INGEZONDEN: Openbare Scholen niet bevoordeeld?

INGEZONDEN: Openbare Scholen niet bevoordeeld?

De VPCO zegt dat de Openbare Scholen (OS) bevoordeeld worden, doordat ze buiten het V&V stelsel om financiële bijdragen van de overheid krijgen. Omdat ik een paar jaar geleden meegewerkt heb aan een plan, waarbij alle FO scholen behalve die van de VPCO en RKCS een netwerk zouden krijgen in het kader van het Plan Digitalisering Onderwijs, wil ik hier even iets over zeggen (voor zover het IT betreft). Ten eerste denk ik dat V&V stelsel bijgesteld moet worden, niet alleen vanwege hogere prijzen maar ook vanwege veranderende eisen aan het onderwijs. Ten tweede: grote schoolbesturen zoals RKCS en VPCO hebben meer (schaal)voordeel dan kleine, zoals EBG of SCONS. Een voorbeeld: De kleine schoolbesturen kunnen vaak nog geen halve systeembeheerder betalen, de grote wel een stuk of zeven. In praktijk komt het er op neer dat de kleine schoolbesturen helemaal geen systeembeheer hebben. In het Plan Digitalisering zouden alle scholen (Openbaar en ‘klein’) op dezelfde manier ingericht worden, zodat er uniformiteit in beheer en apparatuur is. De volgende stap zou een voorstel zijn om de systeembeheerders van de Openbare en ‘kleine’ besturen samen te voegen tot 1 groep van beheerders. Overigens, de systeembeheerders van de Openbare scholen hebben geen goed gereedschap en niet eens een legale kopie van Microsoft Windows, en een laptop voor de systeembeheerders was bijna niet te realiseren. Bij de Openbare scholen moet elke aanschaf (computers, software, digitaal bord) via een ingewikkelde en vooral langdurige procedure verlopen, en ook al werkt de administratie afdeling hard en proactief, in praktijk is dit frustrerend. Een kapotte server die gerepareerd werd voor 66,-, moet 2 maanden wachten op betaling, twee maanden waarbij de school haar enige server kwijt is en alle lessen stil staan (ik heb een aantal keren zelf maar betaald). Er is geen begroting, dus ook geen planning. Als een school in september een nieuwe computer nodig heeft, kan het best voorkomen dat de post ‘printerpapier’, waar zo’n beetje alle uitgaven voor IT onder vallen, al leeg is. Juist doordat de Openbare Scholen gekoppeld zijn aan de overheid, kunnen zij geen goede begroting opstellen, geen keuzes maken, geen beleid voeren. De VPCO kan zelf bepalen – tot op zekere hoogte – hoe het de subsidie van de overheid besteedt, en daarnaast ook externe fondsen werven; de Openbare Scholen kunnen dat niet.

Ace Suares, voormalig programmamanager Digitalisering Onderwijs

De VPCO zegt dat de Openbare Scholen (OS) bevoordeeld worden, doordat ze buiten het V&V stelsel om financiële bijdragen van de overheid krijgen. Omdat ik een paar jaar geleden meegewerkt heb aan een plan, waarbij alle FO scholen behalve die van de VPCO en RKCS een netwerk zouden krijgen in het kader van het Plan Digitalisering Onderwijs, wil ik hier even iets over zeggen (voor zover het IT betreft). Ten eerste denk ik dat V&V stelsel bijgesteld moet worden, niet alleen vanwege hogere prijzen maar ook vanwege veranderende eisen aan het onderwijs. Ten tweede: grote schoolbesturen zoals RKCS en VPCO hebben schaalvoordeel, de kleine zoals EBG of SCONS niet. De kleine schoolbesturen kunnen geen systeembeheerder betalen, de grote wel. In praktijk blijkt dat de kleine schoolbesturen geen systeembeheer hebben. In het Plan Digitalisering zouden alle scholen (Openbaar en ‘klein’) zodanig ingericht worden dat er uniformiteit in beheer en apparatuur is. De volgende stap: een voorstel om de systeembeheerders van deze besturen samen te voegen. Overigens, de systeembeheerders van de Openbare Scholen hebben geen goed gereedschap en niet eens een legale kopie van Microsoft Windows. Elke aanschaf (computers, software, digitaal bord) moet via een ingewikkelde en langdurige procedure verlopen. Een kapotte server die gerepareerd werd voor 66 gulden moet 2 maanden wachten op betaling, terwijl op de school alle lessen stil liggen. Er is geen begroting, dus ook geen planning. In september is de pot vaak al leeg. Juist doordat de Openbare Scholen gekoppeld zijn aan de overheid, kunnen zij geen goede begroting opstellen, geen keuzes maken, geen beleid voeren. De VPCO kan zelf bepalen – tot op zekere hoogte – hoe het de subsidie van de overheid besteedt, en daarnaast ook externe fondsen werven; de Openbare Scholen kunnen dat niet.

Ace Suares


Met vriendelijke groet,

Ace Suares

Suares & Co NV | Kuki+Ko BV

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: