Temporada di orkan 2017 ta kuminsá 1 di yüni / Orkaanseizoen 2017 Gaat op 1 Juni van Start / The 2017 Hurricane Season Starts Officially on June 1

Temporada di orkan 2017 ta kuminsá 1 di yüni

Ounke Kòrsou ta situá na rant di e asina yamá region di orkan, ta keda rekomendá pa pueblo sigui prepará tur aña. Durante di e periodo di 1 di yüni te 30 di novèmber un promedio di diesdos tormenta tropikal i seis orkan ta desaroyá riba Osean Atlántiko, Golfo di México i Laman Karibe. Pa e motibu aki ta importante pa duna atenshon spesial na kuminsamentu di temporada di orkan na impaktonan di orkan. Tur hende mester tene kuenta ku e efektonan ku un siklon tropikal ta trese kuné, manera bientu hopi fuerte, laman hopi brutu i nivel di awa hopi haltu na kosta. Ademas di esei tambe áwaseru fuerte i di durashon largu, ku por kousa inundashonnan severo.

Temporada pasá tabata bastante ketu pa Kòrsou, te ora ku Orkan Matthew a desaroyá na final di sèptèmber den bisindario di e islanan mas oriental di Área di Karibe. Dia 29 di sèptèmber su sentro a pasa nort di Kòrsou na un distansia di mas o ménos 190 kilometer. El a kousa solamente un par di yobida fuerte riba algun parti di nos isla. Miéntras ku Matthew tabata alehando su mes for di nos region den bisindario di Haiti riba 4 di òktober, resake fuerte kousá dor di e orkan aki a bati partinan di nos kosta sùit. E olanan peligroso aki a kousa daño na espesialmente Boka Samí.

E último perspektiva pa e temporada di orkan benidero, ku a ser emití dor di Colorado State University, ta indiká ku e aña aki diesun tormenta ku nòmber, kuater orkan i dos orkan fuerte lo desaroyá den e region di Atlántiko (parti nort di Osean Atlántiko. Laman Karibe i Golfo di México). Esei enserá ku e aktividat e aña aki lo ta 20% bou di promedio. E promedio over di e periodo di 1981 – 2010 ta indiká ku pa aña ta forma diesdos tormenta ku nòmber, seis orkan i dos di nan lo bira orkan fuerte (kategoria 3 te 5).

Servisio Meteorológiko Kòrsou (MDC) ta enfatisá e aña aki tambe, ku nos no mester kere ku no ta nesesario pa prepará pa e posibel impakto di un tormenta tropikal òf orkan. Eksperiensia ta mustra ku asta den un temporada trankil, mester di solamente un tormenta tropikal òf orkan pa yega tera den un komunidat partikular, pa hasi esaki un temporada devastador p’e komunidat ei. E ehèmpel mas notorio di esaki tabata Orkan Andrew na ougùstùs 1992 (Florida). Ehèmpelnan mas resien tabata Orkan Gonzalo na òktober 2014 (Sint Maarten) i Orkan Joaquin (banda di Islanan Bahamas) na òktober 2015.

Medidanan ku por tuma ta aparesé den un foyeto hèndi ku a ser emití dor di MDC i ku por ser di download for di nos website, http://www.meteo.cw. Riba nos website por mira entre otro tambe e último pronóstikonan, atvertensianan, opservashonnan na suela i tambe imágennan di satelit i radar. Mas aleu lo aparesé informashon riba sistemanan di wer signifikante riba página di Facebook di MDC (https://www.facebook.com/Meteorological.Department.Curacao/) i tambe riba e app ku yama Curaçao Weather (http://meteo.cw/about_app.php?Lang=Eng&St=TNCC&Sws=R11) E último adrès aki ta duna vínkulo pa Appstore (iOS) i pa Google Play (Android) for di unda por download e app aki. Tambe por konsultá website di Directie Risicobeheersing & Rampenbeleid, http://www.kalamidat.cw i nan app ku yama Kalamidat pa mas informashon. Mas aleu, den buki di telefòn, kuminsando na página 54 di e edishon di e aña aki, tur hende por haña ei tambe bastante informashon na papiamentu, ingles i hulandes, riba medidanan ku mester tuma den kaso di menasa di orkan.

Manera ta kustumber, MDC, den kooperashon ku National Hurricane Center, lo monitoriá tur siklon tropikal ku ta forma menasa pa su region di responsabilidat (Kòrsou i e espasio aéreo asosiá kuné i tambe e laman ku ta rondoná nos isla). Si ta nesesario MDC lo kuminsá ku emití Boletinnan di Siklon Tropikal (TCB) 72 ora promé ku un posibel menasa. E mensahenan aki tin un kódigo di koló, pa asina ilustrá e seriedat di e menasa.

E nòmbernan ku a ser reservá pa e tormentanan tropikal i orkan di e aña aki ta: Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert, Harvey, Irma, José, Katia, Lee, Maria, Nate, Ophelia, Philippe, Rina, Sean, Tammy, Vince i Whitney. Ounke no mes trempan ku Orkan Alex na yanüari 2016, nos tabatin e aña aki tambe un komienso no ofisial di temporada bastante trempan. Esei tabata Tormenta Tropikal Arlene, ku a desaroyá riba 19 di aprel kaba riba parti nort di Osean Atlántiko. El a debilitá sin embargo basta lihé despues di apénas dos dia, mas o ménos na mitar kaminda entre di Islanan Azores i kosta di e parti nortost di Merka.

=============

Orkaanseizoen 2017 Gaat op 1 Juni van Start

Hoewel Curaçao nabij de rand van het zogenaamde orkaangebied ligt, wordt aanbevolen dat de bevolking zich elk jaar opnieuw voorbereidt. In de periode van 1 juni tot en met 30 november ontwikkelen zich gemiddeld twaalf tropische stormen en zes orkanen boven de Atlantische Oceaan, de Golf van Mexico en de Caraïbische Zee. Daarom is het belangrijk dat aan het begin van het orkaansseizoen speciale aandacht wordt besteed aan de impact van orkanen. Men moet rekening houden met de effecten die een tropische cycloon met zich meebrengt, zoals zeer sterke wind, zeer ruwe zee en hoge waterstanden aan de kust en daarnaast ook nog zware en langdurige regenval, die ernstige overstromingen kan veroorzaken.

Het vorige seizoen was vrij rustig voor Curaçao, totdat Orkaan Matthew eind september zich nabij de oostelijke Caraïbische eilanden ontwikkelde. Het centrum trok op 29 september ten noorden van Curaçao langs, op een afstand van ongeveer 190 kilometer. Het zorgde voor enkele flinke regen- en onweersbuien op delen van ons eiland. Terwijl Matthew op 4 oktober in de buurt van Haïti weg aan het trekken was, kwam er een zware deining opzetten, die delen van onze zuidelijke kusten trof. Deze gevaarlijke golven zorgden voor enige schade in vooral Boka Samí.

De laatste verwachting voor het komende orkaanseizoen, uitgegeven door de Colorado State University, geeft aan dat dit jaar elf stormen met een naam, vier orkanen en twee krachtige orkanen zich boven het Atlantische Orkaangebied (Noord-Atlantische Oceaan, de Caraïbische Zee en de Golf van Mexico) zullen ontwikkelen. Dit betekent dat de activiteit dit jaar naar verwachting ongeveer 20% lager zal zijn dan gemiddeld. Het gemiddelde per jaar over de periode 1981-2010 is twaalf stormen met een naam, waarvan zes zich tot orkaan en twee zich tot een zware orkaan (categorie 3 tot en met 5) ontwikkelen.

De Meteorologische Dienst Curaçao (MDC) benadrukt dit jaar opnieuw, dat men niet mag denken dat het niet nodig is, om zich voor te bereiden op de mogelijke impact van een tropische storm of orkaan. De ervaring laat zien dat zelfs in een rustig seizoen slechts één tropische storm of orkaan land moet bereiken, om dit een verwoestend seizoen voor een bepaalde gemeenschap te maken. Het meest beruchte voorbeeld hiervan was Orkaan Andrew in augustus 1992 (zuiden van Florida). Meer recente voorbeelden waren Orkaan Gonzalo in oktober 2014 (Sint Maarten) en Orkaan Joaquin (nabij de Bahama’s) in oktober 2015.

Maatregelen die u kunt nemen, staan vermeld in een handige brochure, die de MDC heeft uitgegeven en die u kunt downloaden vanaf onze website, http://www.meteo.cw. Op onze website kunt u onder andere de laatste verwachtingen, waarschuwingen, oppervlaktewaarnemingen, satelliet- en radarbeelden zien. Bovendien zal informatie over significante weersomstandigheden op de Facebookpagina van de MDC (https://www.facebook.com/Meteorological.Department.Curacao/) en in de Curaçao Weather app (http://meteo.cw/about_app.php?Lang=Eng&St=TNCC&Sws=R11) geplaatst worden. De laatste site leidt met behulp van links naar de App Store (iOS) of de Google Play-site (Android), vanwaar deze app kan worden gedownload. Voor meer informatie kunt u tevens de website raadplegen van de Directie Risicobeheersing & Rampenbeleid Curaçao, http://www.kalamidat.cw en ook hun app, die Kalamidat heet, kan u van zeer nuttige informatie voorzien. Bovendien staat in het telefoonboek, vanaf pagina 54 in de editie van dit jaar, ook veel informatie in het Papiamentu, Engels en Nederlands over te nemen maatregelen in geval van een orkaandreiging.

Zoals gewoonlijk zal de MDC, in samenwerking met het Nationaal Hurricane Center, alle tropische cyclonen in de gaten houden, die een bedreiging vormen voor zijn verantwoordelijkheidsgebied (Curaçao, het bijbehorende luchtruim en de omliggende zee). Indien nodig, zal de MDC 72 uur voor een mogelijke dreiging tropische cycloon bulletins (TCB’s) uitgeven. Deze berichten hebben een kleurencode, om het niveau van de ernst van de bedreiging te illustreren.

De namen die zijn gereserveerd voor de tropische stormen en orkanen van dit jaar zijn: Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert, Harvey, Irma, José, Katia, Lee, Maria, Nate, Ophelia, Philippe, Rina, Sean, Tammy, Vince en Whitney. Niet zo vroeg als Orkaan Alex in januari 2016, maar ook dit jaar hadden wij een vroegtijdig officieus begin van het seizoen. Het was Tropische Storm Arlene, die zich op 19 april ontwikkelde over de Noord-Atlantische Oceaan. Het zwakte echter na slechts twee dagen af, ongeveer halverwege de Azoren en de kust van het noordoosten van de Verenigde Staten.
================
The 2017 Hurricane Season Starts Officially on June 1

Although Curaçao is located near the edge of the so-called hurricane belt, it is recommended that the population still prepares every year. During the period of June 1 to November 30 on average twelve tropical storms and six hurricanes will develop over the Atlantic Ocean, the Gulf of Mexico and the Caribbean Sea. Therefore it is important that at the beginning of the hurricane season special attention will be given to the impacts of hurricanes. One must take into account the effects that a tropical cyclone brings with it, like very strong winds, very rough seas and high water levels on the coast and also heavy and prolonged rainfall, which can cause severe flooding.

Last season was rather quiet for Curaçao, until Hurricane Matthew developed near the eastern Caribbean island chain late September. Its center moved north of Curaçao on September 29 at a distance of about 190 kilometers. It only caused some heavy rain over parts of our island. While Matthew was moving away near Haiti on October 4, heavy swells battered parts of our southern shores. These dangerous waves caused some damage in especially Boka Samí.

The latest forecast for the upcoming hurricane season, issued by the Colorado State University, indicates that eleven named storms, four hurricanes and two intense hurricanes will develop over the Atlantic Basin (North Atlantic Ocean, Caribbean Sea and the Gulf of Mexico). This means that the activity this year is expected to be about 20% lower than average. The average over the period 1981-2010 is twelve named storms a year, of which six develop into a hurricane and two to a major hurricane (category 3 through 5).

The Meteorological Department Curaçao (MDC) emphasizes again this year that one should not think that it is not necessary to prepare for the potential impact of a tropical storm or hurricane. Experience shows that even in a quiet season it takes only one tropical storm or hurricane making landfall to make this a devastating season for a particular community. The most notorious example of this was Hurricane Andrew in August 1992. More recent examples were Hurricane Gonzalo in 2014 (St. Maarten) and Hurricane Joaquin (near the Bahamas) in 2015.

Measures you can take are listed in a handy brochure that was issued the MDC and that can be downloaded from our web site, http://www.meteo.cw. On our web site you can also see among others the latest forecasts, warnings, surface observations, satellite and radar images. Furthermore, information on significant weather developments will appear on the MDC Facebook page (https://www.facebook.com/Meteorological.Department.Curacao/) and the Curaçao Weather app (http://meteo.cw/about_app.php?Lang=Eng&St=TNCC&Sws=R11). The latter site offers links to the Appstore (iOS) or the Google Play site (Android) from where this app can be downloaded. You can also consult the web site of the Directie Risicobeheersing en Rampenbeleid Curaçao, http://www.kalamidat.cw and its app called Kalamidat for more information. Moreover, in the phone directory, starting on page 54 of this year’s issue, people can also find quite a bit of information in Papiamentu, English and Dutch about measures to take in the event of a hurricane threat.

As usual the MDC, in cooperation with the National Hurricane Center, will monitor all tropical cyclones that pose a threat to its area of responsibility (Curaçao and the associated airspace and surrounding sea). If necessary, the MDC will start issuing Tropical Cyclone Bulletins (TCBs) 72 hours prior to a possible threat. These messages have a color code, in order to illustrate the level of seriousness of the threat.

The names that have been reserved for the tropical storms and hurricanes of this year are: Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert, Harvey, Irma, José, Katia, Lee, Maria, Nate, Ophelia, Philippe, Rina, Sean, Tammy, Vince and Whitney. Not as early as Hurricane Alex in January 2016, but we still had an early unofficial start of the season this year as well. It was Tropical Storm Arlene that developed on April 19 over the North Atlantic Ocean. It weakened however rather quickly after only two days, about mid-way between the Azores and the northeastern United States’ coast.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: