Premier Evelyn Wever-Croes: Kabinet Wever-Croes:  BEGROTING 2020 MET OVERSCHOT VAN 29 MILJOEN, 0.5% 

Premier Evelyn Wever-Croes:

Kabinet Wever-Croes: 

BEGROTING 2020 MET OVERSCHOT VAN 29 MILJOEN, 0.5% 

 

Een duidelijk zeer tevreden Premier, naast een zeer gelukkige Minister van Financien samen met ministers Otmar Oduber, Dangui Oduber en Andin Bikker hebben afgelopen maandag het goede nieuws gebracht: de begroting 2020 is eindelijk afgerond, met het met Nederland afgesproken overschot van 0.5% of tewel 29 miljoen florin. Ook de personeelsnorm van Afl 476 miljoen is gehaald. Zonder kunstgrepen, maar op basis van een verantwoordelijk beleid en visie, aldus de minister van Financien Xiomara Maduro. 

 

Zij gaf uiteen hoe de begroting er in grote lijnen uit ziet, en gaf te kennen dat Aruba nog niet uit de crisis is, maar wel goed op weg is daarnaar toe. Desgevraagd gaf zij aan dat de begroting weliswaar niet volledig conform planning loopt, maar dat de regering wel binnen de wettelijk gestelde deadline van 15 december handelt. Volgens de Laft moet tenminste op 15 december een zicht zijn op een begroting en dat zal in ieder geval wel lukken. Het streven is om de begroting zo spoedig als mogelijk is bij de Staten in te dienen. 

 

Premier Evelyn Wever-Croes schetste de zeer slechte financiele staat waarin het Kabinet Wever-Croes twee jaar geleden Aruba aantrof, en de consequenties daarvan. Een gestagneerde economie, hoge inflatiecijfers, te weinig investering in onderwijs en zorg met name ouderenzorg. Ondanks het feit dat Aruba sinds 2015 onder financieel toezicht was, verslechterde de financiele situatie en groeide de staatsschuld tot ongekende hoogtes van bijna 90% van het BNP. 

 

Daarin is nu een koerswijziging getreden met de begroting 2020. Grote tekorten in het verleden, tot 300 miljoen florin, zijn nu teruggebracht in een eerste overschot in jaren. De economie groeit, het toerisme groeit, de werkloosheid daalt en de staatsschuld staat nu op 73% van het BNP. Nog steeds hoog voor een eiland economie, maar beduidend minder dan 90%! 

 

Dit was niet mogelijk zonder de steun en medewerking van alle ministers, en met name de bevolking van Aruba die in 2017 gestemd heeft voor een verandering, voor de koerswijziging van Aruba, aldus de Minister van Financien Xiomara Maduro. “Niet iedereen begrijpt waar wij in Aruba mee bezig zijn, met name in Nederland is er nogal veel wantrouwen. Enigszins begrijpelijk, want de voormalige regering heeft zoal elke afspraak met Nederland gebroken. Maar het Kabinet Wever-Croes heeft gezorgd voor een koerswijziging, er zijn nieuwe afspraken gemaakt en wij houden ons aan alle gemaakte afspraken, omdat ons doel veel verder reikt dan alleen het toezicht. Ons doel is om de overheids financien duurzaam te maken om een betere toekomst te creeren voor onze jongere generaties” aldus Premier Evelyn Wever-Croes.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: