
img-20161223-wa0007

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: