Tussenvonnis bodemzaak Duurzame Energie vs. Land en Aqualectra

Tussenvonnis bodemzaak Duurzame Energie vs. Land en Aqualectra

Willemstad – Het Gerecht te Curaçao heeft vandaag een tussenvonnis gewezen in de bodemzaak tussen de Vereniging voor Duurzame Energie als eiseres en het Land Curacao en Aqualectra als gedaagden.

Onderwerp van het geschil is het vaste bedrag dat de eigenaren van zonnepanelen sinds 1 januari 2015 maandelijks aan Aqualectra moeten betalen en de verlaagde prijs die Aqualectra aan de zonnepaneelhouders betaalt voor elektriciteit die aan het net van Aqualectra wordt “teruggeleverd”. De zonnepaneelhouders vechten de rechtsgeldigheid aan van de Ministeriële Regeling waarin deze nieuwe tarieven zijn bepaald.

De rechter heeft in zijn tussenvonnis overwogen dat uitgangspunt is dat het Land (de Minister) op grond van de Prijzenverordening 1961 de bevoegdheid heeft de tarieven vast te stellen, maar dat het Land mogelijk in redelijkheid niet had kunnen beslissen om zonnepaneelhouders maandelijks een vast bedrag aan Aqualectra te laten betalen. In het vonnis wordt onder meer gewezen op de ongelijkheid die er nu bestaat in de behandeling van zonnepaneelhouders ten opzichte van andere klanten van Aqualectra die, met een generator of op een andere manier, hun Aqualectrarekening weten te beperken.

Het Gerecht heeft partijen gevraagd om samen de werkelijke “terugverdientijd” van zonnepanelen onder de nieuwe regeling te berekenen en om na te denken over een mogelijke aanpassing van de huidige regeling. Ook wil de rechter van partijen vernemen hoe de kleinschalige opwekking met zonnepanelen “in andere beschaafde moderne landen (zoals Aruba, Sint Maarten, BES)” is geregeld.

De zaak wordt in september voortgezet.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: