Premier Evelyn Wever-Croes: ARUBA STELT NATIONALE COMMISSIE “ECONOMISCH HERSTEL EN INNOVATIE” IN OM DE ECONOMIE TE REACTIVEREN

Premier Evelyn Wever-Croes:

ARUBA STELT NATIONALE COMMISSIE “ECONOMISCH HERSTEL EN INNOVATIE” IN OM DE ECONOMIE TE REACTIVEREN

 

Premier Evelyn Wever-Croes kondigde deze week aan een Economisch Herstel en Innovatie Commissie te hebben in gesteld die belast is met aanbevelingen met betrekking tot nood en/of stimuleringsmaatregelen die op korte termijn de negatieve economische gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de samenleving zoveel mogelijk moeten beperken en om de economie te reactiveren. Daarnaast is de commissie belast met aanbevelingen voor een nationaal economisch herstel en innovatie plan voor Aruba. 

 

De Commissie bestaat uit een stuurgroep, die bestaat uit leden van de prive en semi prive sector, en drie speciale subcommissies ten behoeve van drie paralleltrajecten, 

    • een speciale subcommissie stabilisering en stimulus; 
    • een speciale subcommissie fast-track en reactivering;
    • een speciale subcommissie innovatie en bestendigheid; 

De stuurgroep zal worden bijgestaan door een high-level think tank waarvan haar leden -4 tot 6 personen- uit voormalige Gouverneurs van Aruba, (gewezen) leden van adviesorganen, alsmede één of twee sleutelfiguren uit de private sector, bestaan.

Indien de noodzaak daartoe is zullen gespecialiseerde werkgroepen (subject-matter task forces) worden ingesteld ter uitvoering van specifieke (deel)onderzoeken of taken.  

 

De stuurgroep geeft strategisch richting aan de speciale subcommissies en treft de nodige voorbereidingen teneinde een Innovatie en Herstel Fonds voor Aruba op korte termijn te kunnen oprichten. De stuurgroep vergadert dagelijks en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Minister van Algemene Zaken en aan het crisis beleidsteam.

De think tank geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de stuurgroep, en beoordeelt de adviezen en aanbevelingen van de Commissie.

De speciale subcommissie stabilisering en stimulus heeft als primaire taak advies uit te brengen over een Solidariteitspakket voor ondernemers gedurende COVID-19 crisis, over de wijze waarop de lokale economie op korte termijn gestabiliseerd en gestimuleerd kan worden, met als uitgangspunt de werkgelegenheid te behouden,  en om concreet aan te geven hoe de aanbevelingen zo snel mogelijk kunnen worden uitgevoerd gedurende de COVID-19 Crisis.

De speciale subcommissie fast-track en reactivering heeft de taak om  potentiele investeringsprojecten te identificeren die vooralsnog in 2020 kunnen starten en die (potentieel) als Fast-Track Projecten kunnen worden aangemerkt, en aan te geven hoe de economie kan worden gereactiveerd zodra de ingrijpende beleidsmaatregelen “Shelter in Place” en “Avondklok” zijn opgeheven.

De speciale subcommissie innovatie en bestendigheid heeft als taak om samen met verschillende task forces, het nieuw economisch model voor Aruba te ontwikkelen. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan het herstel en de groei van het toerisme, maar ook andere sectoren. 

 

De Premier gaf aan dat er veel interesse is binnen de gemeenschap om aan de verschillende commissies en werkgroepen deel te nemen. 

 

“Een ieder die wil deelnemen, zal betrokken worden. Politici in het Parlement en buiten het Parlement hebben aangegeven mee te willen denken. Er zijn vele manieren om bij te dragen. De taak die voor ons ligt is enorm. Wij gaan de fundering bouwen voor een nieuwe Aruba. Deze fundering moet breed worden gedragen, moet zeer solide zijn, en moet gebasseerd zijn op integriteitsnormen. Toekomstige generaties zullen ons verantwoordelijk houden voor wat wij nu gaan doen. Het moet dus goed lopen” aldus Premier Evelyn Wever-Croes.

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: