Gabinete di Gobernador: Komandante di ‘Koninklijke Marechausee’ di bishita serka gobernador

170201cdtkmar

WILLEMSTAD – Op woensdag 1 februari heeft de commandant van de Koninklijke Marechaussee Luitenant-Generaal Harry van der Brink zijn opwachting gemaakt bij de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. De generaal brengt momenteel zijn jaarlijks bezoek aan zijn personeel in het Caribisch gebied, waarbij ook de autoriteiten van de verschillende eilanden worden aangedaan. De Koninklijke Marechaussee (KMar) wil vanuit de samenwerking met de Curaçaose autoriteiten de inzet richten op de kerntaken van de KMar, zijnde de grenspolitietaken. Deze samenwerking zal primair gericht zijn op de luchthaven en de zeehaven. De generaal werd tijdens zijn bezoek begeleidt door de commandant van de KMar Brigade Caribisch Gebied, Luitenant-kolonel Hans Vroegh en beleidsmedewerker de heer Snels.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: