Preokupashon pa desaroyo na Venezuela – Zorgen over ontwikkelingen Venezuela

Preokupashon pa desaroyo na Venezuela

Gobièrnu di Kòrsou ta preokupá ku desaroyo na Venezuela Gobièrnu ta enfatisá e nesesidat di organisashonnan ku ta funshoná demokrátiko i ta hasi un yamada pa respetá derecho humano na Venezuela. Gobièrnu ta enfatisá riba e nesesidat pa respetá instituto demokrátiko inkluyendo e Asamblea Nacional. Violensia ku ta eskalá den demonstrashon no ta kontribuí na solushon pa e krísis polítiko aktual, konsekuentemente esaki por tin konsekuensia hopi negativo ekonómiko i humanitario. Nos tur ta benefisiá for di un Venezuela stabil i un solushon pasífiko.
Pa siglonan Kòrsou tin hopi balor den su relashonnan (históriko) estrecho familiar i ekonómiko ku Venezuela i ta spera ku e situashon den e pais bisiña lo kambia positivamente. Banda di e sentido históriko, nos tin interes komun ku Venezuela inkluyendo e refineria ku e kompania di gobièrnu di Venezuela PdVSA ta operá. Gobièrnu di Kòrsou ta sigui i monotonia e situashon den nos pais bisiña ku hopi koutela.
Na benefisio di bon supervishon di e situashon aktual, tin konsulta di un grupo di trabou interministerial pa prepará desishon na un manera efektivo. Banda di esei, ta sigui e desaroyonan den nos pais bisiña huntu ku Reino en relashon ku posibel medidanan kontra Venezuela i e konsekuensia ku nan por tin pa Kòrsou.
Gobièrnu a tuma nota di e yamada di siudadanonan pa legalisá Venezolanonan indokumentá den nos pais.

For di punto di bista humano gobièrnu tin komprenshon pa e yamada i e ta elogiá e solidaridat aki. Sin embargo, tin mas aspekto ku gobièrnu tin ku tene kuenta ku ne, manera; e kapasidat limitá di Kòrsou den rekurso finansiero i provishon pa alohamentu. E limitashon ta di tal forma ku no tin espasio pa legalisashon temporal ku tambe ta karga e rísiko ku lo bin mas Venezolano aki. Gobièrnu no ta di akuerdo ku e deklarashon den e yamada di siudadanonan ku gobièrnu di Venezuela i su instansianan ta ‘persiguí i oprimí siudadanonan di Venezuela. Estadia ilegal ta trese hopi riesgo pa esunnan enbolbí pasó nan ta biba den kadena di ilegalidat, ku e peliger di eksplotashon i tráfiko humano. Gobièrnu lo aktua kontra di esei si diskubrí esei.
E maneho di atmishon i ekspulshon ta konta pa tur nashonalidat ku ta biaha na Kòrsou di un manera regular òf iregular. Konforme e maneho di atmishon i ekspulshon di Kòrsou personanan ku, irespekto nan nashonalidat no ta kumpli ku e eksigensianan di atmishon òf ku a drenta Kòrsou na un manera iregular, lo ser manda bek nan pais.
Gobièrnu ta rekonosé ku e situashon na Venezuela ta di preokupá pero esaki no ta trese ku ne ku tin eksepshon pa persona ku nashonalidat Venezolano pa loke ta trata ekspulshon na e pais di orígen.
For di análisis di e sifranan di outoridat di Kòrsou a resultá ku personanan ku nashonalidat Venezolano, ku ta biaha na Kòrsou ilegal i indokumentá, mayoria biaha ta keda na Kòrsou pa un tempu so pa atkerí entrada i pa despues regresá Venezuela. Ademas, personanan ‘overstay’ ta biaha pa Kòrsou ilegal i despues keda akinan mas ku e 30 dia permití. Mayoria di e personanan aki ta regresá na Venezuela despues di estadia temporal (mas ku ta permití).
Patruya intensivo di Warda Kosta ta kontrolá entrada via laman rigorosamente (si ta posibel den un frontera grandi). E kantidat di persona ku ta drenta Kòrsou ilegal via laman a subi. Na 2015 Warda Kosta a kohe 10 persona Na 2016 88 persona Na 2017 (te ku 31 yüli) 219 persona

Konforme e maneho di atmishon di Kòrsou Kuerpo Polisial di Kòrsou (KPC) lo ekspulsá e personanan aki na nan pais di orígen despues di investigashon. Lo sigui un trayekto penal si a kometé echo kastigabel. Na 2017 (te ku 30 yüni) a ekspulsá 665 persona ku nashonalidat Venezolano ora a resultá ku nan tabata keda aki ilegal. Kompará ku 2016 esaki ta un oumento. Na 2016 a ekspulsá 536 persona ku nashonalidat Venezolano.
Gobièrnu di Kòrsou ta spera ku e krísis na Venezuela lo solushoná na un manera pasífiko i ta dispuesto pa yuda i koperá si ta posibel i deseá.

========================

Zorgen over ontwikkelingen Venezuela

De regering van Curaçao maakt zich ernstige zorgen over de ontwikkelingen in Venezuela. De regering onderstreept het belang van goed functionerende democratische instellingen en roept op tot blijvend respecteren van mensenrechten in Venezuela. De regering onderstreept het belang van het respecteren van democratische instituties, waaronder het Nationale Parlement (Asamblea Nacional). Het toenemende geweld rond de demonstraties draagt ook niet bij aan een oplossing voor de politieke crisis die in economisch en humanitair opzicht een zware tol eist. Wij zijn allen gebaat bij een stabiel Venezuela en een vreedzame oplossing.
Curaçao hecht veel waarde aan de reeds eeuwenlang bestaande nauwe familie- en economische banden met Venezuela en hoopt dat de situatie in ons buurland ten goede zal keren. We delen behalve historie, ook grote gezamenlijke belangen met Venezuela, waaronder de raffinaderij die door het Venezolaanse staatsbedrijf PdVSA wordt geëxploiteerd. De Curaçaose regering volgt en monitort daarom met grote waakzaamheid de situatie in ons buurland. Ten behoeve van een goede monitoring en gegevensuitwisseling vindt er in een interministeriële werkgroep overleg plaats om beslissingen op effectieve wijze voor te bereiden. De ontwikkelingen in ons buurland worden daarnaast ook in Koninkrijksverband gevolgd, onder meer in relatie tot mogelijke maatregelen tegen Venezuela en de consequenties die deze eventueel kunnen hebben voor Curaçao.
De regering heeft kennis genomen van de burgeroproep voor het tijdelijk legaliseren van ongedocumenteerde Venezolanen in ons land. De regering heeft vanuit menselijk oogpunt begrip voor de oproep en prijst de getoonde solidariteit. Er zijn echter meerdere aspecten waarmee de regering rekening dient te houden, zoals de beperkte capaciteit van Curaçao, zowel in financiële middelen als in opvang voorzieningen. Die beperkingen zijn dusdanig dat er geen ruimte is voor tijdelijke legalisering, die bovendien het risico van een aanzuigende werking met zich meebrengt. De regering herkent zich niet in het statement in de burger oproep dat er sprake is van “vervolging en onderdrukking” van Venezolaanse burgers door de overheid of haar instanties. Illegaal verblijf brengt wel grote risico’s met zich mee voor

betrokkenen omdat ze in een keten van illegaliteit leven, met gevaren voor uitbuiting en mensenhandel. Waar de overheid dit tegenkomt wordt er tegen opgetreden.
Het beleid ten aanzien van toelating en uitzetting is van toepassing op alle nationaliteiten, die naar Curaçao (af)reizen, op reguliere of irreguliere wijze. Conform het toelatings- en uitzettingsbeleid van Curaçao, worden personen, ongeacht hun nationaliteit, die niet aan de toelatingsvereisten voldoen, dan wel op irreguliere wijze toegang tot het land hebben verschaft, teruggezonden naar het land van herkomst. De regering erkent dat er sprake is van een zorgwekkende situatie in Venezuela, maar dit neemt niet weg dat er momenteel voor personen met de Venezolaanse nationaliteit geen uitzondering gemaakt wordt ten aanzien van uitzetting naar het land van herkomst.
Uit cijfermatige analyses van de Curaçaose autoriteiten is gebleken dat personen met de Venezolaanse nationaliteit die ongedocumenteerd op illegale wijze naar Curaçao reizen, veelal tijdelijk in Curaçao verblijven om hier inkomsten te verwerven, om vervolgens terug te reizen naar Venezuela. Daarnaast is er sprake van “overstay”: personen die op legale wijze naar Curaçao reizen en vervolgens langer dan de toegestane 30 dagen verblijven. Ook deze personen reizen na een tijdelijk (langer dan toegestaan verblijf) veelal terug naar Venezuela.
Door de intensieve patrouilles van de Kustwacht is er een strenge controle (voor zover mogelijk bij een grote zeegrens) op de toegang via de zee. Er is een stijging waarneembaar in het aantal personen dat via de zee op illegale wijze tracht toegang tot Curaçao te krijgen. In 2015 zijn er 10 personen door de Kustwacht opgepakt, in 2016 waren het 88 personen en in 2017 (t/m 31 juli) 219 personen. Conform het (toelatings-)beleid van Curaçao worden deze personen na onderzoek door het Korps Politie Curaçao (KPC), uitgezet naar het land van herkomst. Indien er sprake is van strafbare feiten wordt een strafrechtelijk traject gevolgd. In 2017 (tot 30 juni) zijn er 665 personen met de Venezolaanse nationaliteit verwijderd uit Curaçao nadat bleek dat ze illegaal hier verblijven. In vergelijking tot 2016 is hierbij sprake van een toename. In 2016 werden 536 personen met de Venezolaanse nationaliteit verwijderd.
De regering van Curaçao hoopt dat de crisis in Venezuela langs vreedzame wijze tot een oplossing komt en is bereid hiervoor ondersteuning en medewerking te verlenen waar dat gewenst en mogelijk is.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: