PIN ta kontentu ku ‘Wellness’ i prevenshon lo sigi riba mes pia! Prevenshon i ‘Wellness’ ta hasi ku reforma den salubridat ta duradero.

 

 

Título
PIN ta kontentu ku ‘Wellness’ i prevenshon lo sigi riba mes pia!
Prevenshon i ‘Wellness’ ta hasi ku reforma den salubridat ta duradero.

Willemstad — Algun dia pasá Partido PIN a tuma nota di rumornan ku e gobiernu aktual lo pone
fin na e programa di prevenshon den salubridat ku, na man di eks-minister Suzy Römer, a haña
forma bou di un maneho internashonalmente konosi komo ‘Wellness’.
PIN sinembargo ta kontentu ku aparentemente e rumornan ta solamente rumor. Pa PIN esei ta un
alivio pa dos motibu: 1) Kunukito di Kas i Bario i Kunukito di Skol i Kas di Kuido ta kai bou di
‘Wellness’, i ta hustamente e dos programanan ei ta e motor tras di e enorme interes aktual pa
agrikultura. Na di dos lugá, manera spesialistanan, botikarionan i dokternan di kas a bisa kaba: un
reforma duradero den salubridat mester tin base riba prevenshon, lesa ‘Wellness’.
Klaridat
Sinembargo, pa komunidat tin klaridat riba kontinuashon dje programa di ‘Wellness’ manera aprobá pa
Konseho di Minister i basá riba palabrashon den Akuerdo di Gobernashon, PIN ta pidi e minister interino
di salubridat pa trankilisá komunidat kontestando algun pregunta:
1. minister di salubridat ta di akuerdo ku internashonalmente ta usa e palabra ‘Wellness’ pa pone lus
riba prevenshon?
2. minister di salubridat ta konsiente ku maneho di ‘Wellness’ ta menshoná den Akuerdo di
Gobernashon riba proposishon di minister presidente Rhuggenaath i ku su kontenido ta mará n’e
maneho aproba den Konseho di Minister?
3. minister di salubridat por sigura komunidat ku e maneho, programa i kontenido di ‘Wellness’ ta sigi?
4. minister di salubridat por indika kua maneho adishonal por spera riba tereno di prevenshon?
5. minister di salubridat ta konvensi ku pa motibunan di salú i finansiero no por warda ku nada ku ta
trata prevenshon di malesa di kurpa òf mente?
6. minister di salubridat ta rekonose ku ‘Wellness’ i su komponente Kunukito ta imensamente popular i
komo tal a sirbi komo simia p’e interes nunka bisto pa agrikultura familiar i komersial?
7. minister di salubridat ta di akuerdo ku ‘Wellness’ i su komponente di prevenshon ta krusial pa eksito
duradero di reforma den salubridat manera asoshonanan di dokternan di kas, botikanan i
spesialistanan mes ta proklama?
Futuro
Partido PIN sa ku e maneho di ‘Wellness’ ta bon ankrá den Akuerdo di Gobernashon i den e bida di tur dia
dje yu’i Kòrsou. Pesei PIN ta apoyá e minister di salubridat den su sosten pe maneho di prevenshon i
reformanan den salubridat, di kual e maneho di ‘Wellness’ ta un komponente elemental riba termino
largu.
Kontestando e 7 preguntanan simpel aki riba, e minister di salubridat lo trankilisá Kòrsou mandando e
señal ku gobiernu ta prekupa ku komunidat su bienestar a plaso largu i ku esei ta mas importante ku
simplemente finansas òf interes gremial òf politiko.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: