Premier Evelyn Wever-Croes STANDARD & POORS BEVESTIGT VERTROUWEN IN ARUBA

Premier Evelyn Wever-Croes

 

STANDARD & POORS BEVESTIGT VERTROUWEN IN ARUBA

 

Dinsdag heeft het rating bureau Standard & Poors de vooruitzichten van de Arubaanse economie van negatief naar stabiel bevorderd. Dit dankzij een “growing prosperity” in Aruba. 

S&P bevestigt dat de koers die Kabinet Wever-Croes heeft ingezet, de correcte koers is. 

“Ik dank een ieder die heeft bijgedragen aan het bereiken van dit mijlpaal. Het bewijst vertrouwen in het beleid van onze regering, en het bevestigt dat de door onze regering ingezette koers, de correcte koers is”, aldus een zeer tevreden Minister van Financien Xiomara Ruiz-Maduro. 

 

“Dat onze ‘rating’ verbeterd is, is niet iets dat uit de hemel is gevallen. Dit is het resultaat van een visie die in de praktijk is gebracht en die zijn vruchten nu werpt. Na 8 jaar financieel wanbeleid door het kabinet Eman (AVP) hebben wij de financiele koers meteen gewijzigd. Wij hebben in het Financieel Economisch Memorandun (FEM) het pad uitgestippeld om Aruba weer op weg naar duurzame overheidsfinancien te brengen. De voormalige regering heeft nimmer een serieuze poging gedaan om dit te bereiken. De toezichtsorganen, ook het Caft, hebben in deze ook gefaald.  

 

Wij hebben besloten om de koers te wijzigen ondanks het feit dat het moeilijk is. Wij hebben onze verantwoordelijkheid gedragen en dit schept vertrouwen. Het IMF heeft dit eerder dit jaar al bevestigd, en nu ook S&P. En ik moet erbij zeggen dat wij dit hebben bereikt zonder te moeten uitwijken naar irrealistische ramingen en sprookjes, zoals heropening van de raffinaderij. Onze Minister van Financien Xiomara Ruiz-Maduro, haar team en alle ministers hebben heel hard gewerkt om dit te bereiken. 

 

De economie van Aruba groeit dit jaar met 2.4% en volgend jaar met 3%. Het toerisme groeit, de ontvangsten als gevolg van het toerisme zijn dit jaar 8.9% hoger dan vorig jaar. De werkloosheid is gedaald van 8.9% naar 7.3%. De halfjaar realisatiecijfers laten zien dat wij op koers zijn. Dit jaar is het laatste jaar dat Aruba een begrotingstekort heeft. Het IMF en S&P hebben hun vertrouwen in ons beleid getoond. Dit zijn voor Arubanen heel belangrijke mijlpalen. 

Wij zijn er nog niet, maar we hebben grote en belangrijke stappen gezet. Wij zijn goed op weg naar duurzame overheidsfinancien”, aldus Premier Evelyn Wever-Croes.

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: