Apotheken bezorgd voor patiënten en werknemers Door SVB opgelegde bezuiniging zorgt voor schaarste aan medicijnen

VAE (Vereniging Apothekers en Eigenaren)
14 november 2019.
Apotheken bezorgd voor patiënten en werknemers Door SVB opgelegde bezuiniging zorgt voor schaarste aan medicijnen
WILLEMSTAD – Vorige week deelde de SVB de apotheken (botika’s) mee dat zij per 1 januari 2020 van 30 tot 38% gekort worden op hun kostprijs voor geneesmiddelen wat moet resulteren in een bezuiniging voor de SVB van 34 miljoen gulden op jaarbasis. Deze van boven opgelegde bezuiniging, zonder enige ratio, zal niet alleen tot gevolg hebben dat veel medicijnen straks niet meer beschikbaar zijn, maar vormt tevens de doodsteek voor veel botika’s waardoor ook in deze branche weer legio banen op de tocht komen te staan.
De SVB treft deze maatregel met als argument dat er 34 miljoen gulden bespaard moet worden op de kosten voor geneesmiddelen. Deze astronomisch hoge korting is niet bepaald op basis van de marktsituatie of op basis van een inschatting van wat mogelijk en reëel is, maar met de natte vinger en puur en alleen op basis van de besparing die nagestreefd wordt. De SVB wil dit doorvoeren over de rug van de botika’s die niet eens partij zijn bij het bepalen van het kostenniveau van geneesmiddelen.
Concreet voorbeeld
Dit uitgangspunt van de SVB is voor de verenigde apotheken onaanvaardbaar en daarom is het goed uit te leggen hoe het eraan toe gaat in de geneesmiddelenhandel. Een botika moet een geneesmiddel inkopen voor de prijs waarvoor de groothandel die levert en heeft geen enkele invloed op deze inkoopprijs. Voor haar diensten krijgt de botika slechts een net kostendekkende vergoeding per recept dat wordt afgeleverd (recept regel vergoeding), ongeacht de inkoopprijs. De prijs van een geneesmiddel wordt uiteindelijk bepaald door de importeur van het geneesmiddel, die ook de relaties onderhoudt met de buitenlandse leveranciers.
Het is nog onduidelijk is of en hoe voldaan zou moeten worden aan de leveringsvoorwaarden. Maar SVB wil dat de botika dus tot 30-38% verlies neemt op de kostprijs van geneesmiddelen. Een voorbeeld van een veel voorgeschreven middel bij diabetes, levemir insuline; dat wordt nu door de botika gekocht voor 184,84 gulden per 5 stuks en krijgt daarvoor een recept regel vergoeding van 7 gulden plus 1 gulden eigen bijdrage. Vanaf 1 januari zou de botika 38% minder terugkrijgen van de SVB, en dus 70.24 gulden verliezen op het geneesmiddel. Zo kunnen de botika’s hun kosten niet meer dekken en dan hebben zij geen bestaansrecht meer. Dit heeft direct gevolgen voor zowel de hele geneesmiddelenvoorziening als de werkgelegenheid.
Inferieure generieken
De VAE denkt graag mee over beheersing van de medicijnkosten, maar dan op een verantwoorde manier, maar de SVB-maatregel van 1-1-2020 is absoluut de doodsteek voor botika’s. Op grond van wat er in het verschiet ligt, verwachten de apothekers dat al vóór 1 januari 2020 veel belangrijke geneesmiddelen niet meer te krijgen zijn. Daarnaast valt niet uit te sluiten dat, als deze maatregel gehandhaafd wordt, dit kan leiden tot import van inferieure generieke geneesmiddelen (uit landen als India en Bangladesh), met grote gevaren voor de volksgezondheid. Dan hebben we het nog niet over de massa ontslagen die in de lucht hangen, bij zowel botika’s als de groothandel in de geneesmiddelenbranche. Het blijft onbegrijpelijk dat de SVB de botika’s meesleept in deze bezuinigingsronde, terwijl in de wetenschap dat de botika’s geen enkele invloed hebben op het prijsniveau van de geneesmiddelen en daar ook niets aan verdienen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: