Presentashon di relato anual 2016 di Korte Komun di Hustisia / Presentatie Jaarverslag 2016 Hof van Justitie / Presentation of the 2016 annual report of the Court of Justice


Presentashon di relato anual 2016 di Korte Komun di Hustisia

Djárason 24 di mei Korte Komun di Hustisia di Aruba, Kòrsou i Sint Maarten i di Boneiru, Sint Eustatius i Saba (despues di esaki Korte) a presentá su relato anual di aña 2016 na prensa. Na e ofisinanan na Kòrsou di Korte presidente mr.Eunice Saleh tabata presente huntu ku visepresidente di Boneiru i Kòrsou mr. Mauritsz de Kort, direktora di e departamento Bedrijfsbureau Coryse Barendregt, MSc., BBA i tambe hues enkargá ku prensa mr. Sigmar Carmelia. Huntu nan a duna informashon tokante di e akontesimentunan di aña pasá i tambe pa kontestá pregunta.

Mishon i vishon
E relato anual di 2016 tin e tema ‘Vishon’. Esaki ta referí na e trayekto di vishon di Korte ku a terminá den e aña ei. Esaki a resultá den formulashon di un mishon i vishon pa 2017 pa 2021. E mishon ta enfatisá ku Korte ta sirbi hustisia ku hurisdikshon independiente i imparsial. E vishon di Korte ta konsistí di diferente balornan fundamental ku ta tradusí den metanan sentral pa e próksimo sinku añanan. A yega na e mishon i vishon di Korte ku yudansa di trahadónan di diferente nivel den e organisashon (bottom up), ya asina e tin base di sosten. Pa realisá e mishon i vishon mester di liderazgo fuerte. P’esei a pone atenshon na fortalesé e base di liderazgo pa den futuro. Asina a kuminsá kultivá huesnan pa posishonnan di maneho den futuro. Un ehèmpel di esaki ta e training di ‘Management Development’ ku algun hues a partisipá na dje. E huesnan aki ya kaba ta den un posishon di management òf ta aspirá esaki. Na e diferente ofisinanan di Korte tambe a traha riba fortifikashon di liderazgo pa medio di trayektonan di coaching pa hefenan di departamento.

Kalidat di hurisdikshon
E tarea prinsipal di Korte ta hurisdikshon. Den 2016 tambe a invertí pa keda garantisá hurisdikshon kualitativamente bon i imparsial. Korte ta riba bon kaminda. Esaki a sali na kla for di e konklushonnan ku a sali for di evaluashon di Leinan di Reino Hudisial (Justitiële Rijkswetten) na 2015. Na 2016 tabatin diferente diferente aktividatnan pa garantisá e kalidat di hurisdikshon i kaminda tabata nesesario oumentá esaki. Esaki a resultá den deliberashonnan regular di hurisprudensia di Korte den promé instansia i di apelashon di huesnan i empleadonan di e departamentu di sosten hurídiko. Tambe a bolbe sòru pa kursonan ku kontenido hurídiko, duná dor di tantu dosentenan lokal komo di Hulanda.

Hurisdikshon fiskal
Na 2016 a subi e nivel di profeshonalisashon di hurisdikshon fiskal. For di 30 di aprel 2016 ta posibel na tur isla pa apelá den kasonan di korte fiskal. Alabes a trese kambio den e organisashon di hurisdikshon fiskal. For di 1 di yüli 2016 ta posibel pa bai den kasashon den e kasonan aki. E frekuensia di kasonan fiskal den korte a subi, ku konsekuensia ku a baha un porshon grandi di e retrasonan ku tabata tin.

Wesnan lokal
Pa algun aña kaba e maneho di Korte ta pa atraé mas wesnan lokal. Na 2016 dos yu di tera (di Aruba i Kòrsou) a kuminsá ku nan estudio pa bira hues, tur dos na Aruba. Ku e agregashonnan aki a yena seis espasio den e estudio.

Mediashon banda di Hurisdikshon
Entrante 1 di yanüari 2017 ta posibel pa partidonan den un kaso di korte na Kòrsou wòrdu referí dor di un hues pa bai mediashon pafó di e salanan di Korte i asina yega na un solushon pa nan problema. Esaki ta wòrdu yamá na hulandes Mediation naast Rechtspraak (MnR). Den e kaso ei Korte tin un funshon referensial. Promé un miembro di e tim di Mediashon ta hasi un kombersashon di atmishon i despues e partidonan ta wòrdu referí pa un mediador eksterno independiente. E preparashonnan a kuminsá for di den 2016 ku seshonnan di informashon interno i trainingnan. Entrante òktober di e aña aki lo tin mediashon banda di hurisdikshon na Aruba tambe.

Finansa
Meskos ku 2015, Korte a terminá 2016 ku resultadonan positivo. Motibu mas grandi di e resultado aki ta gastunan mas abou di personal, loke tabata e kaso den 2015 tambe. E gastunan aki a resultá mas abou dor ku no por a yena tur vakatura i dor di gastunan di penshon mas abou a konsekuensia di kambio den e reglamentu di penshon ku Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) ta ehekutá.

E finansiamentu di Korte ta basá riba ‘Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie en Rijksbesluit Financiering Gemeenschappelijk Hof van Justitie’. E kuater paisnan den Reino Hulandes, kaminda Korte ta trata kasonan hurídiko, konhunto ta finansiá Korte.

Kantidat di kasonan
Na 2016 e kantidat di kasonan ku a drenta serka Korte kompletu den promé instansia tabata 37.510. E aña promé esaki tabata 36.188. E total di kasonan ku a terminá tabata 35.697. Na 2015 esaki tabata 35.070. E kasonan ku a drenta na 2016 a subi ku 4% den komparashon ku 2015. E subida aki ta wòrdu okashoná prinsipalmente dor di un subida drástiko na Boneiru (+37%) i un subida leve na Kòrsou (+8%) i Sint Maarten (+6%).

E registrashon di kasonan den apelashon ta sentralisá na Kòrsou. E kantidat di kasonan ku a drenta a subi ku 3% di 788 na 2015 pa 811 na 2016. Na 2015 e kantidat di kasonan ku a terminá ta mustra un bahada leve di -6% den prinsipalmente kasonan sivil. Na 2016 e kasonan ku a terminá tabata 752 i e aña promé e tabata 801.

=========

Presentatie Jaarverslag 2016 Hof van Justitie

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna het Hof) heeft op woensdag 24 mei 2017 zijn Jaarverslag 2016 aan de pers gepresenteerd. Op de vestiging Curaçao was president mr. Eunice Saleh aanwezig samen met vicepresident van de vestigingen Curaçao en Bonaire, mr. Mauritsz de Kort, directeur van het Bedrijfsbureau Coryse Barendregt, MSc., BBA en persrechter mr. Sigmar Carmelia. Samen hebben zij uitleg gegeven over de gebeurtenissen van het voorgaande jaar en hebben zij vragen van de pers beantwoord.

Missie en visie
Het Jaarverslag 2016 heeft het thema ‘Visie’ gekregen, refererend aan het visietraject van het Hof dat in dat jaar is afgerond met als resultaat de formulering van een missie en visie voor de jaren 2017 tot 2021. De missie benadrukt dat het Hof de rechtstaat dient met onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. De visie van het Hof bevat verschillende kernwaarden die zijn vertaald in centrale doelen voor de komende vijf jaar. De missie en de visie van het Hof zijn tot stand gekomen door middel van input van de gehele organisatie (bottom up), zodat er een breed draagvlak is. Om de missie en visie te kunnen realiseren is sterk leiderschap nodig. Daarom is aandacht besteed aan het verstevigen van de basis voor sterk leiderschap in de toekomst. Zo is begonnen met het kweken van eigen rechters voor toekomstige manegementfuncties. Een voorbeeld daarvan was de training Management Development waar een aantal rechters, dat al in management positie zit of een functie in een leidinggevende positie ambieert, aan hebben deelgenomen. Ook is op vestiging niveau gewerkt aan versterking van leiderschap door middel van coaching trajecten voor afdelingshoofden.

Kwaliteit van de rechtspraak
De kerntaak van het Hof is de rechtspraak. Er is ook in 2016 geïnvesteerd om kwalitatief goede en onpartijdige rechtspraak te blijven garanderen. Dat het Hof op de goede weg zit, blijkt uit de positieve bevindingen van de evaluatie van de Justitiële Rijkswetten in 2015. In 2016 waren er verschillende activiteiten om de kwaliteit van de rechtspraak te waarborgen en waar nodig te verhogen. Dit kwam tot uiting in onder andere regelmatige jurisprudentiebesprekingen van rechters en de juridische ondersteuning, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Ook zijn weer de nodige juridisch inhoudelijke cursussen verzorgd, gegeven door zowel lokale als uit Nederland afkomstige docenten.

Belastingrechtspraak
In 2016 is de professionaliteit van de belastingrechtspraak verhoogd. Sinds 30 april 2016 is op alle eilanden hoger beroep in belastingzaken mogelijk. Gelijkertijd is ook de organisatie van de belastingrechtspraak gewijzigd. Per 1 juli 2016 is het mogelijk om beroep in cassatie in te dienen. De frequentie van zittingen is op alle eilanden verhoogd, waardoor een behoorlijk deel van achterstanden zijn weggewerkt.

Caribisering
Al enige jaren is het beleid van het Hof gericht op het aantrekken van meer lokale rechters. In 2016 zijn twee landskinderen (uit Aruba en Curaçao) aan hun opleiding tot rechter begonnen, beide in Aruba. In totaal zijn daarmee zes opleidingsplaatsen ingevuld.

Mediation naast Rechtspraak (MnR)
Per 1 januari 2017 is het op de vestiging Curaçao mogelijk dat partijen door de rechter worden doorverwezen naar Mediation om buiten de zittingszaal tot een oplossing te komen van hun geschil. Het Hof heeft in het MnR traject dus een doorverwijs functie. Eerst voert een lid van het Mediation team van het Hof een intake gesprek met partijen en daarna volgt doorverwijzing naar een externe, onafhnakelijke mediator. De voorbereidingen hiervoor zijn al in 2016 begonnen met interne voorlichtingen en trainingen. Per oktober van dit jaar zal dit ook mogelijk zijn in Aruba.

Financiën
Het Hof heeft net als in 2015 een positief resultaat behaald. Dit resultaat wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door de lagere personeelskosten, dit was ook in het voorgaande jaar het geval. Deze kosten zijn lager uitgevallen omdat niet alle vacatures konden worden opgevuld en door lagere pensioenkosten als gevolg van de wijzigingen in de pensioenregeling, uitgevoerd door het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC).

De financiering van het Hof is gebaseerd op de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het Rijksbesluit Financiering Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De vier landen binnen het Koninkrijk waarvoor het Hof de rechtszaken behandelt, financieren gezamenlijk het Hof.

Zaaksaantallen
In 2016 was de totale instroom van zaken in eerste aanleg in het gehele Hof op alle rechtsgebieden 37.510. Dit was in het jaar daarvoor nog 36.188. De totale uitstroom van zaken was 35.697. In 2015 was de uitstroom 35.070. De instroom van zaken is in 2016 gemiddeld met 4% gestegen ten opzichte van 2015. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de forse stijging op Bonaire (+37%) en lichte stijging op Curaçao (+8%) en Sint Maarten (+6%).

De registratie van hoger beroep zaken gebeurt centraal op Curaçao. De instroom van hoger beroep zaken is op totaalniveau toegenomen met circa 3%, van 788 in 2015 naar 811 in 2016. De uitstroom van hoger beroepszaken vertoont een lichte daling van -6% voornamelijk bij hoger beroep in civiele zaken. In 2016 was de uitstroom 752 tegenover 801 in het jaar daarvoor.

====================

Presentation of the 2016 annual report of the Court of Justice

The Joint Court of Justice of Aruba, Curaçao, Sint Maarten and Bonaire, St. Eustatius and Saba (hereinafter referred to as the Court) presented the Annual Report 2016 to the press on Wednesday, May 24, 2017, at the Curaçao branch.

Court President mr. Eunice Saleh presented the Report with Vice President of the Curaçao and Bonaire offices, mr. Mauritsz de Kort, Director of Management Coryse Barendregt MSc. BBA, and Press Judge mr. Sigmar Carmelia. Together, they explained the events of the previous year and answered questions from the press.

Mission and vision
The Annual Report 2016 has the theme “Vision” referring to the Court’s visionary process completed in that year, resulting in the formulation of a mission and vision for the years 2017 to 2021. The mission emphasizes that the Court should serve as the rule of law with independent and impartial jurisdiction. The vision of the Court contains several core values that have been translated into key goals for the next five years.

The mission and vision of the Court have been achieved through input of the entire organization (bottom up), so there is a broad support.

In order to realize the mission and vision, strong leadership is needed. Therefore, attention has been paid to strengthening the foundation for strong leadership in the future. For example, it has started to train its own judges for future management positions. An example of this was the Management Development training, where several judges, who are already in a management position or aspire to fulfill a leadership position, have participated. At branch level, efforts have also been made to strengthen leadership through coaching programs for department heads.

Quality of jurisdiction
The core task of the Court is jurisdiction. Investments were also made in 2016 to continue to guarantee quality and impartial case law. That the Court is on the right track is evidenced by the positive findings of the judicial review of the law (In Dutch: Justitiële Rijkswetten) in 2015.

There were several activities in 2016 to ensure and improve the quality of the jurisdiction. This was reflected in, among other things, regular jurisprudence meetings by judges and the department of legal support, both in first instance and in appeal. In addition, the necessary legal content courses were provided, given by both local as teachers from the Netherlands.

Tax jurisdiction
In 2016, the professionalism of tax law was increased. Since April 30, 2016, tax appeals are available in all islands. At the same time, the organization of tax law has also been amended. As of July 1, 2016, it is possible to file an appeal in cassation.

The frequency of Court sessions has increased in all islands, eliminating a considerable amount of backlogs.

Local Judges
For several years, the Court’s policy has been aimed at attracting more local judges. By 2016, two locals (from Aruba and Curaçao) began their education to become judges, both in Aruba. With these additions, six trainings places have been filled.

Mediation besides Court proceedings (MnR)
As of January 1, 2017, it is possible at the Curaçao branch that parties can be referred by the Court to mediation in order to resolve their dispute outside the Courtroom. The Court thus has a referral function in the MnR route.

First, a member of the mediation team of the Court conducts an intake interview with parties and then refers them to an external, independent mediator. Preparations for this have started in 2016 with internal information and training. By October this year, this will also be possible in Aruba.

Finance
As in 2015, the Court achieved a positive financial result. This result is for the most part caused by lower staff costs, as was the case in the previous year. These costs were lower due to the fact that not all vacancies could be filled and lower pension costs due to changes in the pension arrangement implemented by the General Pension Fund Curaçao APC.

The financing of the Court is based on the National Law of the Common Court of Justice and the National Decree Financing Joint Court of Justice. The four countries within the Kingdom for which the Court is dealing with litigation jointly finance the Court.

Case numbers
In 2016, the total inflow of cases at first instance throughout the Court in all jurisdictions was 37,510. This number was 36,188 in the previous year. The total outflow of cases was 35,697. In 2015, the outflow was 35,070. The inflow of cases rose by four per cent in comparison with 2015. This is mainly due to the strong increase in Bonaire (+ 37 per cent) and a slight increase in Curaçao (+ eight per cent) and St. Maarten (+ six per cent).

The registration of appeal cases is central to Curacao. Inflow of appeal cases increased with three per cent from 788 in 2015 to 811 in 2016. The outflow of appeal cases shows a slight decline of minus six per cent mainly in civil cases. In 2016, the outflow was 752 compared to 801 in the previous year.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: