Adaptashon di preis pa produktonan di kombustibel entrante 10 Di febrüari 2023

For di 10 di februari e preis di gasoline ta bira $1.35

Entrante 10 di febrüari 2023 a adaptá preis di benta pa kombustibel. Den e adaptashon di preis akí a apliká e instrukshonnan di e Dekreto temporal di 25 di mart 2022 relashoná ku redukshon di akseins Hulanda Karibense 2022, nr. 2022-104414 (Staatscourante Nr. 8683 di 28 di mart 2022), huntu ku e Lei di 21 di desèmber 2022 pa kambio di algun lei di impuesto i algun otro lei (Belastingplan 2023) (Staatsblad 532).

Te 1 di aprel 2022 e tarifa di akseins pa gasolin (MOGAS95) tabata USD 31,86 sèn pa hèktoliter. Konforme e instrukshonnan menshoná akí riba e tarifa di akseins pa gasolin (MOGAS95) ta USD 15,86 sèn pa hèktoliter pa e periodo di 1 di aprel 2022 te ku 30 di yüni 2023.

Ku bista riba e informashon akí riba Kolegio Ehekutivo ta anunsiá e siguiente preisnan pa kombustibel:

Aanpassing brandstofprijzen met ingang van 10 februari 2023

10 februari 2023

Bezine vanaf 10 februari 2023 $1.35

Met ingang van 10 februari 2023 worden de verkoopprijzen voor brandstof aangepast. In deze prijsaanpassing zijn de voorschriften van het Tijdelijk besluit van 25 maart 2022 over accijnsverlaging Caribisch Nederland 2022, nr. 2022-104414 (Staatscourant Nr. 8683 van 28 maart 2022), alsmede de Wet van 21 december 2022 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023) (Staatsblad 532) toegepast.

Tot 1 april 2022 bedroeg het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 31,86 cent per hectoliter. Volgens de voornoemde voorschriften bedraagt het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 15,86 cent per hectoliter voor de periode 1 april 2022 tot en met 30 juni 2023.

In het licht van het vorenstaande kondigt het bestuurscollege de volgende verkoopprijzen per 10 februari 2023 voor brandstof aan:

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: