Instalashon Grupo di Trabou pa Derechi di Mucha – Instelling stuurgroep Rechten van het Kind

Instalashon Grupo di Trabou pa Derechi di Mucha

Willemstad- Gabinete Rhuggenaath ta komprometé ku den e periodo di gobernashon 2017-2021 lo duna èkstra atenshon na hubentut i na derechonan di mucha, manera stipulá den e Tratado Internashonal di Derechi di Mucha (1998). Konseho di Minister a konfirmá esaki den un desishon dia 7 di yüni 2017. Gabinete Rhuggenaath ta konvensí ku futuro ta den man di nos muchanan i ku e desishon aki kier enfatisá ku nan ta meresé prioridat den nos país. Huntu nos mester sòru pa nos muchanan por realisá nan máksimo potensial. Nos tin un tarea pa mehorá e situashon aktual. Pa duna inisio na esaki a instalá un grupo di trabou pa un periodo di 5 luna ku ta bai identifiká kiko ta e status aktual relashoná ku implementashon di e rekomendashonnan di e Komishon Derechi di Mucha.

E grupo di trabou tin komo tarea konkreto pa denter di 45 dia duna un bista di kon a para ku e rekomendashonnan di e Komishon Derechi di Mucha i kon konkretamente por tuma akshon pa realisá esakinan; pa denter di 5 luna, si tin mester i ta posibel, katalisá implementashon di e rekomendashonnan di e Komishon Derechi di Mucha; denter di 5 luna indiká kua departamentu di gobièrnu ta bai monitòr i kaminda tin mester kordina realisashon di e rekomendashonnan entrante 1 di yanüari 2018. E departamentu aki lo mester por guiá implementashon di e Tratado di Derechi di Mucha i raportá anualmente riba progreso di implementashon di e rekomendashonnan di e Komishon Derechi di Mucha na Minister di Asuntunan General.

Basá riba e rekomendashonnan di e Komishon di Derechi di Mucha, gobièrnu di Kòrsou kier konsentrá pa drecha situashon di mucha riba tereno di hustisia, salubridat, bienestar i enseñansa dor di entre otro lanta un sistema di datos nashonal pa desaroyá vishon i maneho. Tambe gobièrnu kier sostené realisashon di un instituto independiente den forma di un Ombudsman pa mucha i ankra den enseñansa edukashon riba derechonan di mucha. Lo bai tin mas atenshon na muchanan ku limitashon, aktividatnan pa kombatí e efekto di pobresa riba mucha, drecha kalidat di enseñansa i krea oportunidat igual den enseñansa.

E Komishon ta konsistí di e siguiente personanan: sra. Aimee Kleinmoedig; sra. Ludmila Vincento; sra. Helianne Heykoop; sra. Tamara Salsbach; sr. Chris Peterson, sra. Ine Dwarkasing. Den un reunion ayera atardi, den kompania di algun mucha i di Minister di Enseñansa sra. Alcala-Walle, Minister President a kompartí su vishon i deseá e Komishon hopi éksito ku e tarea importante aki.

=====================

Instelling stuurgroep Rechten van het Kind

Willemstad- Het kabinet Rhuggenaath is vastberaden om in de regeerperiode 2017-2021 extra aandacht te besteden aan de jeugd en de rechten van het kind, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IVRK) in 1998. Dit streven is bij besluit van de Raad van Ministers d.d. 7 juni 2017 bevestigt. Kabinet Rhuggenaath is van overtuigd dat de toekomst van Curaçao in handen is van onze kinderen. Het kabinet wil hierbij duidelijk benadrukken, dat zij dan ook de hoogste prioriteit genieten in ons land, zodat er samen gezorgd kan worden voor volledige ontplooiing van onze kinderen. De situatie op Curaçao geeft ruimte voor verbetering op dat gebied. Om uitvoering te geven aan het streven van het kabinet Rhuggenaath is gistermiddag een stuurgroep ingesteld voor de periode van 5 maanden om in kaart te brengen wat de status is met betrekking tot de uitvoering van de aanbevelingen van het Comité van de Rechten van het Kind.

De stuurgroep heeft als concrete taak meegekregen om uiterlijk binnen 45 dagen de status van elk van de aanbevelingen van het Comité van de Rechten van het Kind in kaart te brengen en aan te geven welke concrete stappen ondernomen moeten worden om ze te realiseren; uiterlijk binnen 5 maanden, waar nodig of mogelijk, de uitvoering van de aanbevelingen van het Comité van de Rechten van het Kind in gang te zetten; uiterlijk binnen 5 maanden aan te geven welke overheidsinstantie de implementatie van de aanbevelingen van het Comité van de Rechten van het Kind moet gaan monitoren en daar waar nodig de realisatie hiervan verder aanjaagt vanaf januari 2018. Deze instantie moet in staat zijn om jaarlijks middels een rapport de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen van het Comité aan de Minister van Algemene Zaken te communiceren. Ook dient deze instantie in staat te zijn om in het algemeen de implementatie van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind op Curaçao te begeleiden.

Uitgaande van de aanbevelingen van het Comité, maakt de regering van Curaçao zich hard voor verbetering van de situatie van het kind op het gebied van justitie, gezondheid, welzijn en onderwijs door onder anderen een landelijk datasysteem in te richten, op grond waarvan visie en beleid kan worden ontwikkeld. Ook de verwezenlijking van een onafhankelijk instituut in de vorm van een Kinderombudsman en het verankeren van kinderrechteneducatie in het onderwijs, zal met de nodige voortvarendheid worden opgepakt. Meer gerichte aandacht zal worden gegeven aan het gehandicapte kind en activiteiten op het gebied van armoedebestrijding en het effect hiervan op het kind. Alsmede het daadwerkelijke streven naar het bieden van gelijke kansen in het onderwijs door verbetering van de onderwijskwaliteit.

In de stuurgroep nemen de volgende personen zitting mw. Aimee Kleinmoedig; mw. Ludmila Vicento; mw. Jeanette Pablo; mw. Helianne Heykoop; mw. Tamara Salsbach; dhr. Chris Peterson; mw. Ine Dwarkasing. In een bijeenkomst gistermiddag heeft Minister President Rhuggenaath, in het bijzijn van enkele kinderen en de Minister van OCWS, mevrouw Alcala-Walle, zijn streven weer toegelicht aan de aanwezige leden van de stuurgroep en hen veel succes toegewenst met hun belangrijke taak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: