Curaçao Color Walk overhandigt donaties na succesvolle vierde editie

Curaçao Color Walk overhandigt donaties na succesvolle vierde editie

De vierde editie van de Curaçao Color Walk georganiseerd door EY Dutch Caribbean in samenwerking met JCI Dutch Caribbean was wederom een groot succes. Zo’n achtduizend mensen, liepen en dansten op 4 juni door de straten van Otrobanda en omstreken, terwijl ze helemaal ondergedompeld werden in verschillende poeder kleuren. Met het meelopen van deze ‘fun walk’ hebben de deelnemers gehoor gegeven aan de slogan ‘color your life by coloring others’ en op een unieke manier meegelopen voor het goede doel.

Dit jaar is een totaal bedrag van ruim ANG 100.000 opgehaald voor verschillende goede doelen. Het bedrag is verdeeld tussen de volgende organisaties: Fundashon Bos di Hubentut, Fundashon Mayor di Kriansa, JCI Dutch Caribbean en Stichting EY Cares.

Fundashon Bos di Hubentut is zeer bekend in de gemeenschap, verricht al jaren zeer goed werk op jongerengebied en heeft als belangrijkste doelen: het vormen, opleiden en begeleiden van jongeren door middel van educatieve projecten; het bewustwordingsproces entameren ten aanzien van de rechten van kinderen en jongeren en de rechten op sociaal, economisch, cultureel en politiek gebied en het opkomen voor de rechten van kinderen en jongeren zoals omschreven in het internationaal verdrag van de rechten van het kind. Bekende projecten en programma’s van deze stichting die al jaren worden uitgevoerd zijn: Brigada di Siguridat i Formashon, Kibrando e Gritunan Silensioso en Hóben Goberná.

Fundashon Mayor di Kriansa werd in het jaar 2009 opgericht met als doel een bijdrage leveren aan de maatschappij door zoveel mogelijk minder bedeelde kinderen te helpen op emotioneel, educatief en financieel gebied. De stichting heeft als missie: het zorgdragen voor de volledige aanvulling voor wat bij het kind ontbreekt en/of verbeterd kan worden. Het gaat hier om 150 kinderen, tussen de 0 en 18 jaar oud en woonachtig op Curaçao, die met veel inspanning en zorg zijn uitgezocht zodat het hulp terechtkomt waar het noodzakelijk is. Zoals vastgesteld in het Internationaal verdrag inzake de Rechten van het kind, heeft elk kind recht op liefde, onderwijs en zorg. De Stichting wil hier een zo compleet mogelijke invulling aan geven door in te spelen op de primaire behoeften van een kind.

JCI Dutch Caribbean organiseert via hun ‘active citizen framework’ verschillende projecten ten behoeve van de samenleving. JCI Dutch Caribbean is een organisatie die actief is op de eilanden Aruba, Bonaire, Curacao & Sint Maarten. Haar belangrijkste taak is om nieuwe lokale organisaties te creëren en de bestaande organisaties te helpen met hun groei. JCI Dutch Caribbean bewerkstelligt dit door te investeren in leiderschap zodat de projecten die zij organiseert een positieve uitwerking hebben op alle eilanden.

Stichting EY Cares geeft door middel van diverse projecten terug aan de samenleving om ‘een betere samenleving te bouwen’ (Building a better working world). In dit kader heeft EY Dutch Caribbean van de gelegenheid gebruik gemaakt om tijdens het uitreiken van de cheques, eveneens een extra donatie te verrichten aan het kindermuseum Curaçao.

De organisatoren danken alle deelnemers, vrijwilligers en in het bijzonder de sponsors Maduro & Curiel’s Bank, Kenfood Trading Co. (KFC), Fun Miles, Kooyman, Curoil, Vitamalt en Aqualectra die het succes van de Walk mede mogelijk hebben gemaakt, alsook alle overige sponsors.

De Curaçao Color Walk wordt volgend jaar weer georganiseerd op de eerste zondag van de maand juni en de organisatoren hopen weer op een massale opkomst vanuit de Curaçaose gemeenschap en aan het eerste jubileumjaar een bijzonder feestelijk aspect geven.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: