Alrededor di 400 persona tabata presente Promé evento ‘Kla pa Turismo’ eksitoso

Alrededor di 400 persona tabata presente

 

Promé evento ‘Kla pa Turismo’ eksitoso

 

WILLEMSTAD – Djasabra dia 23 di Novèmber a tuma lugá pa promé biaha e evento ‘Kla pa Turismo’ na Marnix College Cas Cora, organisá pa CHATA den kolaborashon ku Ministerio di Desaroyo Ekonómiko (MEO) i Ministerio di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar (SOAW).  Alrededor di 400 persona a akudí na e evento aki, kaminda den transkurso di tempu lo skohe 300 ku lo haña trabou den diferente sektor turístiko. For di 9or di mainta te 5or di atardi personanan interesá pa traha den turismo por a akudí na Marnix College i a risibí informashon tokante vakaturanan disponibel. Durante di e evento aki, tambe nos Junior Chef a keda skohé ku lo forma parti di e tim kulinario di Kòrsou, ku lo representá nos isla den Taste of the Caribbean na Miami den e aña benidero. 

 

“Nos ta sumamente satisfecho di por a organisá e evento aki pa engrandesé nos turismo i tambe juda personanan ku ta den nesesidat di trabou. Tabata un dia kaminda nos a mira karanan nobo di e generashon hoben i e generashon mas avansá, informando nan mes ku gran entusiasmo tokante e trabounan disponibel den turismo”, Miles Mercera, CEO di CHATA ta menshoná. Di e 400 personanan ku a bishitá e evento djasabra, 329 a hasi nan promé entrevista. Huntu ku esnan ku a inskribí na SOAW/steunpunt, lo hasi un selekshon pa sigi ku e di dos buèlta di entrevista. 

Turismo i sektor di hospitalidat aktualmente ta kresiendo  ku rapides i ku esaki tambe e nesesidat di hendenan kapas i dispuesto pa traha.  E kontenido di e programa ta riba nivel básiko i e planifikashon ta derivá for di e sistema di enseñansa di werkend leren.  Maestronan ku eksperensia den sektor i ademas abilidatnan didáktiko lo duna e lèsnan i tambe ta enkargá ku guia den koperashon ku empresanan. E periodo di práktika den kompania ta dura máksimo 20 siman i ta keda klousurá ku un èksamen di práktika. 

 

‘Kla pa Turismo’ a ofresé e siguiente programanan di estudio:

  • Asistènt di kushina (kòki)
  • Asistènt di servisio
  • Asistènt di seguridat di hospitalidat
  • Housekeeping

Ta importante menshoná ku prinsipalmente e faktor di dunamentu di servisio ta unu ku a bin dilanti den tur e programanan di estudio. Ku esaki por konkluí ku ‘Kla pa Turismo’ a duna mas ku e oportunidat pa haña trabou. E evento aki ta pone e importansia di turismo den spòtlait. Mirando e desaroyonan positivo ku ta tumando lugá aktualmente den nos sektor turístiko, lo mester bai enfoká den futuro pa krea turismo komo un materia edukashonal. 

 

Junior Chef a resultá Denverick Nicolina

Durante di e evento aki, a skohe e Junior Chef ku lo kompletá e team kulinario pa por representá Kòrsou na Taste of the Caribbean ku lo tuma lugá na Miami den 2020. Denverick Nicolina di Zest Curaçao a resultá e ganador i e di dos finalista a resultá Sharmiron Pinedo. E echo ku a hasi e kompetensia aki durante ‘Kla pa Turismo’, no ta kasualidat. Ta un bon oportunidat pa e personanan ku ta interesá pa traha den kushina, sa kiko e trabou di kòki ta enserá. 

Tambe mester menshoná ku ta promé biaha den historia di Caribe, ku un kòki hoben di apenas 13 aña di edat a partisipá den e kompetensia di Junior Chef. Ta trata di Kizane Garmers ku a sa di motivá tur presente ku su gran abilidat pa kushiná, apesar di su edat. 

 

E proyekto “Kla pa Turismo” ta parti di un Public-Private-Partnership entre CHATA, MEO, Ministerio di (SOAW) i tambe mundu empresarial. 

CHATA kier a yama danki na Marnix College Cas Cora i Coca Cola pa por a hasi e evento aki posibel. Pa mas informashon por bishitá www.klapaturismo.com

 


Rond 400 mensen waren aanwezig

 

Eerste succesvolle editie ‘Klaar voor Toerisme’

 

WILLEMSTAD – Op zaterdag 23 November 2019 vond voor de eerste keer het evenement ‘Klaar voor Toerisme’ plaats te Marnix College, Cas Cora.  Dit project is gelanceerd door CHATA in samenwerking met het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) en het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). Rond 400 mensen waren aanwezig bij dit evenement en na verloop van tijd zullen er 300 een baan vinden in verschillende toeristische afdelingen. Vanaf 9 uur s’ochtends tot 5 uur s’middags konden geïnteresseerden informatie aanvragen over de beschikbare vacatures. Gedurende dit evenement werd ook de Junior Chef uitgekozen die deel zal uitmaken van het culinaire team van Curaçao die ons volgend jaar zal vertegenwoordigen bij de ‘Taste of the Caribbean’ in Miami. 

 

“We zijn zeer tevreden voor wat betreft de organisatie van dit evenement. ‘Klaar voor Toerisme’ focust op toeristische groei, maar helpt ook mensen die op zoek zijn naar een baan. Het was een zeer succesvolle dag waarbij we nieuwe gezichten van zowel de jonge en oudere generatie konden informeren over de beschikbare vacatures in de toeristische sector” zegt Miles Mercera, CEO van CHATA. Van de 400 burgers die bij dit evenement aanwezig waren, hebben er 329 al hun eerste interview gedaan. Samen met de burgers die via SOAW/steunpunt ingeschreven staan, moeten ze eerst door een selectie procedure om uitgenodigd te worden voor een tweede gesprek. 

De toerisme- en horecasector blijft maar groeien.

 

In dit verband zijn bekwame werknemers met bereidheid om te werken hard nodig. De inhoud van dit programma kent een basisniveau en de opzet is gekoppeld aan het onderwijssysteem Werkend Leren. Leraren met ervaring in deze industrie en met didactische vaardigheden zullen de leiding hebben over de cursussen en zullen ook verantwoordelijk zijn voor de samenwerking met de bedrijven. De praktijkperiode in een bedrijf duurt 20 weken en wordt afgesloten met een praktijkexamen.

 ‘Klaar voor Toerisme’ bood de volgende opleidingen aan:

Keuken assistent (kok)

Service assistent

Assistent van de hospitality beveiliging

–             Housekeeping

 

Het is belangrijk om te melden dat ‘het geven van goeie service’ een zeer belangrijk element is tijdens de opleidingen.  Hierbij kan er geconcludeerd worden dat ‘Klaar voor Toerisme’ meer aanbiedt dan alleen werk. Dit project focust op het belang van service en voor wat betreft de positieve toeristische ontwikkelingen op Curaçao, zal toerisme in de toekomst op scholen als vak aangeboden moeten worden.

 

Denverick Nicolina is de nieuwe Junior Chef

Tijdens dit evenement is bekend gemaakt wie de nieuwe Junior Chef is geworden. De winnaar Denverick Nicolina van Zest Curaçao zal samen met het culinaire team Curaçao  vertegenwoordigen bij de Taste of the Caribbean volgend jaar in Miami. Sharmiron Pinedo is als tweede geëindigd. Het feit dat deze wedstrijd tijdens ‘Klaar voor Toerisme’ werd gehouden is geen toeval. Dit was juist een mooie gelegenheid voor de geïnteresseerden om een kijkje te nemen in de keuken. 

Leuk om te vermelden is dat voor de eerste keer in de Caribische geschiedenis,  een jonge kok van 13 jaar heeft meegedaan aan de Junior Chef competitie. Het gaat om Kizane Garmers, die ongeacht zijn jonge leeftijd, alle sollicitanten heeft gemotiveerd met zijn kookkunsten. 

 

‘Klaar voor Toerisme’ dient als onderdeel van een publiek-private samenwerking tussen MEO, SOAW en het bedrijfsleven.

 

CHATA wil Marnix College te Cas Cora en Coca Cola bedanken om dit evenement mogelijk te maken.

Voor meer informatie: www.klapaturismo.com


Approximately 400 people attended this event

 

First successful edition “Ready for Tourism”

 

WILLEMSTAD – On Saturday, November 23, 2019, the “Ready for Tourism” event was held for the first time at Marnix College, Cas Cora. This project was launched by CHATA in collaboration with the Ministry of Economic Development (MEO) and the Ministry of Social Development, Labor and Welfare (SOAW). Around 400 people attended this event from which 300 will find a job in various tourist departments. From 9 a.m. to 5 p.m. the inhabitants of Curaçao could request information about the available vacancies. During this event the Junior Chef, who will be part of the culinary team of Curaçao, was also chosen to represent our island next year at the ‘Taste of the Caribbean’ in Miami.

 

“We are very satisfied with the results of this event. “Ready for Tourism” doesn’t only focus on tourist growth, but also helps people looking for a job. It was a very successful day with extremely enthusiastic and dynamic faces of both the young and older generation regarding the vacancies available in the tourism sector” says Miles Mercera, CEO of CHATA. Of the 400 citizens who attended this event, 329 have already done their first interview. Together with the candidates who registered via SOAW/”Steunpunt”, they will go through a  selection procedure before getting invited for a second interview. 

 

The tourism and hospitality industry continues to grow. In this context, skilled employees with a willingness to work are desperately needed. The content of this program has a basic level and the design is linked to the Education-Based Learning system. Teachers with experience in this industry and with didactic skills will be in charge of the courses and will also be responsible for collaboration with the companies. The practical period in a company lasts 20 weeks and is concluded with a practical exam. 

 

“Ready for Tourism” offered the following courses:

– Kitchen assistant (cook)

– Service assistant

– Assistant for hospitality security

– Housekeeping

 

It is important to report that “providing good service” is a very important element during the trainings. It can be concluded that “Ready for Tourism” offers more than just work. This project focuses on the importance of service and regarding the positive tourism developments in Curaçao, tourism will have to be offered as a subject in schools in the future.

 

Denverick Nicolina is the new Junior Chef

During the “Ready for Tourism” event, the new Junior Chef was announced. The winner Denverick Nicolina from Zest Curaçao, together with the culinary team, will represent Curaçao at the ‘Taste of the Caribbean’ next year in Miami. Sharmiron Pinedo finished as second runner up. The fact that this competition was held during “Ready for Tourism” is no coincidence. This was a great opportunity for the applicants to take a look in the kitchen. 

It’s also great to mention that for the first time in Caribbean history, a young chef of 13 years has participated in the Junior Chef competition. His name is Kizane Garmers and regardless of his young age, he has motivated all applicants with his cooking skills.

 

“Ready for Tourism” stands for a public-private partnership between MEO, SOAW and the local business community.

 

CHATA wants to thank Marnix College in Cas Cora and Coca Cola for making this event possible.

For more information visit:  www.klapaturismo.com

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: