Ook LICHTgewichten begeven zich in het VELD van boosheid en selectief geheugenverlies

Ook LICHTgewichten begeven zich in het VELD van boosheid en selectief geheugenverlies

 

George Lichtveld, in 2003 strafrechtelijk veroordeeld tot zes maanden onvoorwaardelijk in de Post N.V.-fraudezaak, kan zijn boosheid na 17 jaar nog steeds niet verwerken. Lichtveld is een inmiddels door zijn voormalige PARtij opzij geschoven politicus, die naar blijkt ook niet kan verkroppen dat er een einde is gekomen aan zijn hand- en spandiensten als vermeende collaborateur, toezichthouder en beheerder bij de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA). Zijn opinies gaan vooral over alle ministers, adviseurs, oud-partijgenoten en toezichthouders die bepalend zijn geweest voor het dichtdraaien van de kraan, die zorgde voor zijn riante inkomen bij de SONA tijdens de bouw van het nieuwe ziekenhuis op Curaçao en de miljoenen waarvoor de belastingbetaler moet opdraaien wegens wanbeleid van diezelfde SONA en hun medewerker George Lichtveld.

 

Zijn opinie in knipselkrant – een online fora voor fake news-schrijvers, verzinsels en vooral veel commentatoren achter schuilnamen – gaat duidelijk over zijn meest recente frustratie: een Evaluatierapport, in 2016 door buitenlandse deskundigen opgesteld, waarin na gedegen onderzoek en verzameling van feiten (waaronder het horen van alle betrokkenen en dus ook SONA) Lichtveld c.s. werden ontmaskerd. Een van de conclusies van het rapport is dat SONA als eindverantwoordelijke wegens wanbeleid het veld diende te ruimen bij de uitvoering van de haar opgedragen taken bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Onder toezicht en beheer van Lichtveld heeft SONA een miljoenenverlies voor de gemeenschap van Curaçao veroorzaakt, in de vorm van meerkosten in de bouw van HNO en het niet halen van de opleverdatum. Daarbij was zeker geen sprake van een lankmoedige, beduchte of passieve wegkijkhouding, want George Lichtveld had direct belang bij het niet halen van de opleverdatum van een ziekenhuis, die allang verstreken was toen minister Camelia-Römer in 2017 als minister van GMN aantrad. Juist door deze gang van zaken besloot de regering tot het instellen van de Ministeriële Regisseur en Toezichthouder (MRT) om het aangetroffen wanbeleid te kunnen ombuigen, hetgeen tot resultaat had dat in november 2019 het Curaçao Medical Center van start ging.

 

Dat George Lichtveld, veroordeelde fraudeur, een hekel heeft aan minister Camelia-Römer en zijn voormalige PARtijgenoten mag natuurlijk niemand verbazen. Camelia-Römer is snel na haar aantreden voor Lichtveld c.s. lastige vragen gaan stellen naar de jaarrekeningen en verantwoording van de belastinggelden van Curaçao, die aan hun waren toevertrouwd. Toezichthouder en beheerder Lichtveld c.s. konden in 2017 (vier jaar na start van de bouw van HNO) geen jaarrekeningen over 2013-2017 overleggen. Het verdienmodel, waarvan later bleek dat er 200 miljoen extra aan verbonden was, mocht van Lichtveld het daglicht niet zien. Lichtveld c.s. hadden liever ongestoord verder willen gaan toen eind 2017 bekend werd dat er wel miljoenencontracten met consultants waren gesloten voor de Transitiefase van Sehos naar het nieuwe ziekenhuis, maar tegelijkertijd geen enkele actie was ondernomen om dit ziekenhuis ook daadwerkelijk op te leveren. Sterker nog, de bouw lag feitelijk heel lang stil. Lichtveld c.s. hadden natuurlijk ook geen baat bij het opleveren van een ziekenhuis, dat een waarschijnlijk einde zou betekenen aan miljoenen aan jaarinkomen van verschillende “very good friends” medische specialisten.  

 

Kennelijk kon politicus en veroordeelde fraudeur Lichtveld op dat moment ook al geen steun meer vinden bij zijn oud-PARtijgenoten. Het HNO-wanbeleid, waarnaar hij lang aankeek en direct van profiteerde was daarvoor te evident. Meer reden om verder zijn boosheid in degelijk Nederlands te verwoorden voor? U kunt het raden: VVD-er Andre Bosman. Die heeft waarschijnlijk onvoldoende aan de integriteitsschandalen van de eigen partij VVD, die wederom in 2019 de lijst van Nederlands minst integere politieke partijen aanvoert. Dat ook “journalist” Dick Drayer met de opinie van Lichtveld aan de haal gaat, verbaast tenslotte niemand: de verDrayer zoekt heil in het opLicht(er)veld. 

 

*****

Partido Inovashon Nashonal – PIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: