CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN stelt curatoren aan bij ACU

 

CBCS stelt curatoren aan bij ACU

Willemstad/Philipsburg – De leden van Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU hebben tijdens
een Algemene Ledenvergadering gestemd voor een nieuwe governance structuur. De nieuwe
governance structuur voorziet in een betere waarborging van de belangen van de leden van ACU.
Sindsdien is het proces om tot de nieuwe governance structuur te komen, vertraagd. Ter
bespoediging van de implementatie heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS)
tijdelijk twee curatoren binnen ACU aangesteld die het bestuur zullen bijstaan bij het binnen
afzienbare tijd implementeren van de nieuwe governance structuur. Het huidige bestuur van ACU
blijft normaal in functie.
Beide aangestelde curatoren zijn externe deskundigen die bekend zijn met ACU. Gezien hun
ervaring en expertise zullen zij het bestuur van ACU zo nodig ook op andere bedrijfseconomische
gebieden begeleiden.

Willemstad, 9 juni 2020

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: