De Gouverneur van Curacao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, heeft vandaag de heer E.P. Rhuggenaath verzocht om als formateur het vormen van een kabinet ter hand te nemen

WILLEMSTAD – 11 mei 2017

De Gouverneur van Curacao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, heeft vandaag de heer E.P. Rhuggenaath verzocht om als formateur het vormen van een kabinet ter hand te nemen, op basis 

van het regeerakkoord dat de politieke partijen PAR, MAN en PIN zijn overeengekomen. 

Dat kabinet dient te worden gesteund door de fracties van genoemde partijen in de Staten en dient 

te bestaan bestaat uit personen die bereid en in staat zijn om daadkrachtig en evenwichtig 

uitvoering te geven aan het regeerakkoord, met inachtneming van de eenheid van beleid en 

zorgdragen voor de consistentie en bestendigheid van het beleid. 

De Gouverneur heeft daarbij gewezen op de Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers (PB 

2012, no 66) en heeft aan de formateur verzocht om er op toe te zien dat deze regeling in acht 

wordt genomen. 

Tot slot heeft de Gouverneur aan de formateur verzocht uiterlijk op 24 mei a.s. te rapporteren over 

zijn bevindingen en om haar tussentijds op de hoogte te houden van voortgang van zijn 

werkzaamheden.

De heer Rhuggenaath heeft de formatieopdracht in beraad genomen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: