Universiteit van Curaçao  Dr. Moises da Costa Gomez viert haar 41ste verjaardag

Universiteit van Curaçao 

Dr. Moises da Costa Gomez viert haar 41ste verjaardag

 

Op maandag 13 januari werd de 41ste verjaardag van de Universiteit van Curaçao 

Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) in een volle aula gevierd. 

De UoC werd op 12 januari 1979 opgericht en dit werd afgelopen maandag in de aula van de UoC gevierd. Dit jaar had Rector Magnificus, dr. Francis de Lanoy, als gastspreker uitgenodigd prof. Sir Hilary Beckles, voorzitter van Universities Caribbean (voorheen UNICA) tevens Vice Chancellor van de University of the West Indies. De diesrede droeg als de titel: ”One Caribbean Solutions: Time to end colonialism in the Caribbean”.

 

De avond begon met een toespraak van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, mw. Marilyn Alcalá-Wallé. In haar toesprak stond de minister o.a. stil bij de belangrijke rol van de universiteit binnen onze gemeenschap op gebied van onderwijs, leren en onderzoek. Haar toespraak werd gevolgd door de toespraak van de Rector Magnificus van de UoC dr. Francis de Lanoy. Na de toespraak van dr. De Lanoy volgde de diesrede verzorgd door prof. Sir Hilary Beckles.

 

Sir Beckles richtte zich in zijn toespraak op, wat volgens hem betwistbaar is, het meest complexe probleem waarmee de bevolking van het Caribische gebied te maken heeft gehad. De burgers van deze regio zijn als geen ander mens op de wereld getest, zij hebben ervaringen gehad als geen ander volk op deze planeet en zijn gedwongen om, om te gaan met de meest ingewikkelde omstandigheden van allemaal, namelijk hoe regeren zij zichzelf. Er is geen eenvoudig antwoord hierop.

Er zijn twee dingen die men vanuit de historie weet dat waar is, t.w. (1) de mensen van het Caribische gebied hebben geleden onder de grootste misdaden ter wereld in het Caribische gebied (genocide, slavenhandel, gewelddadige kolonisatie etc.). Als gevolg hiervan (2) had men geen keuze dan te rebelleren, tegenstand te bieden en vrijheid te eisen.

De Caribische bevolking behoort tot de grootste liefhebbers van respect en vrijheid. Deze zijn ingebouwd in hun cultuur. Vanwege hun geschiedenis van onderdrukking hebben zij geleerd vrijheid te vieren. Sir Beckles bracht verder naar voren dat de mensen van het Caribische gebied het concept van tijd beheersen. Zij weten wanneer te doen, wat te doen en wanneer niet te doen.

Aan het einde van zijn voordracht concludeert prof. Beckles dat alle landen in het Caribische gebied over 60 jaar met elk hun eigen verscheidenheid de vrijheid zullen hebben bereikt in hun eigen tempo en op hun eigen manier.

 

De viering werd bijgewoond door o.a. Hare Excellentie de Gouverneur van Curaçao, mw. Lucille George-Wout en echtgenoot, Minister-President van Curaçao dhr. Eugene Rhuggenaath, Statenleden mw. Gisette Seferina en dhr. Steven Walroud, de Secretaris-Generaal van Universities Caribbean dr. Myriam Moïse van Université des Antilles, personeel en studenten van de UoC. 

 

Geïnteresseerden kunnen de volledige presentatie online zien in het video-archief op www.uoc.cw onder Tools.

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: