Tópiko: karta di gerensia di BHM na sekretario di estado Knops

 

Na: Hunta di Komisario

Na: Gerensia di Bonaire Holding Maatschappij NV

Boneiru

 

 

Ons nr: ?Bft{?-.-0.2COOJ..8qg

Kralendijk,           2 0 APR 2020

 

 

Tópiko: karta di gerensia di BHM na sekretario di estado Knops

Apresiabel Hunta di Komisario i Gerensia,

Ku referensia na e karta di e gerente temporal di BHM NV pa sekretario di estado sr R. Knops ku fecha 14 di aprel 2020, nos ta informá bo lo siguiente.

Ku desapunto i asombro nos a tuma nota di kontenido di e karta di kua a manda cc pa e gerensianan i e Huntanan di Komisario di BHM, TCB, TELBO, Selibon, BONLAB, BOG, Konseho Insular, Representante di Reino interino, USIBO, Komishon di Tweede Kamer pa Relashonnan den Reino, i Tweede Kamer. Nos a komprendé ku e gerente temporal mes tambe a manda e karta aki pa medionan di komunikashon lokal.

Entretantu desde novèmber 2019 nos a tuma hopi akshon pa siendo akshonista aktivo desaroyá un bon relashon ku nos kompanianan di gobièrnu i sigur nos ta konsiente ku konhuntamente ainda tin hopi trabou pa hasi. Tur dia nos ta traha riba esaki. For di e karta nos ta lesa ku e gerente temporal di BHM NV tin problema ku e eskoho ku Kolegio Ehekutivo a hasi pa duna forma na su ‘governance’. E eskoho no solamente a bini despues di rekomendashon di e rapòrt di crmliNK (riba enkargo di BZK), pero tambe Kolegio Ehekutivo konsientemente a skohe pa sigui mayoria di e munisipionan di Hulanda. Esakinan tambe ta hasi nan ‘governance’ den e departamentunan ku a keda establesé pa e meta aki. Pa e gerente temporal, despues di a aseptá e tarea aki, públikamente ekspresá su insatisfakshon i krea sospecho tokante eskoho i manera di traha di Kolegio Ehekutivo (i den e kalidat ei akshonista), no ta na interes di e Kompania Anónimo i Entidat Públiko Boneiru. Banda di esei Kolegio Ehekutivo ta responsabel pa e sistema independiente di traha. Den e karta ta akusá e ‘kwartiermaker’ di hopi kaso. Nos ta distansiá nos mes di e asumshonnan fuerte i inkorekto aki di e gerente temporal.

Dentro di poko nos lo yama un reunion di akshonista i pone e tópiko aki riba agènda. Alabes e funshonamentu di BHM NV tambe ta bou di atenshon grandi relashoná ku e rekomendashonnan ku e rapòrt ta deskribí. E reunion di akshonista ta e úniko órgano pa papia tokante kompanianan di gobièrnu i di e manera ei duna importansia na ‘good governance’.

Mirando e firma bou di e karta, por lo pronto nos ta asumí ku e ekspreshonnan den e karta ta pertenesé solamente na e gerente temporal i no ta prosedente di e Hunta di Komisario di Bonaire Holding Maarschappij NV. Nos ta hasi un yamada riba bo pa ehersé tantu e interes públiko komo e interes empresarial di BHM NV na un manera responsabel.

Atentamente,

Reunion general di akshonista,

Gezaghebber                                                       Sekretario insular

 


Van Bonaire Holding Maatschappij NVAan: de Raad van Commissarissen Aan: de Directie

Alhier

 

 

Ons nr: ?Bft{?-.-0.2COOJ..8qg

Kralendijk,           2 0 APR 2020

 

 

Onderwerp : brief directie BHM aan Staatssecretaris  Knops

 

 

 

 

Geachte raad van Commissarissen en directie ,

 

 

 

 

Met verwijz ing naar de brief van de tijdelijke bestuurder van BHM NV, gedateerd 14

april 2020 naar de Staatssecretaris dhr R. Knops, informeren wij U als volgt.

 

Wij hebben met teleurstelling en verbazing kennisgenomen van de inhoud van de brief die in cc is gestuurd naar de directies en RvC van BHM, TCB , TELBO, Selibon , BONLAB , BOG, Eilandsraad, de wnd RV, CFT , USIBO, Tweede Kamer Cie Koninkrijksrelat ies, de Tweede Kamer. Wij begrijpen dat de tijdelijke bestuurder deze brief ook zelf naar de lokale media heeft gestuurd.

 

W ij hebben sinds november 2019 inmiddels veel acties ondernomen om vanuit actief aandeelhouderschap een goede verhoud ing te ontwikkelen met onze deelneminge n en zijn wij ons zeker bewust dat in gezamenlijkheid nog veel werk te doen staat. Hier werken wij elke dag aan. Wij lezen uit de brief dat de tijdelijk bestuurder van BHM NV moeite heeft met de keuze die het bestuurscollege heeft  gedaan  om  haar “governance ” vorm te geven . Deze keuze was niet aileen na aanbeveling van het rapport van crmliNK (in opdracht van BZK), maar ook heeft het  bestuurscollege bewust gekozen voor het  volgen van de meeste  gemeenten  in  Nederland . Deze doen namelijk ook hun “governance ” in de daarvoor opgerichte afdelingen . Om achteraf , nadat de tijdelijk bestuurder deze taak heeft geaccepteerd , publiekelijk zijn ontevredenheid en verdachtmakingen te uiten over de keuze en de werkwijze va n het Bestuurscollege (en daarmee aandeelhouder), is niet in het belang van de NV en het Openbaar Lichaam. Daarnaast is het Bestuurscollege verantwoordelijk voor de onafhankel ijke wijze van werken. In de brief wordt de kwartiermaker van het OLB beticht van vele zaken . Wij nemen afstand van deze ferme en onjuiste aannames van de tijdelijk bestuurder.

 

W ij zullen binnenkort een aandeelhoudersvergadering oproepen en dit onderwerp op de agenda plaatsen . Tevens staat ook  het functioneren van BHM NV onder grote aandacht   n.a.v .  de   aanbevelingen   die   in   het   rapport  staan   omschreven.  De

 

 

aandeelhoudersvergadering  is het enige wettelijke  gremium om over deelnemingen

te spreken en zodoende “good governance” hoog in het vaandel te houden.

 

Vooralsnog gaan wij ervan uit gezien de ondertekening van de brief dat de uitlatingen in de brief aileen toebehoren aan de tijdelijk bestuurder en niet vanu it de Raad va n Commissar issen van Bonaire Holding Maatschappij NV. Wij doen een beroep op u om zowel het publieke belang als het bedrijfsbelang van BHM  NV op een verantwoorde wijze uit te oefenen .

 

 

 

 

adering van aandeelhouders

de eila ecretaris v

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: