KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

GOBIERNUNOTISIA

DIÁLOGO KONSTRUKTIVO KU KOLEGIO DI SUPERVISHON FINANSIERO (‘CFT’)

DIÁLOGO KONSTRUKTIVO KU KOLEGIO DI SUPERVISHON FINANSIERO (‘CFT’)

 

Kralendijk- Kolegio Ehekutivo por mira bèk riba un diálogo konstruktivo ku Kolegio di Supervishon Finansiero , Cft, ku tabata na Boneiru siman pasá pa un bishita di trabou regular. 

 

Miembronan di Cft a determiná ku Kolegio Ehekutivo ta kumpli ku su deber presupuestario i di responsabilisá kontabilidat. A entregá e konsepto di presupuesto pa 2020 tambe na Cft i Konseho Insular na tempu. Ademas Cft por a konstatá, ku Kolegio Ehekutivo a atendé na un forma diligente e selekshon di kandidatonan kualifiká pa yena vakaturanan den e Huntanan di Komisario di kompanianan di gobièrnu. Kolegio Ehekutivo a pone su dilanti pa, huntu ku Bonaire Holding Maatschappij NV (BHM), kompletá tur e Huntanan di Komisario di kompaníanan di gobièrno promé ku fin di aña aki. A yena e vakaturanan den Hunta di Komisario di WEB, BIA, OTB i BHM entretantu.

 

Na mes momentu, e bishita di Cft a sirbi tambe pa suprayá ku e maneho finansiero di entidat públiko Boneiru tabata kore hopi atrasá. A logra adelanto riba tur tereno, ma ainda mester traha duru pa kaba pone e maneho finansiero kompletamente na òrdu. Implementashon di e plan di mehorashon 2.0 ta pisa hopi riba e aparato públiko, p’esei Kolegio Ehekutivo a aserká Ministerio di Asuntunan Interno i di Reino (BZK) pa nan duna sosten adishonal. Ta palabrá den e Akuerdo di Gobernashon, ku mester logra un deklarashon di aprobashon di akountent pa e relato finansiero di 2021. 

 

Un punto ku Cft ta pidi atenshon di Kolegio Ehekutivo p’e,  ta e surplus finansiero ku ta menasá. Cft ta urgi Kolegio Ehekutivo seriamente, pa oumentá uso di e fondonan. Kolegio Ehekutivo ta kompletamente di akuerdo ku e konseho aki, i a asigná un gran parti di e surplus di aña pasá kaba na proyektonan urgente. Pa por atendé proyektonan di prioridat – manera kamindanan – mas lihé, ta inbertí den e kapasidat di ehekushon di aparato di gobièrnu (entidat públiko Boneiru). 

 

Kaminda ta nesesario ta kontratá sosten adishonal, por ehèmpel pa medio di ‘twinning’  (kolaborashon ku un munisipio hulandes) . Boneiru tin bon eksperensia ku twinning kaba. Kolegio Ehekutivo ta preparando tambe un lista di proyekto ku lo por finansiá ku e surplus antisipá. Ta presentá proposishonnan pa esaki na Konseho Insular mas pronto posibel. 

Kolegio Ehekutivo ta satisfecho ku e remarkenan di Cft. “Mi ta konsiderá esaki komo un kòmplimènt grandi pa nos aparato públiko, partikularmente nos departamento di Finansa”, asina diputado Elvis Tjin Asjoe a bisa. 

 

CONSTRUCTIEF OVERLEG MET COLLEGE FINANCIEEL TOEZICHT

 

Kralendijk – Het Bestuurscollege kijkt terug op een  constructief overleg met het College financieel toezicht (Cft) dat vorige week een regulier werkbezoek aan Bonaire heeft gebracht.

De leden van het Cft hebben vastgesteld dat het BC aan zijn begrotings- en verantwoordingsplicht voldoet. Ook de ontwerpbegroting 2020 is tijdig bij het Cft en de Eilandsraad ingediend. Het Cft heeft voorts kunnen constateren dat het BC voortvarend aan de slag is gegaan met het vervullen van vacatures in de Raden van Commissarissen van overheid nv’s met gekwalificeerde kandidaten. Het BC streeft er naar in samenwerking met Bonaire Holding Maatschappij NV (BHM) de Raad van Commissarissen van alle overheidsentiteiten voor het einde van dit jaar op sterkte te hebben gebracht. In de afgelopen periode zijn reeds vacatures in de RvA van WEB, BIA, OTB en BHM vervuld.

Tegelijkertijd heeft het bezoek onderstreept hoe groot de achterstand in het financieel beheer was bij het openbaar lichaam Bonaire. Op alle terreinen is vooruitgang geboekt, maar er moet nog veel werk worden verricht om het financieel beheer volledig op orde te krijgen. De uitvoering van het verbeterplan 2.0 legt een zware druk op het ambtelijk apparaat, reden waarom het BC in gesprek is met het ministerie van BZK over de inzet van extra ondersteuning. In het Bestuursakkoord is afgesproken voor de jaarrekening 2021 een goedkeurende accountantsverklaring te behalen.

Een van de punten waar het Cft de aandacht van het BC voor heeft gevraagd,  is het ‘dreigende’ financiële overschot. Het Cft heeft er bij het BC op aangedrongen de bestedingen op te voeren. Het BC kan zich volledig vinden in dit advies en heeft reeds een groot deel van het overschot van vorig jaar toebedeeld aan urgente projecten. Om het tempo waarmee projecten die prioriteit hebben – zoals het wegennet – kunnen worden aangepakt verder te verhogen wordt geïnvesteerd in het versterken van de uitvoeringskracht van het OLB.

Waar nodig wordt extra ondersteuning ingehuurd, bijvoorbeeld via twinning waarmee inmiddels goede ervaringen zijn opgedaan. Gelijktijdig stelt het BC een lijst op van projecten die vanuit het te verwachten overschot kunnen worden gefinancierd. Hiervoor zullen binnen afzienbare termijn voorstellen aan de Eilandsraad worden voorgelegd. Intussen is het BC tevreden met de bevindingen van het Cft. ,,Ik zie deze als een groot compliment voor ons ambtelijk apparaat, in het bijzonder de afdeling Financiën”, aldus gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: