HEEL BONAIRE ZET ZICH IN VOOR HET VOLKSDEBAT

HEEL BONAIRE ZET ZICH IN VOOR HET VOLKSDEBAT

Kralendijk – De voorbereidingen en organisatie van het volksdebat op 9 februari bij Plaza Francisco Chiku Goeloe om 18.00 uur zijn in volle gang. Het bedrijfsleven, professionals, de ouders en de jeugd, daadwerkelijk heel Bonaire zet zich in voor een betere toekomst voor onze kinderen! U toch ook? . Lever uw bijdrage, laat uw stem horen, geef de kinderen van Bonaire wat ze nodig hebben en kom naar het Volksdebat op 9 februari bij Plaza Francisco Chiku Goeloe (Antriol) om 18.00 uur! Lukt het u echt niet om te komen? Geen ramp, kijk, luister en doe dan thuis mee vanuit uw huiskamer of bij uw visite of afspraak.
Flamingo TV zendt het volksdebat vanaf 18.00 uur life uit.
Digicel Bonaire stelt vier gratis smartphones en nummers beschikbaar waarop u kunt bellen of appen! Zodra het debat zelf daadwerkelijk begint om en nabij 18.00 uur, kunt u gratis bellen naar:
• 00599 – 785 5561 (alleen bellen)
• 00599 – 785 5562 (alleen bellen)
• 00599 – 785 5563 (alleen bellen)
• 00599 – 785 5564 (alleen appen)

Alle afdelingen van het Openbaar Lichaam, partners als het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Voogdijraad, Jeugdzorg en Gezinsvoogdij, Jong Bonaire, de scholen, verschillende bedrijven en stichtingen maken de organisatie van dit volksdebat mogelijk. Alle pers, media, de radio en tv-stations, de kranten op Bonaire ondersteunen de totstandkoming van de Pedagogische Visie.
Er wordt achter de schermen dag en nacht keihard gewerkt om heel Bonaire, alle inwoners, de jeugd, ouders, professionals en het bedrijfsleven de kans te geven om te participeren in het volksdebat en een door heel Bonaire gedeelde en gedragen pedagogische visie te realiseren. Dus grijp deze kans met beide handen aan! We doen het voor u en voor de kinderen van Bonaire!

Gedurende het debat zullen we onder leiding van twee debatleiders met elkaar in discussie gaan over drie stellingen die gebaseerd zijn op de Kinderrechten en wat leeft in de samenleving.
Het kinderrechtenverdrag is door 196 landen over de hele wereld getekend en garandeert het welzijn van kinderen tot 18 jaar over de hele wereld en dus ook op Bonaire. En als het goed gaat met onze kinderen en ze zich in alle veiligheid en geborgenheid kunnen ontwikkelen, voeden we verantwoordelijke, zelfredzame en succesvolle burgers op, die eenmaal volwassen zullen en kunnen bijdragen aan het succes en de welvaart van het eiland.

Meldt u aan, bel ons, mail ons of bezoek onze facebookpagina of website:
Telnr: 7173737 of 7178839 of 7172211, pedagogischevisiebonaire@bonairegov.com , Facebook: Pedagogische Visie, facebook OLB, website: http://www.bonairegov.com

Extra informatie
De uitkomsten van het debat zullen worden vastgelegd in een verslag. Een concept versie van dit verslag zal ter toetsing aan alle deelnemers aan de debatten worden gepresenteerd op de terugkoppelingsbijeenkomst die op woensdagavond 1 maart zal plaatsvinden (tijd en plaats nog nader bekend te maken). Na deze laatste toetsing zal het verslag definitief worden gemaakt en worden gepresenteerd op de opvoedconferentie in maart op Bonaire waaraan professionals van de hele regio deelnemen. Het allerbelangrijkste is echter dat dit verslag de aanzet zal zijn en de basis zal vormen voor de eilandbreed gedragen en gedeelde pedagogische visie.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: