Persbericht Raad van Commissarissen Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

Persbericht Raad van Commissarissen Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

Willemstad/Philipsburg – De Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint
Maarten (de “RvC”) heeft op 19 april, gelet op de ernst van de kwestie, een zelfstandig onderzoek
aangekondigd omtrent de feiten en omstandigheden waarin onder meer vertrouwelijke informatie
waarover de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (de “CBCS”) zou beschikken is gedeeld
met derden. Op basis van deze feiten en omstandigheden kan de RvC toetsen in hoeverre er al dan
niet binnen de juridische kaders van het Bankstatuut en het Land Curaçao is gehandeld. Voor het
feitenonderzoek is de methodologie gebruikt waarbij naast het bestuderen van onderliggende
documentatie ook interviews zijn gehouden met de leden van de RvB en verschillende werknemers
van de Bank.
Inmiddels bevindt het onderzoek zich in de eindfase en heeft de RvC voorlopige eindrapporten
ontvangen. De RvC heeft in het kader van hoor en wederhoor, afgelopen maandag, de leden van de
Raad van Bestuur in de gelegenheid gesteld om input en/of commentaar te leveren, alvorens de RvC
haar standpunt zal bepalen in deze.

Willemstad, 21 mei 2019

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: