Restaurants en beachclubs in overleg over controles

Restaurants en beachclubs in overleg over controles

 

Verschillende beachclubs en restaurants hebben deelgenomen aan een vergadering waarin de Covid-19 regels voor restaurants en stranden werden besproken. Tijdens het initiatief van de Curaçao Restaurant Association hebben de horecagelegenheden gezamenlijk met de controleorganen de protocollen doorgenomen en konden er vragen gesteld worden. Inspecteur van MEO, Ronnie Cornelis was aanwezig samen met Imro Zwerver van Korps Politie Curaçao. Daarnaast namen ook Juff Emelina van de Unit Bijzondere wetten (UBW) en Zeno Circkens, voorzitter van de CRA deel aan het gesprek. Aanleiding voor de meeting was de situaties op stranden waarbij soms veel bezoekers komen en de regels moeilijk te handhaven zijn. Tijdens het overleg werd benadrukt dat stranden zich ook aan alle regels moeten houden en dat er opgetreden zal worden indien ze overtreden worden, maar er werd ook duidelijkheid verschaft over toegestane aantallen bezoekers en mogelijke toepassingen zoals het inzetten van crowd-managers. Er is afgesproken gezamenlijk te werken aan toepassing en handhaving, waarbij de horeca zich houdt aan de regels en de controles op een vriendelijkere manier zullen lopen om toeristen niet af te schrikken

Voor restaurants geld een maximum van 50% van de capaciteit met een maximum van 50 personen. Voor stranden geldt dat maximum van 50 personen niet, gezien de grootte van de oppervlakte, daar zal gekeken worden naar social distancing onderling en dat er zich geen groepen vormen die groter zijn dan 25 personen. Hierbij verwacht de overheid het inzetten van crowd-managers om social distancing te kunnen waarborgen. De CRA benadrukte dat het in het belang van iedereen is dat de regels gehandhaafd worden en ervoor te zorgen dat het aantal besmettingen niet oploopt. Er werd ook afgesproken een campagne te starten om mensen nog meer duidelijk te maken dat het ook de verantwoordelijkheid van de bezoeker is om zich aan de regels te houden.

Beachclub en restaurants hebben aangegeven de controles te begrijpen maar geven aan dat de impact van de controles soms te ingrijpend zijn. Het aantal controleurs is vaak groot en daarbij zijn de uniformen en bewapening intimiderend. KPC heeft aangegeven om te kijken of daar iets aan gedaan kan worden, maar wijst ook op de brutaliteit van de bezoeker. De komende maanden zullen de controles geïntensiveerd worden waarbij ook gecontroleerd wordt op groepen die zich buiten horecagelegenheden bevinden. Zij zullen individueel aangesproken worden maar ook de eigenaar van de gelegenheid dient ervoor te zorgen dat de mogelijkheid van rondhangen tot een minimum beperkt wordt.

De Restaurant Vereniging is erg tevreden over de opkomst en de goede verstandhouding tussen horeca en controleorganen. Het wordt gezien als een stap in de goede richting in verbetering van de samenwerking tussen controleurs en eigenaren, niet alleen in deze Covid-19 tijd, maar ook op langere termijn.

 

 

Op de foto:

Ronnie Cornelis (MEO)

Zeno Circkens (CRA)

Imro Zwerver (KPC)

Juff Emelina (UBW)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: