Public Prosecution Service present confiscation order against Casablanca / Openbaar Ministerie heeft een ontnemingsvordering aanhangig gemaakt tegen Casablanca

Public Prosecution Service present confiscation order against Casablanca

The Public Prosecution Service presented in the Court of First Instance, on Wednesday, May 22nd, 2019, the confiscation order against C.J.P., A.R., J.R. and CASABLANCA N.V.

In the PAPAGAAI investigation, these individuals and private entity were convicted for their role in the trafficking of women at the Casa Blanca brothel. This decision was made both by the Court of First Instance and the Joint Court of Justice. The legal entity Casablanca N.V. was convicted for tax offences.

The purpose of the confiscation order is to deprive those convicted of obtaining illegal profits. “After all, crime should not pay,” reiterated the Public Prosecutor. The claim currently amounts to NAf. 15,170,583.40.

In order to determine the exact amount of illegally obtained profits, the Public Prosecution Service made a request to the judge, during the pre-trial hearing, to extend the investigating period indefinitely. The court accepted the proposal and held the case open for an indefinite period.

*****

Openbaar Ministerie heeft een ontnemingsvordering aanhangig gemaakt tegen Casablanca

In het onderzoek PAPAGAAI heeft het Openbaar Ministerie vandaag jegens 3 natuurlijke personen en 1 rechtspersoon een ontnemingsvordering aanhangig gemaakt bij het Gerecht in Eerste Aanleg.

Het gaat om de natuurlijke personen C.J.P., A.R. en J.R. en de rechtspersoon CASABLANCA N.V. In het onderzoek PAPAGAAI zijn de genoemde natuurlijke personen voor hun rol bij de vrouwenhandel in relatie tot het bordeel Casa Blanca veroordeeld – zowel door het Gerecht in Eerste Aanleg als door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie – en is de rechtspersoon Casablanca N.V. voor fiscale delicten veroordeeld.

De ontnemingsvordering heeft als doel het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel van veroordeelden. Misdaad mag immers niet lonen. Het bedrag van de ontnemingsvordering is op dit moment 15.170.583,40 NAFl.

Het OM heeft de ontnemingsvordering vandaag tijdens een regiezitting aan de rechter voorgelegd en aan de rechter verzocht om de zaak voor onbepaalde tijd aan te houden. Dit geeft het Openbaar Ministerie en de verdediging de gelegenheid om nader onderzoek te doen naar de exacte hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel. De rechter heeft het voorstel van het OM overgenomen en de zaak voor onbepaalde tijd aangehouden.

Advertisements

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: